Tuleohutusalane kursus tuleohutuse ja aruande esitamise eest vastutavale isikule

Algus06.06.18 08:30
Lõpp06.06.18 16:00
Kestvus8 ak. t.
Hind90.00€(km-ga)
KeelEesti
KategooriaTöökeskkond
KohtMustamäe tee 5, III korrusel, Tallinn (Tallinn, Mustamäe)

Tuleohutusaruanne esitatakse kas elektroonselt või paberil Päästeametile üks kord aastas. Enesekontrolli aruandlusperiood on vahemikus 1. jaanuarist 31. detsembrini. Tuleohutusaruanne esitatakse hiljemalt aruandlusperioodile järgneva aasta 31. märtsiks.

Koolituse eesmärk on anda organisatsioonis tuleohutuse eest vastutavale isikule teadmised  enesekontrolli tuleohutusaruande täitmiseks ja esitamiseks. Koolituse edukal läbimisel oskab koolitatav läbi viia ettevõtte tuleohutuse enesekontrolli ja täita tuleohutusaruannet.

 1. õppekava nimetus: Tuleohutusalane kursus tuleohutuse eest vastutavale isikule
 2. õppekava rühm: Töökaitse
 3. õpiväljundid:

Koolituse lõpetanu:

 • teab ettevõtte/asutuse omaniku ja tuleohutuse eest vastutava isiku  kohustusi, õigusi ja vastutust tuleohutuse tagamisel.
 • saab ülevaate peamistest tuleohutusalastest õigusaktidest ja dokumendivormidest, mis aitavad välja töötada ja ellu viia asutuse tuleohutuspoliitikat (enesekontrolli tuleohutusaruanne, tulekahju korral tegutsemise plaan, evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppus jne).
 • saab ülevaate päästeasutuse ülesannetest, korraldustest, õigustest.
 • saab ülevaate riikliku tuleohutusjärelevalve menetluskorrast ja meetmetest.
 • saab ülevaate peamistest tuleohutuspaigaldistest ning nende korrashoiu nõuetest

4. õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel:

Eelnevad baasteadmised ja oskused koolituse teemal ei ole nõutavad.
5. õppe kogumaht, sh auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal:

 • Maht 8 ak. tundi.
 • Auditoorne loeng
 1. õppe sisu:

– Uus tuleohutuse seadus ja uued määrused
– Uue tuleohutuse seadusega kaasnevad muudatused
– Asutuse/ettevõtte tuleohutuskorraldus – analüüs, väljatöötamine, planeerimine, juurutamine
– Tuleohutuse eest vastutava isiku tegevused, õigused ja kohustused
– Tuleohutust reguleerivate dokumentide koostamine
– Tuleohutusnõuded
– Nõuded tuleohutuse enesekontrollile ja tuleohutusaruandele. Tuleohutusaruande koostamise kohustuslikkuse
– kriteeriumid
– Vastutusest, mis kaasneb tuleohutusnõuete rikkumistega ning enamlevinud eksimused
– Tulekahju – põhjused, levik, tagajärg
– Tulekahjude ennetamine ja tuleohutusnõuded
– Õige tegutsemine tulekahju korral
– Objektil nõutud tuleohutusalane dokumentatsioon

7. õppekeskkonna kirjeldus:

 • Hubane, avar ruum loomuliku valgusega.
  Toimiv konditsioneer, mida on võimalik vastavalt vajadusele operatiivselt reguleerida.
  Laud registreerimiseks ja koolitusmaterjalidele.
  Ruum on sobiv data kasutamiseks (piisavalt pime dataprojektsiooni nägemiseks, piisavalt valge õppetööks).
 • Tehnikast:
  – Esitlusarvuti power point ettekannete tegemiseks. Esitlusarvutil on täielik ühilduvus kõikide MS Word ja MS Excel programmidega.
  – Dataprojektor
  – Pabertahvel + töötavad markerid;
  – Ekraan;
  – Hea Wifi ühendus.

      8.õppematerjalide loend, juhul kui õppematerjalid on õppekava läbimiseks ette nähtud:

 • õppematerjalid on tänapäevased, sobiva raskusastmega ja toetavad koolituse eesmärgi saavutamist.
 1. lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: Koolitus lõpeb teadmiste kontrolliga (valikvastustega test). Testi edukale sooritajale väljastatakse tunnistus.
 2. koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni,õpi- või töökogemuse kirjeldus.
 • koolitajate kvalifikatsioon – omandatud eriala koolituse õppekavarühma valdkonnas (kvalifikatsioon tõendatud), praktiline õpetamise kogemus vähemalt 120 akadeemilist tundi ja vähemalt kolme aastane töökogemus samas valdkonnas.

 

Jaga sõpradega

Koolituse Registreerimine

Sinu e-postiaadressi ei avaldata.
Soovin saada infot minu ala kursuste kohta
Soovin saada infot eripakkumiste, soodustuste ja uudiste kohta


Kinnitan, et olen tutvunud Õppetöö korraldusega ja võtan enesele kõik sellest tulenevad kohustused

Teie registreering on jõudnud kohale. Täname!

Telli sisekoolitus

Edastatud!

Ooops...

Andke meile teada, millisest sisekoolitusest olete huvitatud.

Olen inimene