Exceli alg- ja kesktaseme koolitus

Algus26.04.18 11:00
Lõpp26.04.18 16:15
Kestvus8 ak. t.
Hind144.00€(km-ga)
KeelEesti
KategooriaArvutikoolitused
KohtKooli 7, Jõhvi (Kersti Võlu Koolituskeskus)

Õppekava nimetus: Exceli koolitus “Alg- ja kesktase”

Õppekava rühm: Arvutikasutus

Õpiväljundid: 

Õppijal on põhioskused:

 • Microsoft Office Excel 2013 tõhusaks ja vajadustele vastavaks kasutamiseks teadmised tööviljakuse tõstmiseks;
 • tööks arvutustabelite ja lahtritega;
 • andmete redigeerimiseks ja sorteerimiseks;
 • andmete kopeerimiseks ja soovitud kujul kleepimiseks, teisaldamiseks ning kustutamiseks;
 • tööks ridade, veergude ja töölehtedega;
 • tööks aritmeetiliste valemite ja peamiste funktsioonidega;
 • lahtrite ja töölehe kujundamiseks, sh tingimuslikuks ja tabelina kujundamiseks;
 • tööks diagrammidega;
 • andmete kontrollimiseks ja printimiseks.

Õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel: Õpingute alustamise tingimuseks on arvuti baasoskuste eelnev omandamine

Õppe kogumaht, sh auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal:

Õppekava maht koos iseseisva tööga on kokku 40 tundi.

Toimub üks 5-tunnine koolituspäev, mille järgselt antakse osalejale kaasa e-materjal kogu teema kohta.

Õppeaja kestus on üks päev. Iseseisev töö toimub peale õppepäeva eeldatavalt 35 täistunni ulatuses, mida koolitaja toetab e-kursuse materjali kasutusvõimaluse pakkumise ja isikliku nõustamisega, aga eraldi ei kontrolli ega reguleeri.

35 tundi iseseisvat tööd tehakse peale koolituspäeva toimumist õpitut praktilises töös rakendades e-kursuse ja vajadusel koolitajapoolse individuaalse nõustamise toel. Nõustamine toimub e-kirja teel või mõne muu sidevahendi vahendusel (telefon, Skype, Google Hangouts jt). Nõustamise aluseks on õppija pöördumine koolitaja poole

Õppe sisu:

Koolitusel käsitletavad teemad:

EXCELI TÖÖVIHIKU AVAMINE, LOOMINE, SULGEMINE JA SALVESTAMINE

 • Töövihiku avamise ja sulgemise valikud ja kiirkäsud
 • Töövihiku loomine tühjana ja malle kasutades
 • Töövihiku salvestamise valikud, sh parooliga avamise ja muutmise kaitsmine, vaikekausta valik

EXCELI TÖÖRIISTAD

 • Menüüde ja käskude kuvamine
 • Exceli abiinfo
 • Kiirkäsuriba kasutamine tõhusamaks töötamiseks
 • Vaate suurendamise ja vähendamise tööriistad, sh hiirega vaate muutmine
 • Dokumentide ja rakenduste vaheline liikumine klaviatuuri abil

EXCELI TABEL, MÄRGISTAMINE JA LIIKUMINE

 • Exceli tabeli ülesehitus, lahtrite koordinaadid
 • Nimeboksi kasutamine tabelis liikumiseks ja lahtrite märgistamiseks
 • Veergude, ridade ja lahtrite märgistamine hiire ja klaviatuuriga
 • Tabelis liikumine ja lahtrite märgistamine Ctrl- ja Shift-klahvi abil

ANDMETE SISESTAMINE JA LAHTRITE VORMINGUD EXCELIS

 • Tekstide sisestamine ja vormindamine
 • Tekstiridade murdmine
 • Veergude laiuse ja ridade kõrguse muutmine teksti pikkuse ja suuruse põhjal
 • Lahtrite liitmine
 • Taande kasutamine lahtrites
 • Tekstide automaattäide
 • Arvude sisestamine ja automaattäide
 • Komakohtade kuvamine
 • Arvuvormingud, sh uue vormingutähise loomine
 • Kuupäeva sisestamine ja vormingud, sh nädalapäevade kuvamine kuupäeva lahtris
 • Aja sisestamine ja ajavormingud
 • Vormingupintsli kasutamine

EXCELI VALEMID JA FUNKTSIOONID

 • Valemite loomine
 • Summa funktsioon
 • Funktsioonide kopeerimine automaattäite abil
 • Keskmine, suurim ja väikseim funktsioon
 • Loendusfunktsioon – täidetud ja arvuga täidetud lahtrite loendamine
 • Funktsioonide vastuste kuvamine olekuribal
 • Suhteline ja absoluutne viitamine
 • Teiste töölehtede andmete kasutamine valemites
 • Teiste töövihikute andmete kasutamine valemites

TOIMINGUD TÖÖLEHTEDEGA EXCELIS

 • Teisaldamine, kopeerimine, kustutamine
 • Ümbernimetamine, saki värvi muutmine
 • Peitmine ja peidust väljatoomine
 • Erinevatel töölehtedel korraga sisu muutmine

TOIMINGUD VEERGUDE, RIDADE JA LAHTRITEGA EXCELIS

 • Veergude, ridade ja lahtrite lisamine, kustutamine ja teisaldamine
 • Veergude ja ridade peitmine, peidust väljatoomine
 • Veergude ja ridade rühmitamine

TÖÖLEHE JA AKNA KUVAMISE VALIKUD EXCELIS

 • Ridade ja veergude külmutamine
 • Tabeli vaate tükeldamine
 • Sama töövihiku mitmes aknas avamine
 • Avatud töövihikute automaatne sobitamine ekraanile

KLEEPIMISE VALIKUD EXCELIS

 • Sisu ja vormingu kleepimine
 • Valemite säilitamine ja kaotamine kleepimisel
 • Vormingu säilitamine ja kaotamine kleepimisel
 • Lingina kleepimine
 • Pildina kleepimine
 • Ridade ja veergude äravahetamine kleepimise valikuna

LAHTRITE JA TABELI VORMINDAMINE EXCELIS

 • Vormindamise üldised tööriistad ja põhjalikumad valikud
 • Valmis vormilaadide kasutamine ja uute salvestamine
 • Tingimusvormingu kasutamine ehk lahtrite automaatne vormindamine sisu põhjal
 • Tabelina vormindamine ja sellega lisanduvad tööriistad

TEGEVUSTE TAGASIVÕTMINE JA ENNISTAMINE EXCELIS

 • Tagasivõtmise ja ennistamise käsud menüüs, klaviatuuri kiirkäsk
 • Korraga mitme tegevuse tagasivõtmine ja ennistamine
 • Tegevuste tagasivõtmise omapära mitme töövihikuga samaaegselt töötades

SORTEERIMINE JA FILTREERIMINE EXCELIS

 • Kiirsorteerimise ja astmelise sorteerimise tööriistade kasutamine, nende erinevus
 • Filtreerimise tööriista kasutamine, sh arvu- ja tekstifiltrid

ANDMETE OTSIMINE JA ASENDAMINE EXCELIS

 • Lahtrite sisu otsimise ja asendamise tööriist, selle põhjalikumad valikud
 • Lahtrite vormingu otsimine ja asendamine

KOMMENTAARIDEGA TÖÖ EXCELIS

 • Kommentaaride lisamine, muutmine ja kustutamine
 • Kommentaaride korraga ja ükshaaval kuvamine
 • Kommentaaride printimine

PILTIDE JA GRAAFIKAOBJEKTIDE LISAMINE EXCELIS

 • Piltide ja graafikaelementide lisamine, muutmine ja haldamine
 • Taustapildi kasutamine

DIAGRAMMIDE JA MINIGRAAFIKUTE LISAMINE EXCELIS

 • Diagrammi tüübi valik vastavalt lähteandmetele
 • Lähteandmete muutmine ja diagrammi teisaldamine
 • Diagrammi laadi valik ja elementide kuvamine
 • Elementide muutmine diagrammil, sh lahtrite sisule viitamine tekstide kuvamiseks
 • Mallide kasutamine uute diagrammide kujundamisel
 • Minigraafikute lisamine ja valikud

ÕIGEKIRJA KONTROLL EXCELIS

 • Õigekirja kontrolliala määramine
 • Parandustega nõustumise ja tagasilükkamise valikud
 • Sõnastiku haldamine

PRINTIMINE EXCELIS

 • Küljenduse ja lehepiiri vaated
 • Ülemise rea ja vasakpoolse veeru printimine kõigil lehtedel
 • Printimise ala määramine
 • Päise ja jaluse haldamine

Õppekeskkonna kirjeldus:

Sisustus: töölaud piisavalt suure tööpinnaga arvutiga töötamiseks iga osaleja jaoks; mugavad toolid; suur seinaekraan. Ruumidel on pimendamise võimalus, et tagada ekraanil näidatava kerge jälgitavus ka päikeselise ilma korral.

Kasutatavad seadmed: dataprojektor; pikendusjuhtmed; piisava kiiruse ja mahuga wifi-ühendus kõigile osalejatele korraga ladusaks kaasatöötamiseks.

Kasutatavad õppevahendid: sülearvutid; arvutis koostatud projekteeritav esitlus; koolituseks tarvilik tarkvara ja ettevalmistatud materjalid koolituseks olulise teabega.

Õppematerjalide loend, juhul kui õppematerjalid on õppekava läbimiseks ette nähtud: E-kursuse keskkond, kus on teemaga seotud õppevideod, materjalid ja viited. E-kursuse keskkonda täiendab ja kaasajastab koolitaja järjepidevalt. Suuremate täienduste korral teavitatakse koolituse läbinuid e-kirja teel.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: Lõpetamise nõudeks on koolituspäeval osalemine ja kaasatöötamine. Kõigile lõpetanutele väljastatakse koolituse läbimise kohta tõend.

Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni,õpi- või töökogemuse kirjeldus.

Koolituse läbiviijaks on koolitaja, kellel on vajalikud isikuomadused ning piisav ettevalmistus ja oskused tulemuslikuks koolitamiseks. Koolitajal on eeskujulikud teadmised õpetatavas valdkonnas.

Koolitaja: Asko Uri

Lisainformatsioon:
OÜ Kersti Võlu Koolituskeskus
tel 33 52 707; 53 475 016
tel 33 52 137; 555 83 410
E-post: info@kvkoolitus.ee

Jaga sõpradega

Koolituse Registreerimine

Sinu e-postiaadressi ei avaldata.
Soovin saada infot minu ala kursuste kohta
Soovin saada infot eripakkumiste, soodustuste ja uudiste kohta


Kinnitan, et olen tutvunud Õppetöö korraldusega ja võtan enesele kõik sellest tulenevad kohustused

Teie registreering on jõudnud kohale. Täname!

Telli sisekoolitus

Edastatud!

Ooops...

Andke meile teada, millisest sisekoolitusest olete huvitatud.

Olen inimene