Andmekaitsereformist tulenevad muudatused. Mida peavad asutused / ettevõtted muutma isikuandmete töötlemisel

Algus18.01.18 10:00
Lõpp18.01.18 15:00
Kestvus6 ak. t.
Hind115.00€
KeelEesti
KategooriaTöökeskkond
KohtKooli 7, Jõhvi (Kersti Võlu Koolituskeskus)

Toimumiskoht: Kooli 7, Jõhvi, Kersti Võlu Koolituskeskus
Maht: 6 ak.t
Maksumus: 96 EUR, hinnale lisandub käibemaks
Eesti keeles

Eesmärk: koolitusel antakse ülevaade põhilistest muudatustest, mis tulenevad Euroopa Liidu isikuandmete kaitse määrusest ning õiguskaitse asutustes isikuandmete töötlemise ja nende vaba liikumise direktiivist. Antakse juhiseid, mida peavad asutused/ettevõtted oma tegevuses muutma isikuandmete kaitsmisel, töötlemisel ja säilitamisel. Teemasid käsitletakse koos aktuaalsete probleemidega andmekaitseõiguses, samuti uuemas kohtupraktikas.

Õpiväljundid: koolitusel osaleja teab peamisi muudatusi, mis tulenevad andmekaitsereformist ning omab ülevaadet olulisematest probleemidest andmekaitseõiguses.

Sihtgrupp: isikud, kes  puutuvad kokku isikuandmete töötlemisega: riigi- ja kohalike omavalitsuste ametnikud ja töötajad (politsei- ja kohtuteenistujad, registripidajad jt), personalispetsialistid, raamatupidajad, kliendiandmebaaside haldajad, andmekaitse eest vastutavad ametnikud, ettevõtte juhid, IT alal töötajad, juristid ja konsultandid, meediaväljaannete töötajad, tervishoiuteenuse osutajad jt.

Käsitletavad teemad:

Andmekaitse direktiivi ja  üldmääruse võrdlus

Mida on vaja teada õiguskaitsevaldkonna direktiivist 2016/680?

Milline on tegelik olukord päringute tegemisega Rahvastikuregistrisse

 • Andmesubjekti õigused, eraelu sfäär
 • Mis andmed on isikuandmed. Kas neid hakkab lisanduma?
 • Isikuandmete töötlemise läbipaistvus
 • Töötlemise erijuhtumid: ajakirjanduslikul eesmärgil, terviseandmed, töösuhtes, ajaloo, statistika ja teaduse jaoks avalikes huvides isikute poolt kes on seotud saladuse hoidmise kohustusega
 • Isikuandmete töötlemise põhimõtted: seaduslikkus, õiglus ja läbipaistvus, eesmärgi piirang, võimalikult väheste andmete kogumine, õigsus, säilitamise piirang, usaldusväärsus ja konfidentsiaalsus
 • Isikuandmete töötlemise lubatavus:
  • andmesubjekti nõusolek
  • isikuandmete töötlemine nõusolekuta
 • Nõuded lapse nõusolekule
 • Eriliiki (delikaatsete) isikuandmete töötlemisele esitatavad nõuded
 • Siduvad kontsernisisesed eeskirjad
 • Kuidas teha kindlaks, kas organisatsioon vajab andmekaitseametnikku?
 • Kes peab määrama andmekaitseametniku? Andmekaitseametniku ülesanded
 • Andmekaitseametniku mõjuhinnang isikuandmete töötlemisele.
 • Teave ja juurdepääs. Isikuandmete parandamine ja kustutamine.
 • Millal on peab tagama andmete ülekandmise õigust?
 • Mida tähendab õigus „olla unustatud“?
 • Vastutavate ja volitatud töötajate kohustused ja vastutus.
 • Sanktsioonid uute nõuete rikkumisel.
 • Artikkel 29 (Euroopa järelevalveasutuste) töögrupi senised juhised andmekaitse üldmääruse rakendamiseks.

Küsimused-vastused

Lektor: Urmas Kukk, Advokaadibüroo Turnstone vandeadvokaat

Urmas Kukk on TTÜ ja TÜ külalislektor (privaatsusõigus ja isikuandmete kaitse;  aastatel 2003-2008 oli ta Andmekaitse Inspektsiooni peadirektor ning osales ka uue isikuandmete kaitse seaduse väljatöötamisel. Ta on ka Eesti Advokatuuri põhiõiguste komisjoni liige.

Lisainformatsioon:
tel 33 52 707 ; 53 475 016
tel 33 52 137 ; 555 83 410
E-post: info@kvkoolitus.ee

Jaga sõpradega

Koolituse Registreerimine

Sinu e-postiaadressi ei avaldata.Soovin saada infot minu ala kursuste kohta
Soovin saada infot eripakkumiste, soodustuste ja uudiste kohta


Kinnitan, et olen tutvunud Õppetöö korraldusega ja võtan enesele kõik sellest tulenevad kohustused

Teie registreering on jõudnud kohale. Täname!

Telli sisekoolitus

Edastatud!

Ooops...

Andke meile teada, millisest sisekoolitusest olete huvitatud.

Olen inimene