Puhastusteenindaja ABC

Algus21.02.18 09:00
Lõpp23.02.18 15:00
Kestvus24 ak. t.
Hind420.00€(km-ga)
KeelVene
KategooriaTeenindus
KohtTuleviku 7, Narva (Narva)
  1. õppekava nimetus: Puhastusteenindaja ABC
  2. õppekava rühm: Isikuteenindus
  3. õpiväljundid:

Koolituse lõpetanu:

  • On teadlik puhastusteenindaja töö alustest ja eripäradest
  • On teadlik määrdumise ja saastumise põhjustest
  • On teadlik puhastusprotsessi liikidest, põhilistest osapooltest ja kliendi/ tööandja vajadustest
  • On teadlik erinevatest töötamise tingimustest, sh. lepingud
  • On teadlik ja oskab hoida ja arendada tervist, ausust, hoolikust, täpsust, teenindusvalmidust, kohuse- ja vastutustunnet ning pingetaluvust.
  • Oskab märgata ja määratleda mustuse liike
  • Teab koristusvaldkonna põhilist sõnavara

4. õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel:

  • Minimaalne vanus – 18 eluaastat
  • Soovitavalt on koolitusel osalejal põhiharidus

5. õppe kogumaht, sh auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal:

  • Auditoorne koolitus 24 tundi (teooria koos praktiliste harjutustega)
  1. õppe sisu:
  • Sissejuhatus erialasse
  • Puhastusteenindaja kui eriala määratlus, kutse-eetika ja konfidentsiaalsus
  • Määrdumise ja saastumise põhjused
  • Puhastusprotsessi liigid, põhilised osapooled, nende huvid
  • Töö keskkond ja eripära ning alused
  • Tööks vajalikud isikuomadused
  • Mustuse märkamine ja liigitus
  • Koristusvaldkonna sõnavara (soovi / vajaduse korral ka võõrkeeles)

7. õppekeskkonna kirjeldus:

  • Hubane, avar ruum loomuliku valgusega.
    Toimiv konditsioneer, mida on võimalik vastavalt vajadusele operatiivselt reguleerida.
    Laud registreerimiseks ja koolitusmaterjalidele.
    Ruum on sobiv data kasutamiseks (piisavalt pime dataprojektsiooni nägemiseks, piisavalt valge õppetööks).
  • Tehnikast:
    – Esitlusarvuti power point ettekannete tegemiseks. Esitlusarvutil on täielik ühilduvus kõikide MS Word ja MS Excel programmidega.
    – Dataprojektor
    – Pabertahvel + töötavad markerid;
    – Ekraan;
    – Hea Wifi ühendus.

      8.õppematerjalide loend, juhul kui õppematerjalid on õppekava läbimiseks ette nähtud:

  • õppematerjalid on tänapäevased, sobiva raskusastmega ja toetavad koolituse eesmärgi saavutamist.
  • loengumaterjal, näidis- ja videomaterjal, tulekustutusvahendid ja nende kasutamine praktilise kustutusharjutuse läbi viimisel.
  1. lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: Koolitusmoodulites osalemine vähemalt 80% ulatuses.
  1. koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni,õpi- või töökogemuse kirjeldus.
Jaga sõpradega
Telli sisekoolitus

Edastatud!

Ooops...

Andke meile teada, millisest sisekoolitusest olete huvitatud.

Olen inimene