ADR-koolitus

Algus15.03.18 09:00
Lõpp17.03.18 16:00
Kestvus24 ak. t.
Hind214.00€(km-ga)
KeelVene
KategooriaADR
KohtKooli 7, Jõhvi (Kersti Võlu Koolituskeskus)

Toimumiskoht: Jõhvi, Sompa 1a

Põhikoolitus 24h ( vastavalt määrusele) 214 EUR k/m-ga
Põhikoolitus +paak 36h ( vastavalt määrusele) 316 EUR k/m-ga
Põhi+ paak+lõhkeaine 44h (vastavalt määrusele) 476 EUR k/m-ga
Täiendkoolitus 16h (vastavalt määrusele) 144 EUR k/m-ga
Täiendkoolitus + paak 24h ( vastavalt määrusele) 246 EUR k/m-ga

Koolitus on vajalik autojuhile, kes veab ohtlikke aineid.

Ohtlikke veoseid vedava autojuhi koolituskursusele (ADR-kursusele) võetakse vastu Eesti või teise Euroopa Liidu liikmesriigi kodanik või rahvastikuregistrisse kantud füüsiline isik, kellel on olnud kehtiv B-, C1- või C-kategooria mootorsõiduki juhiluba vähemalt kaks aastat.
Riigi Teataja, MKM määrusOhtlikke veoseid vedava autojuhi kutseoskusnõuded.

 1. õppekava nimetus: ADR
 2. õppekava rühm: transporditeenused
 3. õpiväljundid:

4. õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel: juhiloa olemasolu
5. õppe kogumaht, sh auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal:– põhikoolituse osas vähemalt 18h teoreetilist ja 6h praktilist õppetundi

 1. õppe sisu:

1) ohtlike veoste veo korraldamise üldnõuded;

2) põhilised ohuliigid;

3) teave keskkonnakaitse kohta;

4) eri liiki ohtude ärahoidmine ja ohutusabinõud;

5) tegevus õnnetusjuhtumi korral (esmaabi, liiklusohutus, põhiteadmised kaitsevahendite kasutamise kohta jms);

6) ohumärgised ja ohu tähistamine;

7) autojuhi lubatud ja keelatud tegevused ohtlike veoste veol;

8) sõiduki tehniliste seadmete otstarve ja kasutamine;

9) liitkoorma veo keeld samal sõidukil või konteineris;

10) ettevaatusabinõud ohtlike veoste peale‐ ja mahalaadimisel;

11) üldteave tsiviilvastutuse kohta;

12) teave mitmeliigilise veo kohta; 13) saadetise käsitsemise ja ladustamise nõuded.

7. õppekeskkonna kirjeldus:

 • Hubane, avar ruum loomuliku valgusega.
  Toimiv konditsioneer, mida on võimalik vastavalt vajadusele operatiivselt reguleerida.
  Laud registreerimiseks ja koolitusmaterjalidele.
  Ruum on sobiv data kasutamiseks (piisavalt pime dataprojektsiooni nägemiseks, piisavalt valge õppetööks).
 • Tehnikast:
  – Esitlusarvuti power point ettekannete tegemiseks. Esitlusarvutil on täielik ühilduvus kõikide MS Word ja MS Excel programmidega.
  – Dataprojektor
  – Pabertahvel + töötavad markerid;
  – Ekraan;
  – Hea Wifi ühendus.

      8.õppematerjalide loend, juhul kui õppematerjalid on õppekava läbimiseks ette nähtud:

 • õppematerjalid on tänapäevased, sobiva raskusastmega ja toetavad koolituse eesmärgi saavutamist.
 • loengumaterjal, näidis- ja videomaterjal, tulekustutusvahendid ja nende kasutamine praktilise kustutusharjutuse läbi viimisel.
 1. lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: Koolitaja väljastab ADR koolitunnistuse, mis aga ei anna veel õigust vedada ohtlikku veost.Autojuhi koolitamine lõpeb eksami sooritamisega Riiklikus Autoregistrikeskuses. Eksami edukalt sooritanud isikule annab Riiklik Autoregistrikeskus paragrahvis 14 nimetatud vormi kohase tunnistuse. Tunnistuse kehtivusaeg on viis aastat.  Eksami tulemusi hinnates loetakse eksam edukalt sooritatuks, kui eksamineeritav vastab igas läbitud koolituse osas esitatud küsimustest õigesti vähemalt 60 protsenti.
 2. koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni,õpi- või töökogemuse kirjeldus: Õppeasutuse õppejõud peab omama tehnilist kõrgharidust, pedagoogilise töö ja ohtlike veoste valdkonnas töötamise kogemust

Kursusele registreerimiseks vajalik info:

 • autojuhi nimi
 • autojuhi isikukood (piisab ka sellest, kui autojuht teatab oma isikukoodi kohapeal)
 • autojuhi kontaktandmed: telefon ja e-mail (kui on)
 • maksja (nt. firma)
 • maksja kontaktisik ja kontaktandmed
 • makseviis (pangaülekanne või sularahas)

Koolitusele tuleb kaasa võtta

 • juhiluba või juhiloa koopia.

Lisainformatsioon:
OÜ Kersti Võlu Koolituskeskus
tel 33 52 707; 53 475 016
tel 33 52 137; 555 83 410
E-post: info@kvkoolitus.ee

Jaga sõpradega

Koolituse Registreerimine

Sinu e-postiaadressi ei avaldata.
Soovin saada infot minu ala kursuste kohta
Soovin saada infot eripakkumiste, soodustuste ja uudiste kohta


Kinnitan, et olen tutvunud Õppetöö korraldusega ja võtan enesele kõik sellest tulenevad kohustused

Teie registreering on jõudnud kohale. Täname!

Telli sisekoolitus

Edastatud!

Ooops...

Andke meile teada, millisest sisekoolitusest olete huvitatud.

Olen inimene