Joonestamine ja projekteerimine arvutil Autocad’i abil

Algus27.08.18 16:00
Lõpp09.11.18 17:30
Kestvus60 ak. t.
Hind1,188.00€(km-ta)
KeelEesti, Vene
KategooriaArvutikoolitused
KohtKooli 7, Jõhvi (Kersti Võlu Koolituskeskus)

Toimumisaeg:  kolm korda nädalas E,K,R kl 16:00-17:30

Sihtrühm: kõik, kes soovivad omandada elu- ja mitteeluruumide projekteerimise tehnikaid.

 1. õppekava nimetus: Joonestamine ja projekteerimine arvutil Autocad’i abil
 2. õppekava rühm: arvutikasutus
 3. õpiväljundid:
 • kontrollib lähtuvalt tehnilisele dokumentatsioonile komponentide olemasolu;
 • oskab kasutada tarkvara kasutajaliidest;
 • luua lihtsaid objekte, neid redigeerida ja muuta nende omadusi;
 • luua uusi ja kasutada olemasolevaid jooniseid;
 • vormistada, printida ja jagada jooniseid;
 • õppija oskab joonestada ja lugeda tehnilist joonist.

 

4. õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel: arvuti kasutamise oskus
5. õppe kogumaht, sh auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal: 60 ak.t sh auditoorse töö osakaal 60 ak.t

 1. õppe sisu:

Koolituse sisu:
– Geomeetriline joonestamine.

– Jooniste formaadid. Mõõtkava. Jooned, joonte liigid ja kasutusalad. Joonte laius ja valik. Jooniste vormistamine. Normkiri. Kirjanurk e. tiitelnurk. Kujutised ja mõõtmestamine.

– Kujutamise üldpõhimõtted. Kujutiste liigid: vaated, lõiked, ristlõiked, väljatoodud elemendid. Lihtsustused ja tinglikkused joonisel. Mõõtmestamise põhimõtted. Baasi mõiste mõõtmisel. Mõõtmestamiselemendid. Mõõtarvude kandmine joonisele. Masinaelementide kujutamine.

– Lahtivõetavad ja kinnisliited. Polt- ja tikkpoltliide. Keevisliide. Keevisõmblus. Hammasliide. Hammasülekanded. Selgitavate andmete märkimine joonisele.

– Erinevate materjalide kujutamine ja tähistamine joonisel. Pinnakaredus, selle märkimine joonisele. Termilise töötlemise märkimine joonisele. Tolerantsid ja istud joonisel. Pindade kuju- ja asendihälvete märkimine joonisele. Selgitavad märkused joonisel. Masinprojekteerimiseks kasutatav tarkvara.

– Masinprojekteerimiseks kasutatav tarkvara, levinumad lahendused. Masinprojekteerimise tarkvaras kasutatavad põhimõisted, käskude valik ja sisestamine. Jooniste koostamise alused.

– Peamised jooniste koostamiseks kasutatavad objektid ja nende parameetrid. Objektide moodustamine hiire abil ja koordinaatide sisestamisega klaviatuurilt. Mõõtmed.

– Joonise elementide mõõtmed, nende lisamine. Mõõtmete omaduste ja paigutuse valik. Mõõtmete, tolerantside ja kuju täpsusnõuete tähistamine joonisel Objektide massiivid.

Praktiline osa – 10 tundi Objektidega manipuleerimine joonisel – Objektide parameetrite muutmine, objektide sidumine teiste objektidega. Kihtide kasutamine joonisel.

7. õppekeskkonna kirjeldus:

 • Hubane, avar ruum loomuliku valgusega.
  Toimiv konditsioneer, mida on võimalik vastavalt vajadusele operatiivselt reguleerida.
  Laud registreerimiseks ja koolitusmaterjalidele.
  Ruum on sobiv data kasutamiseks (piisavalt pime dataprojektsiooni nägemiseks, piisavalt valge õppetööks).
 • Tehnikast:
  – Esitlusarvuti power point ettekannete tegemiseks. Esitlusarvutil on täielik ühilduvus kõikide MS Word ja MS Excel programmidega.
  – Dataprojektor
  – Pabertahvel + töötavad markerid;
  – Ekraan;
  – Hea Wifi ühendus.

      8.õppematerjalide loend, juhul kui õppematerjalid on õppekava läbimiseks ette nähtud:

 • õppematerjalid on tänapäevased, sobiva raskusastmega ja toetavad koolituse eesmärgi saavutamist.
 • loengumaterjal, näidis- ja videomaterjal, tulekustutusvahendid ja nende kasutamine praktilise kustutusharjutuse läbi viimisel.
 1. lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: tunnistus
 2. koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni,õpi- või töökogemuse kirjeldus. Kõrgharidus ja/või töökogemus õpetatavas valdkonnas

 

Koolitaja: Natella Mihhailova

NB! Võimalik on kursuse läbiviimine ka Teie ettevõttes kohapeal.

Lisainformatsioon:
tel 33 52 707 ; 53 475 016
tel 33 52 137 ; 555 83 410
E-post: info@kvkoolitus.ee

 

Jaga sõpradega

Koolituse Registreerimine

Sinu e-postiaadressi ei avaldata.
Soovin saada infot minu ala kursuste kohta
Soovin saada infot eripakkumiste, soodustuste ja uudiste kohta


Kinnitan, et olen tutvunud Õppetöö korraldusega ja võtan enesele kõik sellest tulenevad kohustused

Teie registreering on jõudnud kohale. Täname!

Telli sisekoolitus

Edastatud!

Ooops...

Andke meile teada, millisest sisekoolitusest olete huvitatud.

Olen inimene