Puhastusteenindaja ABC

Algus13.02.18 17:00
Lõpp20.02.18 20:00
Kestvus24 ak. t.
Hind420.00€(km-ga)
KeelVene
KategooriaTeenindus
KohtKooli 7, Jõhvi (Kersti Võlu Koolituskeskus)
 1. õppekava nimetus: Puhastusteenindaja ABC
 2. õppekava rühm: Isikuteenindus
 3. õpiväljundid:

Koolituse lõpetanu:

 • On teadlik puhastusteenindaja töö alustest ja eripäradest
 • On teadlik määrdumise ja saastumise põhjustest
 • On teadlik puhastusprotsessi liikidest, põhilistest osapooltest ja kliendi/ tööandja vajadustest
 • On teadlik erinevatest töötamise tingimustest, sh. lepingud
 • On teadlik ja oskab hoida ja arendada tervist, ausust, hoolikust, täpsust, teenindusvalmidust, kohuse- ja vastutustunnet ning pingetaluvust.
 • Oskab märgata ja määratleda mustuse liike
 • Teab koristusvaldkonna põhilist sõnavara

4. õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel:

 • Minimaalne vanus – 18 eluaastat
 • Soovitavalt on koolitusel osalejal põhiharidus

5. õppe kogumaht, sh auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal:

 • Auditoorne koolitus 24 tundi (teooria koos praktiliste harjutustega)
 1. õppe sisu:
 • Sissejuhatus erialasse
 • Puhastusteenindaja kui eriala määratlus, kutse-eetika ja konfidentsiaalsus
 • Määrdumise ja saastumise põhjused
 • Puhastusprotsessi liigid, põhilised osapooled, nende huvid
 • Töö keskkond ja eripära ning alused
 • Tööks vajalikud isikuomadused
 • Mustuse märkamine ja liigitus
 • Koristusvaldkonna sõnavara (soovi / vajaduse korral ka võõrkeeles)

 

7. õppekeskkonna kirjeldus:

 • Hubane, avar ruum loomuliku valgusega.
  Toimiv konditsioneer, mida on võimalik vastavalt vajadusele operatiivselt reguleerida.
  Laud registreerimiseks ja koolitusmaterjalidele.
  Ruum on sobiv data kasutamiseks (piisavalt pime dataprojektsiooni nägemiseks, piisavalt valge õppetööks).
 • Tehnikast:
  – Esitlusarvuti power point ettekannete tegemiseks. Esitlusarvutil on täielik ühilduvus kõikide MS Word ja MS Excel programmidega.
  – Dataprojektor
  – Pabertahvel + töötavad markerid;
  – Ekraan;
  – Hea Wifi ühendus.

      8.õppematerjalide loend, juhul kui õppematerjalid on õppekava läbimiseks ette nähtud:

 • õppematerjalid on tänapäevased, sobiva raskusastmega ja toetavad koolituse eesmärgi saavutamist.
 • loengumaterjal, näidis- ja videomaterjal, tulekustutusvahendid ja nende kasutamine praktilise kustutusharjutuse läbi viimisel.
 1. lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: Koolitusmoodulites osalemine vähemalt 80% ulatuses.

 

 1. koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni,õpi- või töökogemuse kirjeldus.
Jaga sõpradega

Koolituse Registreerimine

Sinu e-postiaadressi ei avaldata.
Soovin saada infot minu ala kursuste kohta
Soovin saada infot eripakkumiste, soodustuste ja uudiste kohta


Kinnitan, et olen tutvunud Õppetöö korraldusega ja võtan enesele kõik sellest tulenevad kohustused

Teie registreering on jõudnud kohale. Täname!

Telli sisekoolitus

Edastatud!

Ooops...

Andke meile teada, millisest sisekoolitusest olete huvitatud.

Olen inimene