HTM kantsleri käskkiri 20.06.2016 nr 1.1-3/16/119

JÕHVI

Toimumiskoht: Kooli 7, JÕHVI ja Puru tee 38, AHTME
Maksumus:

grupp (3-12 in) 11.20 EUR (km-ga)/ 1 ak.t
paarisõpe (2 inimest) 25 EUR(km-ga)/ 1 ak.t
individuaalõpe  30 EUR (km-ga)/ 1 ak.t
erialane eesti keele kursus (individuaalõpe) 30 EUR (km-ga)/ 1 ak.t

Hinnad sisaldavad käibemaksu.

REGISTREERIMISEKS AVATUD / VABAD KOHAD GRUPIS:
Maht Toimumisaeg
Eesti keele kursus (A1)

riiki saabujatele

(vene keele baasil)

õp. Karin Sokolov

eesti keele kui teise keele õpetaja

120 ak.t

(auditoorsed tunnid)

UUS GRUPP

25.06.2018-17.12.2018

E kell 15:15-16.45

K kell 15:15-16:45

Algaja keelekasutaja
eesti keele kursus (A2)
õp. Jelena Soolep Õppekava sisuga saab tutvuda siin
90 ak.t

(auditoorsed tunnid)

 

19.03.2018- 27.06.2018

 

A2-taseme eksamiks ettevalmistav eesti keele kursus
õp. Viivi TreierÕppekava sisuga saab tutvuda siin
120 ak.t

(auditoorsed  tunnid)

 

UUS GRUPP

19.06.2018-31.10.2018

T kell 15:30-17:30

N kell 17:30-19:30

 

Eesti keele kursus (B1)

õp. Erika Lindsalu ja Marge Mägi-Puss

 

Õppekava sisuga saab tutvuda siin

150 ak.t

(auditoorsed tunnid)

 

15.03.2018-20.09.2018

T kell 09:00-12:00

N kell 10:30-12:00

 

 

B1-taseme eksamiks ettevalmistav eesti keele kursus

õp. Viivi Treier

Õppekava sisuga saab tutvuda siin

150 ak.t

(auditoorsed tunnid)

 

UUS GRUPP

11.06.2018-31.10.2018

E kell 15:30-17:30

K kell 17:30-19:30

 

Eesti keele kursus (B2)

õp. Erika Lindsalu ja Marge Mägi-Puss

Õppekava sisuga saab tutvuda siin

150 ak.t

(auditoorsed tunnid)

13.02.2018-20.09.2018

T kell 09:00-12:00

N kell 10:30-12:00

Eesti keele kursus (B2)

õp.Viivi Treier

 

Õppekava sisuga saab tutvuda siin

150 ak.t

(auditoorsed tunnid)

 

23.04.2018-31.10.2018

E kell 17:30-19:45

K kell 17:30-19:45

B2-taseme eksamiks ettevalmistav eesti keele kursus

õp.Karin Sokolov

Õppekava sisuga saab tutvuda siin

150 ak.t

(auditoorsed tunnid)

UUS GRUPP

18.06.2018-17.12.2018

E kell 17:15-19:30

K kell 17:15-19:30

Eesti keele suhtluskeele
intensiivkursus (C1)
õp. Ulvi Vilumets
eesti keele õpetaja Õppekava sisuga saab tutvuda siin
120 ak.t

(auditoorsed tunnid)

 

10.01.2018 – 31.10.2018
E kell 17:15-19:30K kell 17:15-19:30
C1-taseme eksamiks ettevalmistav eesti keele kursus
õp. Viivi Treier
eesti keele õpetajaÕppekava sisuga saab tutvuda siin
120 ak.t

(auditoorsed tunnid)

 

UUS GRUPP

26.06.2018-31.10.2018

T kell 17:30-19:30

N kell 15:30-17:30

 

Eesti keele A2 taseme eksamiks ettevalmistav individuaalkursus

Õppekava on koostatud vastavalt individuaalõppija vajadustele.

Õppekava maht:

15 ak.tundi: kuulamine

15 ak.tundi: kõnelemine

15 ak.tundi: lugemine

15 ak.tundi: kirjutamine

 

Õppekava sisuga saab tutvuda siin

60 ak.t

(auditoorsed

tunnid)

 

04.07.2018-31.10.2018
Eesti keele kursus A2 individuaalõpe

Õppekava on koostatud vastavalt individuaalõppija vajadustele.

Õppekava maht:

12 ak.tundi: kuulamine

14 ak.tundi: kõnelemine

12 ak.tundi: lugemine

12 ak.tundi: kirjutamine

 

Õppekava sisuga saab tutvuda siin

 

50 ak.t

(auditoorsed tunnid)

 

29.05.2018-28.06.2018
Eesti keele kursus C1 individuaalõpe

Õppekava on koostatud vastavalt individuaalõppija vajadustele.

Õppekava maht:

12 ak.tundi: kuulamine

14 ak.tundi: kõnelemine

12 ak.tundi: lugemine

12 ak.tundi: kirjutamine

 

Õppekava sisuga saab tutvuda siin

 

50 ak.t

(auditoorsed tunnid)

 

04.06.2018-30.06.2018
Eesti keele individuaalkursus B1

Õppekava on koostatud vastavalt individuaalõppija vajadustele.

Õppekava maht:

20 ak.tundi: kuulamine

20 ak.tundi: kõnelemine

20 ak.tundi: lugemine

23 ak.tundi: kirjutamine

 

Õppekava sisuga saab tutvuda siin

83 ak.t

(auditoorsed tunnid)

 

12.06.2018- 30.11.2018

 

 B1-taseme eksamiks ettevalmistav eesti keele individuaalkursus

Õppekava on koostatud vastavalt individuaalõppija vajadustele.

Õppekava maht:

20 ak.tundi: kuulamine

20 ak.tundi: kõnelemine

20 ak.tundi: lugemine

23 ak.tundi: kirjutamine

Õppekava sisuga saab tutvuda siin

83 ak.t

(auditoorsed tunnid)

 12.06.2018-31.10.2018

 

Toimumiskoht: Kerese 3, NARVANARVA

Maksumus:
– grupp (8-12 in)  6.00 EUR / 1 ak.t
– grupp (3-7 in) 11.20 EUR / 1 ak.t
– individuaal- või paarisõpe (1-2 in) 30 EUR / 1 ak.t

 

   Maht             

 

Toimumisaeg  

Eesti keele C1 taseme eksamiks ettevalmistuse individuaalkursus
õp. Tiia Võhma
eesti keele õpetaja
Õppekava on koostatud vastavalt individuaalõppija vajadustele.Õppekava maht:12 ak.tundi: kuulamine12 ak.tundi: lugemine13 ak.tundi: kõnelemine13 ak.tundi: kirjutamineÕppekava sisuga saab tutvuda siin
    50 ak.t  

 22.05.2018-       21.09.2018

 

SILLAMÄE

Toimumiskoht: Ida-Virumaa, Sillamäe, Ranna 31-59
Maksumus:
– grupp (8-12 in)  6.00 EUR / 1 ak.t
– grupp (3-7 in) 11.20 EUR / 1 ak.t
– individuaal- või paarisõpe (1-2 in) 30 EUR / 1 ak.t

Hinnad sisaldavad käibemaksu.

    Maht              Toimumisaeg  
 

Eesti keele individuaalkursus B1

Õppekava on koostatud vastavalt individuaalõppija vajadustele.

Õppekava maht:

6 ak.tundi: kuulamine

6 ak.tundi: kõnelemine

6 ak.tundi: lugemine

7 ak.tundi: kirjutamine

Õppekavaga saab tutvuda siin

 

 

 

 

 

 

 

25 ak.t

 

 

 

 

 

 

 

 18.04.2018- 08.06.2018

 

MTA-st on võimalik saada 20 % tulumaksusoodustust tagasi.

Väljund: tunnistus
Tunnistuse saamise tingimus: osavõtt vähemalt 80% tundidest

Haridusministeeriumi tegevusluba (al 22.07.14)

NB! Grupid on komplekteerimisel.

OÜ Kersti Võlu Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koostööpartner. Informatsiooni leiate siit: koolituskaardi tutvustus.

Lisainformatsioon ja registreerimine:
tel 33 52 707; 53 475 016
tel 33 52 137; 555 83 410
E-post: info@kvkoolitus.ee

 

Eesti keele kursuste õppekavad

Õppekava nimetus: A2-taseme eesti keele kursus
Õppevaldkond: Humanitaaria ja kunstid
Õppekavarühm: Võõrkeeled ja -kultuurid. Eesti keel võõrkeelena
Õpiväljundid ·         mõistab selgelt ja aeglaselt hääldatud fraase ja lauseid, mis seostuvad oluliste eluvaldkondadega;

·         tuleb toime lihtsates suhtlusolukordades;

·         mõistab igapäevaeluga seotud teksti;

·         oskab kirjutada lühikesi lauseid igapäevastel teemadel.

Õpingute alustamise tingimused Koolitusfirmasisene test ja vestlus.
Õppe maht: 300 akadeemilist tundi: 220 tundi auditoorset tööd ja 80 tundi iseseisvat tööd.


Õppe sisu

  Teemad
1. Isikuandmed ja enesetutvustus (päritolu, rahvus, keelteoskus, kodakondsus,

kontaktandmed, sünnikoht ja -aeg, elukoht, tegevusala, amet, töökoht,

haridustee (koolid), huvivaldkonnad, iseloom, välimus, perekonnaseis, pereliikmed, sugulased, rollid perekonnas).

2. Kodu ja elamine (eluase, ruumid, sisustus, maa- ja linnakodu, kodukoht ja selle ümbrus, kodu- ja lemmikloomad, argipäev kodus, kodune majapidamine ja peresisene tööjaotus).
3. Töö ja elukutsevalik (tööjõuturg, töötus, töö otsimine ja pakkumine, töökeskkond, töökollektiiv, ametialased suhted, karjäärivõimalused).
4. Vaba aeg ja reisimine (harrastused ja huvialad, vaba aja veetmise võimalused,

kultuuri- ja meelahutusüritused, kirjandus, muusika, kunst, teater, kontserdid, näitused, muuseumid, sport, tele- ja raadiosaated, arvuti ja interneti kasutamine,

sõbrad ja tuttavad, reisimisvõimalused, majutus, reisielamused ja vaatamisväärsused, kodupaiga vaatamisväärsused, võõrad maad ja rahvad).

5. Ühiskond (info hankimine ja edastamine, asjaajamine asutuses, kohalikud omavalitsused, töötukassa, maksuamet, politsei, ajakirjandus, raadio, televisioon, kool ja kodu, haridussüsteem ja õppimisvõimalused, täiendõpe, õpingud välisriigis.
6. Keskkond ja geograafia (loodus- ja tehiskeskkond, maa ja linn, keskkonnaprobleemid, ilmastik).
7. Inimsuhted (küllakutsed ja külaskäigud, kohtumised inimestega,

sõprus ja tutvus, kirjavahetus, suhtlemine ja internet, olulised sündmused).

8. Igapäevane elu (olmeprobleemid, inimene kui teenindaja, post, telefon, mobiilside ja pakutavad teenused, teenindusasutused (juuksur, ilusalong, kingaparandus jne), sisseostude tegemine, ostukohad (lahtiolekuajad, hinnad, makseviisid jne), toiduained, tarbekaubad, hind ja kvaliteet, interneti- ja kataloogikaubandus, soodustused, toitumisharjumused, söögikohad ja väljas söömine, ühissõidukid, isiklikud liiklusvahendid.
9. Tervis ja heaolu (enesetunne ja tervislik seisund, arstiabi, tervisesport,

õnnetusjuhtumid ja haigused, ravimid, suitsetamine, alkohol, narkootikumid).

 

Omandatavad keeleteadmised
Kiri ja hääldus Eesti tähestik. Hääliku ja tähe vaheline seos. Lühikesed, pikad ja ülipikad häälikud; g ,b, d helitus. Hääldamine, selle korrigeerimine, rõhk.

Esimese ja teise silbi vokaali pikkus. Hääldamise erinevusi eesti ja vene keeles.

Nimisõna Põhikäänded. Nimisõna käänded ainsuses; ainsuse omastava, osastava ja sisseütleva moodustamine; lühike ainsuse sisseütlev; mitmuse nimetava moodustamine.
Omadussõna Omadussõna võrdlusastmed: alg-, kesk-ja ülivõrre.
Tegusõna Oleviku vorm; mineviku vormi moodustamine; ainsuse/mitmuse pöördelõpud.

Tegusõna pöördvormid kindla kõneviisi olevikus ja si-tunnusega lihtminevikus, jaatav ja eitav kõne.

Tegusõna ajad ja kõneviisid: kindel, tingiv, kaudne ja käskiv kõneviis; liht- ja täisminevik; tegusõna peavormid, nendest tuletatavad vormid; tegusõna põhivormid, neist tuletatavad vormid; ühendtegusõna pööramine; ma– ja da-infinitiivi kasutamine.

Asesõna Isikulised asesõnad. Isikuliste asesõnade käänamine.
Arvsõna Põhiarvsõnad. Põhiarvsõna ühildumine nimisõnaga. Põhiarvsõnade (1…1000) kasutamine nimetavas käändes. Järgarvsõnade (1…31) kasutamine nimetavas, omastavas, sees- ja alalütlevas

käändes. Aastaarvude kasutamine, vastused küsimustele millal? mitu? mitmes? mitmendal? mitmendas?

Rektsioon Rektsioon: käima kus?, aitama/abistama keda?, mängima mida? küsima kellelt?
Lause struktuur Sõnade järjekord lauses. Küsilausete moodustamine: Kes on kes? Mis on mis? Kes on kus? Mis on kus? Millal? Kes mida teeb? Kes mida tegi?

 

Osaoskuste arendamine
Kuulamine Jutustava teksti, laulu ja luuletuse kuulamine ning nende põhjal ülesande lahendamine.

Kuulatakse raadiost uudiseid ja ilmateateid, samuti autentset lindistatud kuulamismaterjali ja elavat eesti keelt.

Kõnelemine Tutvustab end ning räägib hästi lühidalt endast ja oma tööst.

Tunneb elementaarseid hääldusreegleid, hääldab häälikuid korrektselt.

Nimetab ja kirjeldab esemeid, olendeid ja nähtusi.

Jutustab etteantud teemal ja pildi järgi.

Suudab luua erinevaid uusi lühidialooge. Kirjeldab pildi alusel.

Lugemine Häälega lugemine. Osalemine lühidialoogides ja rollimängudes.
Kirjutamine Kirjutab kirjatähti, koostab lühitekste. Kirjutab lühikesi loovtöid: sõnum, õnnitluskaart, lühikirjand (40…100 sõna) etteantud teema või pildi järgi.

Eluloo kirjutamine; isikliku ankeedi täitmine. Avaldus tööle võtmiseks ja töölt vabastamiseks; intervjuuküsimuste koostamine

kirjalikult.

 

Õppekeskkonna kirjeldus Koolituse läbiviimise koht: Kersti Võlu Koolituskeskus OÜ, Kooli 7, Jõhvi.

Koolituskeskuses (valminud 2010. a) on 7 õpperuumi, puhkeala, 2 tualetti ja inva-WC, sissepääs liikumispuudega isikutele, parkla. Ruumid vastavad tervisekaitsenõuetele. Mööbli ümberpaigutamise võimalus rühmatööks.

Koolituskeskusel on olemas kõik vajalikud tehnilised vahendid (magnettahvel, teler, 12 arvutit, igas ruumis dataprojektor, dokumendikaamera, digitahvel, videokaamera, CD-mängija, videomagnetofon, paljundusmasin, tasuta WiFi ).

Õppematerjalide loend Euroopa keeleõppe raamdokument: õppimine, õpetamine ja hindamine“.

 

Marju Ilves. Algaja keelekasutaja. A2- taseme eesti keele oskus. HTM ja Eesti Keele Sihtasutus.

 

Piret Kärtner. Kuulamisoskuse arendamine. Tallinn: TEA Kirjastus

 

Piret Kärtner. Kirjutamisoskuse arendamine. Tallinn: TEA Kirjastus.

 

Piret Kärtner. Lugemisoskuse arendamine. Tallinn: TEA Kirjastus.

 

Piret Kärtner. Kõnelemisoskuse arendamine. Tallinn: TEA Kirjastus.

 

Sirje Rammo, Maarika Teral, Birute Klaas-Lang, Mari Allik. Keel selgeks! Eesti keele õpik täiskasvanutele. Tallinn: AVITA Kirjastus.

 

Pesti, Mall, Ahi, Helve. E nagu Eesti. Eesti keele õpik algajaile. Tallinn: TEA Kirjastus.

 

Valmis, Aavo; Valmis, Lembetar. Eesti keele harjutusvara koos võtmega. Tallinn: Kirjastus TEA.

 

Kitsnik, Mare; Kingisepp, Leelo. Naljaga pooleks. Eesti keele õppekomplekt algtasemele (A2 tase). Tallinn: Kirjastus Iduleht ja FIE Kitsnik.

https://www.keeleklikk.ee

 

http://www.efant.ee

 

http://www.innove.ee/et/eesti-keele-tasemeeksamid

 

http://www.eki.ee/dict/psv/

 

http://www.keeleveeb.ee/

 

https://annaabi.ee/vene-eesti/

 

www.kutsekeel.ee

 

http://els.leveranse.com/

 

http://www.ut.ee/keeleweb2/

 

http://kohanemisprogramm.tlu.ee/?page_id=134

 

Õpetajate poolt koostatud lisamaterjalid.

Pildimaterjalid ajalehtedest, Internetist, YouTube`ist.

Kuulamisülesanded raadiost, CDlt.

Eksamimaterjalid.

 

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid Kursuslane osaleb vähemalt 75% auditoorsetes tundides, sooritab arvestuslikud ja iseseisvad tööd.

Lõputest (suuline ja kirjalik) loetakse sooritatuks positiivsele tulemusele, kui õigete vastuste arv on 60–100% maksimaalsest punktide arvust.

Väljastatav dokument: Kersti Võlu Koolituskeskuse OÜ tunnistus.

 

Juhul kui õppija ei ole testi sooritanud, kuid on osalenud auditoorses õppetöös, väljastatakse tõend osaletud kontaktõppetundide ja neis läbitud teemade kohta.

 

Õppekava nimetus: B1-taseme eesti keele kursus
Õppevaldkond: Humanitaaria ja kunstid
Õppekavarühm: Võõrkeeled ja -kultuurid. Eesti keel võõrkeelena
Õpiväljundid: Koolituse lõpuks õppija:

·         mõistab kõike olulist endale tuttaval teemal, nagu töö, vaba aeg jne;

·         oskab koostada lihtsat teksti tuttaval või enda jaoks huvipakkuval teemal;

·         oskab kirjeldada kogemusi, sündmusi, unistusi ja eesmärke ning lühidalt põhjendada ja selgitada oma seisukohti ja plaane;

·         oskab kirjutada tuttaval teemal üldsõnalisi seotud tekste.

Õpingute alustamise tingimused: 1.      A2-taseme oskuse tunnistus (Innoves sooritatud eksam)

või

2.      algtaseme eksami tunnistus

või

3.      koolitusfirmasisene test ja vestlus.

Õppe maht: 300 akadeemilist tundi: 220 tundi auditoorset tööd ja 80 tundi iseseisvat tööd.


Õppe sisu

Teemad
1. Isikuandmed ja enesetutvustus (päritolu, rahvus, keelteoskus, kodakondsus;

kontaktandmed; sünnikoht ja -aeg; elukoht; tegevusala, amet, töökoht;

haridustee; huvivaldkonnad; iseloom, kalduvused, välimus, hoiakud,

perekonnaseis, pereliikmed, sugulased; rollid ja suhted perekonnas;

kodu ja kasvatus; armastus ja abielu; lapsed ja perekond.

 

2. Kodu ja elamine (eluase, ruumid, sisustus; maa- ja linnakodu; kinnisvara; eluaseme üürimine; kodu ja turvalisus; kodukoht ja selle ümbrus; kodu- ja lemmikloomad; argipäev kodus; kodune majapidamine ja peresisene tööjaotus).

 

3. Töö ja elukutsevalik (tööjõuturg, töötus; töö otsimine ja pakkumine; töökeskkond ja -tingimused; töökohustused; töökollektiiv ja suhted kolleegidega; ametialased suhted, karjäärivõimalused; töö kui eneseteostus; mees ja naine töökeskkonnas.
4. Vaba aeg ja reisimine (harrastused ja huvialad; vaba aja veetmise võimalused;

kultuuri- ja meelelahutusüritused; kirjandus, muusika, kunst, teater, kontserdid, näitused, muuseumid; sport; tele- ja raadiosaated; arvuti ja interneti kasutamine; sõbrad ja tuttavad; aktiivne puhkus, matkamine, reisimisvõimalused, matka- ja reisikaaslased, reisiks valmistumine, reisibürood ja nende pakutavad teenused, majutus, reisielamused ja vaatamisväärsused; kodupaiga vaatamisväärsused; võõrad maad ja rahvad).

 

5. Ühiskond (ettevõtlus, tööstus ja põllumajandus, infoühiskond; inimene ja tehnika areng; info hankimine ja edastamine; õigused ja kohustused;

poliitiline maastik; aktuaalsed sündmused; rahvastikuküsimused; keelepoliitika;

sotsiaalne turvalisus, sotsiaalsed rühmad; asjaajamine asutuses, kohalikud omavalitsused; töötukassa, maksu- ja tolliamet, politsei ja kohtusüsteem, õigusabi; ajakirjandus, raadio, televisioon; kool ja kodu, haridussüsteem ja õppimisvõimalused, täiendõpe, õpingud välisriigis, tasuline haridus).

6. Keskkond ja geograafia (loodus- ja tehiskeskkond, maa ja linn,

keskkonnaprobleemid, loodushoid; rahvastik; ilmastik.

7. Inimsuhted (küllakutsed ja külaskäigud, külaline ja võõrustaja, kohtumised inimestega, sõprus ja tutvus, kirjavahetus; klubiline tegevus; suhtlemine ja internet; olulised sündmused.

 

8. Igapäevane elu (olmeprobleemid, inimene kui teenindaja, pank ja pangateenused (hoiused, laenud, maksed), internetipank, post, telefon, mobiilside ja pakutavad teenused; teenindusasutused (juuksur, ilusalong, kingaparandus, jne); sisseostude tegemine, ostukohad (lahtiolekuajad, hinnad, makseviisid jne); toiduained, tarbekaubad; reklaam ja tarbimine; hind ja kvaliteet; interneti- ja kataloogikaubandus; soodustused; liisimisvõimalused; toitumisharjumused, tervislik toit, söögikohad ja väljas söömine, lauakombed.

 

9. Tervis ja heaolu (enesetunne ja tervislik seisund, arstiabi, ravikindlustus ja haigekassa, haiguste ennetamine, tervisesport, hügieen, õnnetusjuhtumid ja haigused, ravimid, tasuta ja tasuline arstiabi, suitsetamine, alkohol, narkootikumid).

 

Omandatavad keeleteadmised
Nimisõna Käänded ainsuses ja mitmuse nimetav, sünonüümid ja antonüümid, liitsõnad.
Omadussõna Käänamine, võrdlusastmed.
Tegusõna Tegusõna põhivormid, nendest tuletatavad vormid. Lõpetamata ja lõpetatud tegevus.

Tegusõna käändelised vormid.

Tingiva ja käskiva kõneviisi süvendatud käsitlus.

ma– ja da-infinitiivi süvendatud käsitlus.

Astmevahelduslike tegusõnade nõrk ja tugev aste.

tud– ja mata-vorm.

Ühendtegusõnade kasutamine. Umbisikulise tegumood.

Määrsõnad: lihtsalt, alati, mõnikord, väga
Arvsõna Põhi- ja järgarvsõna käänamine. Kuupäevad.
Rektsioon Enamkasutatavate verbide rektsioon eesti ja vene keeles.
Õigekiri Võõrsõnade ja võõrnimede õigekirjutus; suur ja väike algustäht;

kokku- ja lahkukirjutamine; jutumärkide kasutamine.

 

Osaoskuste arendamine
Kuulamine •saab aru põhilisest infost selges kirjakeeles tuttaval teemal esitatud tekstist, saab aru aeglaselt ja selgelt edastatud raadio- või telesaadete põhisisust õppijale tuttavatel teemadel;

•mõistab igapäevaelus regulaarselt korduvate teemade peamist mõtet ja olulisemaid üksikasju.

Kõnelemine  Suhtlemisel on vestluspartnerina aktiivne.
Lugemine Loeb ja mõistab tekste, mis koosnevad sagedamini esinevatest või õppija tööga seotud sõnadest.

 

Kirjutamine Tüüpavalduse kirjutamine. Tarbekirjade, olmeteksti, ümberjutustuse kirjutamine. Märkmete tegemine kirjutamine loetud või kuuldud teksti kohta. Elamuste kirjeldamine.

Järgib teadlikult keelereegleid ja põhilisi õigekirjareegleid.

Õppekeskkonna kirjeldus Koolituse läbiviimise koht: Kersti Võlu Koolituskeskus OÜ, Kooli 7, Jõhvi.

Koolituskeskuses (valminud 2010. a) on 7 õpperuumi, puhkeala, 2 tualetti ja inva-WC, sissepääs liikumispuudega isikutele, parkla. Ruumid vastavad tervisekaitsenõuetele. Mööbli ümberpaigutamise võimalus rühmatööks.

Koolituskeskusel on olemas kõik vajalikud tehnilised vahendid (magnettahvel, televiisor, 12 arvutit, igas ruumis dataprojektor, dokumendikaamera, digitahvel, videokaamera, CD-mängija, videomagnetofon, paljundusmasin, tasuta WiFi ).

Õppematerjalide loend Euroopa keeleõppe raamdokument: õppimine, õpetamine ja hindamine“.

 

Piret Kärtner. Kuulamisoskuse arendamine. Tallinn: TEA Kirjastus.

 

Piret Kärtner. Kirjutamisoskuse arendamine. Tallinn: TEA Kirjastus.

 

Piret Kärtner. Lugemisoskuse arendamine. Tallinn: TEA Kirjastus.

 

Piret Kärtner. Kõnelemisoskuse arendamine. Tallinn: TEA Kirjastus.

 

Valmis, Aavo; Valmis, Lembetar. Eesti keele harjutusvara koos võtmega. Tallinn: Kirjastus TEA.

 

A.-R. Hausenberg, M. Ilves. Iseseisev keelekasutaja. B1- ja B2-taseme eesti keele oskus, Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus, 2008.

 

Sirje Rammo, Maarika Teral, Birute Klaas-Lang, Mari Allik. Õppekomplekt „Keel selgeks!“ Tallinn: Avita Kirjastus.

 

Pesti, Mall; Ahi, Helve. T nagu Tallinn. Eesti keele õppekomplekt kesktasemele. Tallinn : Tea Kirjastus, 2006

 

Mare Kitsnik. Eesti keele õpik B1, B2 + CD.

 

Maie Sooneste. Eesti keele harjutusvara kesk- ja kõrgtasemele. Tallinn: Kirjastus Varrak, 2005.

 

Mare Kitsnik; Leelo Kingisepp,. Avatud uksed. Eesti keele õppekomplekt kesk- ja kõrgtasemele. TEA kirjastus.

 

https://www.keeleklikk.ee

 

http://www.efant.ee

 

http://www.innove.ee/et/eesti-keele-tasemeeksamid

 

http://www.eki.ee/dict/psv/

 

http://www.keeleveeb.ee/

 

https://annaabi.ee/vene-eesti/

 

www.kutsekeel.ee

 

http://els.leveranse.com/

 

http://www.ut.ee/keeleweb2/

 

http://kohanemisprogramm.tlu.ee/?page_id=134

 

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid Kursuslane osaleb vähemalt 75% auditoorsetes tundides, sooritab arvestuslikud ja iseseisvad tööd.

Lõputest (suuline ja kirjalik) loetakse sooritatuks positiivsele tulemusele, kui õigete vastuste arv on 60–100% maksimaalsest punktide arvust.

 

Väljastatud dokument: Kersti Võlu Koolituskeskuse OÜ tunnistus.

 

Juhul kui õppija ei ole testi sooritanud, kuid on osalenud auditoorses õppetöös, väljastatakse tõend osaletud kontaktõppetundide ja neis läbitud teemade kohta.

 

Õppekava nimetus: B2- taseme eesti keele kursus
Õppevaldkond:  Humanitaaria ja kunstid
Õppekavarühm: Võõrkeeled ja -kultuurid. Eesti keel võõrkeelena
Õpiväljundid: Koolituse lõpuks õppija:

1.      Väljendub ladusalt ja korrektselt; mõistab suhteliselt pika ja keeruka sisuga juttu, oskab väljendada oma teadmisi, mõtteid, arvamusi ja seisukohti.

2.      Oskab arutleda, oma mõttekäiku selgitada ning oma seisukohta põhjendada;

3.      Loeb erinevat liiki tekste, saab aru keerulisemate tekstide põhisisust ning suudab sisu kokkuvõtet edasi anda;

4.      Oskab kirjutada üksikasjalikke tekste, pidada kirjavahetust, väljendada oma seisukohti ning kommenteerida enda ja teisteseisukohti.

Õpingute alustamise tingimused: 1.      B1-taseme oskuse tunnistus (Innoves sooritatud eksam)

2.      Koolitusfirmasisene test ja vestlus.

Õppe maht: 300 akadeemilist tundi: 220 tundi auditoorset tööd ja 80 tundi iseseisvat tööd.


Õppe sisu

Teemad
1. Isikuandmed ja enesetutvustus (enda selge ja üksikasjalik tutvustamine: päritolu, rahvus, keeled, kodakondsus, pere, haridustee, töökoht, iseloom, välimus hoiakud).
2. Kodu ja elamine (eluase, ruumid, sisustus, maa- ja linnakodu, innisvara, eluase-

me üürimine, kodu ja turvalisus, kodukoht ja selle ümbrus, kodu- ja lemmik-loomad, argipäev kodus, kodune majapidamine ja tööjaotus).

3. Töö ja elukutsevalik (tööjõuturg, töötus,töö otsimine ja pakkumine, töökesk-kond ja –tingimused, töökohustused, töökollektiiv ja suhted kolleegigidega, ametialased suhted, karjäärivõimalused, töö kui eneseteostus).
4. Vaba aeg ja reisimine (huvid ja harrastused, meelelahutus, kultuuri- ja spordiüritused, televisiooni- ja raadiosaated,  arvuti ja Internet, sõbrad ja tuttavad;

Reisimisvõimalused, reisibürood ja pakutavad teenused, aktiivne puhkus, matkamine, vaatamisväärsused).

5. Ühiskond (ühiskonna ja kogukonna struktuur; ettevõtlustüübid, toimetamine, ajalehe keel, ilmateade, uudised , meedia, elektrooniline meedia, internet, arvutid, koduleheküljed, infoühiskond ja selle probleemid, sotsiaalne turvalisus, asjajamine asutustes; haridussüsteem ja õppimisvõimalused; täiendusõpe; õpingud välisriigis, tasuline haridus).
6. Keskkond ja geograafia ( loodus- ja tehiskeskkond; maa ja linn; keskkonna-probleemid; loodushoid; rahvastik; ilmastik, kliima, aastaajad, kohalikud olustikud).
7. Inimsuhted (küllakutse ja külaskäik, külaline ja võõrustaja, kohtumised inimestega,

sõprus ja tutvus, kirjavahetus, klubitegevus, suhtlemine ja Internet, tähtsad sündmused

inimsuhted).

8. Igapäevane elu (olmeprobleemid, elamistingimused  ja elulaad, kommunaalteenused, elamisega seotud teenused: pangateenused, hoiused, laenud,  internetipank, interneti- ja kataloogikaubandus , ühissõidukid ja isiklikud liiklusvahendid, KÜ korraldus).

 

9. Tervis ja heaolu (tervishoidu puudutavad aktuaalsed probleemid, tervislik eluviis, toitumine, ravimtaimed, tervisekindlustus, arstiabi, alternatiivmeditsiin, vigastused ja esmaabi, haigused, nende sümptomid ja ravi, kutsehaigused; sisseostud, söök, teenendus ja suhtlemine).

 

Omandatavad keeleteadmised
Nimisõna Nimisõnade käänamine.Antonüümid ja sünonüümid.
Omadussõna Käänamine ja võrdlusastmed.
Tegusõna Tegusõnade pööramine.
Muutumatud sõnad: Kaas- ja sidesõnad. Määr-, kaas- ja sidesõnad.
Arvsõna Põhi- ja järgarvsõna käänamine.
Rektsioon Enamkasutatavate verbide rektsioonid ja ühendverbid.
Lause ehitus Otsekõne, kaudkõne. Lisand. Ühildumine. Sõnajärg. Liht ja liitlause (koond-, rind- ja põimlause). Täiend..
Õigekiri

 

 

 

Suur ja väike algustäht; kokku- ja lahkukirjutamine; jutumärkide kasutamine; ilukirjanduslike ja tarbetekstide ümberjutustused; poolt- ja vastuargumentide sõnastamine, arutluste kirjutamine. Kirjavahemärgid lauses. Kirjalike tekstide vormistamine.

 

Osaoskuste arendamine
Kuulamine Õppija:

• mõistab suheliselt pika dialoogi või monoloogi vormis esitatud kõnet;

• mõistab meedias edastatavat teavet;

• eristab kuulatud teadus-, tarbe-, aime- ja meediatekstis, lühiloengus detaile ja fakte.

Kõnelemine Õppija:

• teab kõne- ja kirjakeele stiilierinevusi;

• tuleb sobivat stiili kasutades toime igapäevastes ja ametlikes suhtlusolukordades;

• arutleb probleemide üle, avaldab arvamust ja kaitseb oma seisukohti;

• kasutab omandatud sõnavara, grammatiliselt õigeid mitmekesiseid keelestruktuure;

• kasutab fraseologisme;

• edastab kirjaliku ja suulise teksti sisu;

• jutustab loetud ja kuulatud teksti ning pildi(seeria) järgi;

• teeb kokkuvõtet kuulatust, loetust, kogetust; oskab esitada kõnet.

Lugemine Õppija:

loeb eesmärgipäraselt, mõistab loetu sisu;

• eristab teadus-, meedia-, aime- ja ilukirjandustekstis olulist teavet ebaolulisest;

• leiab teavet teatest, juhisest, eeskirjast, seadusest, kuulutusest;

• loeb tundmatut teksti sõnaraamatu abil.

Kirjutamine  Õppija:

• teab kirjaliku teksti vorminõudeid;

• kasutab omandatud sõnavara, grammatiliselt õigeid ja mitmesuguseid keelemalle;

• kirjutab sidusalt, loogiliselt ja arusaadavalt tarbe- ja teadusteksti, loovtööd;

• kirjutab lühikonspekti, kokkuvõtet suulise ja kirjaliku teksti põhjal.

Õppekeskkonna kirjeldus Koolituse läbiviimise koht:

Kersti Võlu Koolituskeskus OÜ, Kooli 7, 41533 Jõhvi.

Koolituskeskuses (valminud 2010.a) on 7 õpperuumi, puhkeala, 2 tualetti ja  inva-WC, sissepääs liikumispuudega isikutele, parkla. Ruumid vastavad tervisekaitsenõuetele. Mööbli ümberpaigutamise võimalus rühmatööks.

Koolituskeskusel on olemas kõik vajalikud tehnilised vahendid (magnettahvel, televiisor, 12 arvutit, igas ruumis dataprojektor, dokumendikaamera, digitahvel, video-kaamera, CD-mängijad, videomagnetofon, paljundusmasinad, tasuta WiFi ).

Õppematerjalide loend „Euroopa keeleõppe raamdokument: õppimine, õpetamine ja hindamine“.

Piret Kärtner. Kuulamisoskuse arendamine. Tallinn: TEA Kirjastus

Piret Kärtner. Kirjutamisoskuse arendamine. Tallinn: TEA Kirjastus.

Piret Kärtner. Lugemisoskuse arendamine. Tallinn: TEA Kirjastus.

Piret Kärtner. Kõnelemisoskuse arendamine. Tallinn: TEA Kirjastus.

Valmis, Aavo; Valmis, Lembetar. Eesti keele harjutusvara koos võtmega. Tallinn: Kirjastus TEA.

A.-R. Hausenberg, M. Ilves „Iseseisev keelekasutaja. B1- ja B2 – taseme eesti keele oskus“, Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus, 2008.

Sirje Rammo, Maarika Teral, Birute Klaas-Lang, Mari Allik.  Õppekomplekt „Keel selgeks!“ Tallinn: Avita Kirjastus.

Pesti, Mall; Ahi, Helve. T nagu Tallinn. Eesti keele õppekomplekt kesktasemele. Tallinn : Tea Kirjastus, 2006

Mare Kitsnik. Eesti keele õpik B1, B2 + CD.

Maie Sooneste. Eesti keele harjutusvara kesk- ja kõrgtasemele. Tallinn: Kirjastus Varrak, 2005.

Mare Kitsnik; Leelo Kingisepp,. Avatud uksed. Eesti keele õpik.

Veebipõhised materjalid:

https://www.keeleklikk.ee

http://www.efant.ee

http://www.innove.ee/et/eesti-keele-tasemeeksamid

http://www.eki.ee/dict/psv/

http://www.keeleveeb.ee/

https://annaabi.ee/vene-eesti/

www.kutsekeel.ee

http://els.leveranse.com/

 

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid  Kursuslane osaleb vähemalt 75% auditoorsetes tundides, sooritab arvestuslikud ja iseseisvad tööd.

Lõputest (suuline ja kirjalik) loetakse positiivsele tulemusele sooritatuks, kui õigete vastuste arv on 60-100% maksimaalsest punktide arvust.

Väljastatud dokument: Kersti Võlu Koolituskeskuse OÜ tunnistus.

Juhul, kui õppija ei ole testi sooritanud, kuid on osalenud auditoorses õppetöös, siis väljastatakse tõend osaletud kontaktõppetundide ja neis läbitud teemade kohta.

 

Õppekava nimetus: C1– taseme eesti keele kursus
Õppevaldkond:  Humanitaaria ja kunstid
Õppekavarühm: Võõrkeeled ja -kultuurid. Eesti keel võõrkeelena
Õpiväljundid: Koolituse lõpuks õppija:

·         Oskab end spontaanselt ja ladusalt mõistetavaks teha, tarvitsemata selleks väljendeid otsida;

·         saab aru keerukatest tekstidest;

·         oskab oma seisukohti selgelt, täpselt ja ladusalt väljendada ning põhjendad, arendada teemat nii kõnes kui kirjas;

·         oskab allikmaterjalidele põhinedes kokkuvõtteid koostada;

·         oskab luua selget, hea ülesehitusega teksti keerukal teemal.

Õpingute alustamise tingimused: 1.B2– taseme oskuse tunnistus (Innoves sooritatud eksam)

2. koolitusfirmasisene test ja vestlus.

Õppe maht: 300 akadeemilist tundi: 220 tundi auditoorset tööd ja 80 tundi iseseisvat tööd.


Õppe sisu

Teemad
1. Isikuandmed ja enesetutvustus ( üksikasjalik enesetutvustamine: pere ja sugulased, rollid ja suhted perekonnas, kodu ja kasvatus, armastus ja abielu, hariduskäik, elukutsevalik, töö ja amet, huvivaldkonnad).
2. Maja ja kodu, ümbruskond ( eluase, ruumid, sisustus, maa- ja linnakodu, kinnisvara, eluaseme üürimine kodu ja turvalisus, kodukoht ja selle ümbrus,

kodu- ja lemmikloomad, argipäev kodus, kodune majapidamine ja tööjaotus).

3. Töö ja elukutsevalik (tööjõuturg, elukutsevalik, ametid, erinevad tööolukorrad ja nende kirjeldamine, töötus, töökollektiiv ja suhted kolleegidega, töökoosolekud, ametialased suhted, karjäärivõimalused, töö kui eneseteostus, mees ja naine töökesk-konnas).

 

4. Vaba aeg ja meelelahutus (meelelahutuse viisid, harrastused, kultuuri- ja spordiüritused, ajalehed ja ajakirjad, telekanalid).
5. Reisimine (reisimisvõimlused Eestis ja välismaal, transport,  reisiteenused, reisibürood ja nende teenused, nõuete esitamine, vaatamisväärsused).
6. Haridus (haridussüsteem, kohustuslik kooliharidus, riiklikud ja eraõppeasu-tused, huviharidus, õppimisvõimlused Eestis ja välismaal, elukestev õpe, koolitused, e-õpe, haridustehnoloogia).
7. Inimsuhted (ühiskonna ja kogukonna struktuur, küllakutse ja külaskäik, külaline ja võõrustaja, kohtumised inimestega, sõprus ja tutvus, kirjavahetus, klubitegevus, suhtlemine ja Internet, tähtsad sündmused, vastuvõtud)
8. Igapäevane elu (olmeprobleemid,inimene kui teenindaja, e-kaubandus,

pank ja pangateenused (hoiused, liisingud, laenud, maksed) internetipank, post, telefon, mobiilside ja pakutavad teenused, teenindusasutused (juuksur, ilusalong, kingaparandus, jne); sisseostude tegemine, ostukohad (lahtiolekuajad, hinnad, makseviisid jne), reklaam ja tarbimine, hind ja kvaliteet, interneti- ja kataloogikaubandus, soodustused, toitumisharjumused, tervislik toit, e-ained, söögikohad ja väljas söömine, ühissõidukid, isiklikud liiklusvahendid, liikluskorraldus, ohutu liiklemine).

9. Tervis ja heaolu ( enesetunne ja tervislik seisund, arstiabi, ravikindlustus ja haigekassa, haiguste ennetamine, tervisesport, hügieen, õnnetusjuhtumid ja haigused, ravimid, tasuta ja tasuline arstiabi, alternatiivmeditsiin, suitsetamine, alkohol, narkootkumid).

 

10. Turvalisus (aktuaalsed sündmused, õigussuhted, kuritegevus ja selle ennetamine, õiguskaitseorganid).
11. Keskkond ja loodus (loodus- ja tehiskeskkond; maa- ja linnaelu;keskkonna-probleemid, keskkonnareostus, keskkonnakaitse; loodushoid; rahvastik; ilmastik, kliima, säästlik eluviis).

 

Omandatavad keeleteadmised
 Hääldus Vajaduse korral häälduse korrigeerimine: rõhk, palatalisatsioon, intonatsioon.
Nimisõna Süvendatud käsitlus.
Omadussõna Süvendatud käsitlus.
Tegusõna Pöördsõna muutmine oleviku ja mineviku liht- ja liitaegades, eitavas ja jaatavas kõnes, kindlas, käskivas, tingivas ja kaudses kõneviisis; infinitiivide süvendatud käsitlus; rektsioon, umbisikulise tegumoe oleviku ja mineviku süvendatud käsitlus; ühend- ja väljendverbide süvendatud käsitlus.
Muutumatud sõnad Määr-, kaas- ja sidesõnad.
Lause struktuur Liitlause süvendatud käsitlus, lisand, üte, lauselühend; ühildumine, sõnajärg, kaudkõne. Kõne- ja kirjakeele stiilierinevused.

 

Osaoskuste arendamine
Kuulamine ·         saab aru pikemast jutust abstraktsel ja keerukal teemal, mis ei pruugi olla tuttav;

·         mõistab idiomaatilisi ja argiväljendeid; tunneb ära stiilitasandid;

·         mõistab erinevat laadi salvestatud materjali ja saateid, sealhulgas keelekasutuse poolest ebatavalisi, tabades ka peenemaid nüansse nagu varjatud hoiakud ja kõnelejate omavahelised suhted.

Kõnelemine ·         väljendub ladusalt ja oskab rääkida korrektselt peaaegu kõikidel teemadel;

·         valdab idioome ja argikeelt;

·         kasutab sobivat suhtlemisstiili ja täpseid väljendeid.

Lugemine ·         mõistab üksikasjalikult pikki ja keerukaid tekste olenemata sellest, kas need kuuluvad tema asjatundmuse valdkonda või mitte, kui vaid on võimalik raskeid kohti üle lugeda;

·         valdab rikkalikku sõnavara ja oskab sõnavaralünkadest üle saada kaudse väljenduse abil;

·         suudab kiiresti hõlmata pikki ja keerukaid tekste, keskendu-des asjakohastele detailidele;

·         tabab kiiresti laia erialast teemaderingi käsitlevate uudiste, artiklite, ülevaadete sisu ja asjakohasuse ning oskab otsustada, kas tasub süveneda.

Kirjutamine ·         oskab keerukal teemal kirjutada selgeid, hea ülesehitusega tekste, rõhutada seejuures olulist, toetada oma seisukohti selgituste, põhjenduste ja asjakohaste näidetega ning lõpetada sobiva kokkuvõttega;

·         oskab kirjutada selgeid, üksikasjalikke, hea ülesehitusega ja väljaarendatud kirjeldusi või loovtekste isikupärases ja loomulikus stiilis, mis arvestab lugejat;

·         oskab kirjutada selgeid hea ülesehitusega tekste keerukatel teemadel;

·         kasutab grammatiliselt õiget keelt, vigu esineb harva ja neid on raske märgata.

Õppekeskkonna kirjeldus Koolituse läbiviimise koht:

Kersti Võlu Koolituskeskus OÜ, Kooli 7, 41533 Jõhvi.

Koolituskeskuses (valminud 2010.a) on 7 õpperuumi, puhkeala, 2 tualetti ja  inva-WC, sissepääs liikumispuudega isikutele, parkla. Ruumid vastavad tervisekaitsenõuetele. Mööbli ümberpaigutamise võimalus rühmatööks.

Koolituskeskusel on olemas kõik vajalikud kaasagsed tehnilised vahendid (marker- ja magnettahvlid, 2 televiisorit, 12 arvutit, igas ruumis on statsionaarne arvuti ja dataprojektor, 1 dokumendi-kaamera, 1 digitahvel, 1 videokaamera, CD-mängijad, videomagnetofon, paljundusmasinad, printerid tasuta WiFi ).

Õppematerjalide loend „Euroopa keeleõppe raamdokument: õppimine, õpetamine ja hindamine“.

Katrin Juurvee. Eesti keele C1-taseme eksam. Kirjastus Argo, 2011

Mare Kitsnik. Praktiline eesti keel teise keelena B2,C1. Õpikukirjastus Künnimees, 2013.

Piret Kärtner. Kuulamisoskuse arendamine. Tallinn: TEA Kirjastus.

Piret Kärtner. Kirjutamisoskuse arendamine. Tallinn: TEA Kirjastus.

Piret Kärtner. Lugemisoskuse arendamine. Tallinn: TEA Kirjastus.

Piret Kärtner. Kõnelemisoskuse arendamine. Tallinn: TEA Kirjastus.

Maie Sooneste. Eesti keele harjutusvara kesk- ja kõrgtasemele. Tallinn: Kirjastus Varrak,  2005.

Mare Kitsnik; Leelo Kingisepp,. Avatud uksed. Eesti keele õppekomplekt kesk- ja kõrgtasemele. TEA kirjastus.

Veebipõhised õppematerjalid:

http://www.innove.ee/et/eesti-keele-tasemeeksamid

http://www.keeleveeb.ee/

https://annaabi.ee/vene-eesti/

 

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid  Kursuslane osaleb vähemalt 75% auditoorsetes tundides, sooritab arvestuslikud ja iseseisvad tööd.

Lõputest (suuline ja kirjalik) loetakse positiivsele tulemusele sooritatuks, kui õigete vastuste arv on 60-100% maksimaalsest punktide arvust.

Väljastatud dokument: Kersti Võlu Koolituskeskuse OÜ tunnistus.

Juhul, kui õppija ei ole testi sooritanud, kuid on osalenud auditoorses õppetöös, siis väljastatakse tõend osaletud kontaktõppetundide ja neis läbitud teemade kohta.

 

Eesti keele kursuste õpetajad

 

Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi – või töökoge-muse kirjeldus Kursuse viivad läbi eesti keele kui võõrkeele õpetajad ning pikaajalise töökogemusega kõrgharidusega spetsialistid:

Ulvi Vilumets – eesti keele ja kirjanduse õpetaja, eesti keele õpetaja vene õppekeelega koolis; täiskasvanute õpetamise kogemus alates 1999.aastast.

Kersti Kuslap – eesti keel teise keelena; täiskasvanute õpetamise kogemus alates 2009.aastast.

Jelena Ohakas – vene kooli eesti keele õpetaja; täiskasvanute õpetamise kogemus alates 2007.aastast.

Tiia Võhma – põhikooli eesti keele (kui võõrkeele) ja kultuuriloo õpetaja; täiskasvanute õpetamise kogemus alates 1988. aastast

Eva Suitsmart – eesti keele ja kirjanduse õpetaja; täiskasvanute õpetamise kogemus alates 2001.aastast.

Viiv Treier – eesti keel teise keelena; täiskasvanute õpetamise kogemus alates 1998.aastast.

Natalja Kahur– eesti keele kui võõrkeele, eesti kirjanduse ja kultuuriloo õpetaja; täiskasvanute õpetamise kogemus alates 2002.aastast.

Ülle Tõnurist (Lebreht)- eesti keele ja kirjanduse õpetaja; täiskasvanute õpetamise kogemus alates 1996.aastast.

Anne Keedus (Laanekask)- eesti keele ja kirjanduse õpetaja, täiskasvanute õpetamise kogemus alates 2001.aastast.

Erika Lättemaa- eesti keel teise keelena; täiskasvanute õpetamise kogemus alates 2006.aastast.

Marge Mägi-Puss (Mägi)- vene filoloog, õpetaja; täiskasvanute õpetamise kogemus alates 1989.aastast.

Erika Lindsalu– vene filoloog, õpetaja; täiskasvanute õpetamise kogemus alates 2002.aastast.

 

 

Telli sisekoolitus

Edastatud!

Ooops...

Andke meile teada, millisest sisekoolitusest olete huvitatud.

Olen inimene