Põhjamaade tööohutuse (roheline kaart) koolitus

Algus29.03.18 09:00
Lõpp29.03.18 16:00
Kestvus8 ak. t.
Hind117.60€(km-ga)
KeelVene
KategooriaTöökeskkond
KohtKooli 7, Jõhvi (Kersti Võlu Koolituskeskus)

Iga osaleja, kes osaleb koolitusel täies mahus ning sooritab selle lõpus edukalt testi (75% õigeid vastuseid), saab personaalse plastikkaardi, mis on kehtiv Põhjamaades: SoomesRootsisNorras ja Taanis. Tööohutuse tunnistus kehtib 5 aastat. Tööohutuse tunnistuse saamiseks nõutakse koolitusel osalemist täies mahus ning testi läbimist.

 

 1. õppekava nimetus: Põhjamaade tööohutuse (roheline kaart) koolitus
 2. õppekava rühm: Töökaitse
 3. õpiväljundid:

Koolituse lõpetanu:

 • omab töökeskonnaohutuse alast konkurentsivõimekust tegutsemiseks Soome tööjõuturul
 • omab baasvalmisolekut töökoha- ja ametipõhise töökeskkonna ohtude äratundmiseks ja oskuse neis olukordades käituda
 • omab põhiteadmisi tegutsemaks töökeskkonnas põhimõtte järgi: null õnnetust on võimalik.

4. õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel:

Tööohutuskaardi kasutuselevõtt on töökohtades vabatahtlik, kuid enamus peatöövõtjatest nõuab juba oma alltöövõtjatelt Tööohutuskaarti. Seega ka ainuüksi pääs ühisele töömaale eeldab töötajatelt Tööturvalisuskaardi omamist.
5. õppe kogumaht, sh auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal:

 • Maht 8 ak. tundi.
 • Auditoorne loeng
 1. õppe sisu:

1. Ühine tööpaik
Ühise tööpaiga ohutus, tellija/teenuse osutaja tehtav valik, lepingu koostamine, tellija, teenuse osutaja,renditöö,risikianalüüs, töökaitsega seotud vastutused, tööandja vastutus ja kohustused, ühise tööpaiga töökaitse organisatsioon, töötervishoid
2. Ühine ohutus
põhimõte null ohutust, majanduslikud mõjud, risikijuhtimine, koormatustegurid.
3. Tutvustus
Tutvustuse läbiviimine ühises tööpaigas, tutvustusprogrammi sisu
4. Turvaline tööpäev
töövahendite ja masinate,seadmete kasutamine, tõstetööd,töötamine objektil, kus on kukkumisoht, töötamine suletud ja kitsas ruumis, kemikaalidest lähtuva ohu arvestamine, muud eritööd, tööpäeva lõpetamine ühises tööpaigas
5. Tegutsemine õnnetusjuhtumi korral
tegutsemine häireolukorras,hädaabikõne, gaasioht

7. õppekeskkonna kirjeldus:

 • Koolituse läbiviimise koht: Kersti Võlu Koolituskeskus OÜ, Kooli 7, Jõhvi.Koolituskeskuses (valminud 2010. a) on 7 õpperuumi, puhkeala, 2 tualetti ja inva-WC, sissepääs liikumispuudega isikutele, parkla. Ruumid vastavad tervisekaitsenõuetele. Mööbli ümberpaigutamise võimalus rühmatööks.
 • Koolituskeskusel on olemas kõik vajalikud tehnilised vahendid (magnettahvel, teler, 12 arvutit, igas ruumis dataprojektor, dokumendikaamera, digitahvel, videokaamera, CD-mängija, videomagnetofon, paljundusmasin, tasuta WiFi ).

      8.õppematerjalide loend, juhul kui õppematerjalid on õppekava läbimiseks ette nähtud:

 • õppematerjalid on tänapäevased, sobiva raskusastmega ja toetavad koolituse eesmärgi saavutamist.
 • loengumaterjal, näidis- ja videomaterjal, tulekustutusvahendid ja nende kasutamine praktilise kustutusharjutuse läbi viimisel.
 1. lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: Koolitus lõpeb teadmiste kontrolliga . Koolituse läbinu saab tööohutuskaardi (nn. roheline kaart ), mis kehtib 5 aastat. Kaart kehtib Põhjamaades: Soomes, Rootsis, Norras ja Taanis.
 2. koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni,õpi- või töökogemuse kirjeldus.
 • Koolituse läbiviijad peavad omama Soome Tööturvalisuskeskuse litsentsi ja iga viie aasta tagant seda komisjonis uuendama. Järelvalvet koolituse kvaliteedi üle teostavad Soome Tööturvalisuskeskuse Tööohutuskaardi toimkond ja Eesti Haridus-ja Teadusministeerium.

Ahto Luhamäe – Tuleohutuse spetsialist. On läbinud Sisekaitseakadeemia Päästekolledži ning omab 10-aastast kogemust koolitajana

 

NB! Koolitust on võimalik tellida ka sisekoolitusena! 
Küsige hinnapakkumist info@kvkoolitus.ee

Lisainformatsioon:
tel 33 52 707; 53 475 016
tel 33 52 137; 555 83 410
e-post: info@kvkoolitus.ee

Jaga sõpradega

Koolituse Registreerimine

Sinu e-postiaadressi ei avaldata.
Soovin saada infot minu ala kursuste kohta
Soovin saada infot eripakkumiste, soodustuste ja uudiste kohta


Kinnitan, et olen tutvunud Õppetöö korraldusega ja võtan enesele kõik sellest tulenevad kohustused

Teie registreering on jõudnud kohale. Täname!

Telli sisekoolitus

Edastatud!

Ooops...

Andke meile teada, millisest sisekoolitusest olete huvitatud.

Olen inimene