Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendõppekursus

Algus06.06.18 08:30
Lõpp06.06.18 16:00
Kestvus8 ak. t.
Hind80.40€(km-ga)
KeelEesti
KategooriaTöökeskkond
KohtMustamäe tee 5, III korrusel, Tallinn (Tallinn, Mustamäe)

Igas ettevõttes ja asutuses, sõltumata selle suurusest, peab olema määratud töökeskkonnaspetsialist, kelle ülesandeks on korraldada organisatsiooni töötervishoiu ja tööohutusalane tegevus vastavalt õigusaktides sätestatud nõuetele. Kui organisatsioonis töötab kümme või enam töötajat, siis tuleb töötajatel endi hulgast valida ka töökeskkonnavolinik. Organisatsioonis kus töötab 50 või enam töötajat tuleb moodustada lisaks ka töökeskkonnanõukogu ja valida sinna liikmed. Tööandja kohustuseks on korraldada nii töökeskkonnaspetsialistile,  töökeskkonnavolinikule kui ka töökeskkonnanõukogu liikmetele töötervishoiu- ja tööohutusalane väljaõpe.

Sihtgrupp: töökeskkonnavolinikud, töökeskkonnanõukogu liikmed, töökeskkonna spetsialistid, personali- ja koolitusjuhid

NB! Kui ühest ettevõttest on 3 ja enam osalejat siis on soodustus 5%

*Kursuse hind sisaldab toitlustamist.

Koolituse eesmärk:
• saada ülevaade olulistest töökeskkonna õigusaktidest;
• saada töötervishoiu- ja tööohutusalast teavet;
• mõista õppija töökeskkonnast tulenevaid ohtusid;
• omandada uusi oskuseid ning õppida neid kasutama igapäevatöös.

 1. õppekava nimetus: Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendõppekursus
 2. õppekava rühm: Töötervishoid ja -kaitse
 3. õpiväljundid:

Koolituse lõpetanu:

 • Teab koolituse seaduslikke aluseid;
 • Tunneb tööolme tagamise nõudeid;
 • Teab töötajate ja tööandjate kohustusi;
 • Teab töötajate ja tööandjate õiguseid;
 • Oskab tegutseda tööõnnetuste korral;
 • Teab osapoolte vastutuse põhimõtteid;
 • Tunneb riikliku järelevalve teostamise põhimõtteid;
 • Analüüsib töökeskkonna ohutegureid;
 • Koostab riskianalüüsi;
 • Koostab töötervishoiu ja tööohutuse tegevuskava;
 • Teab töökeskkonnavoliniku kohustusi;
 • Teab töökeskkonnanõukogu liikme kohustusi;
 • Suunab töötajaid tervisekontrolli;
 • Tunneb riski hindamise meetodeid;
 • Tunneb riskide ohjamise abinõusid.

4. õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel:

Eelnevad baasteadmised ja oskused koolituse teemal ei ole nõutavad.
5. õppe kogumaht, sh auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal:

 • Maht 8 ak. tundi.
 • Auditoorne loeng
 1. õppe sisu:
 • Töökeskkonnas esinevad ohud;
 • Tööolme;
 • Tööandja ja töötaja kohustused ja õigused;
 • Tööõnnetus ja kutsehaigestumine (registreerimine, teatamine, uurimine);
 • Õnnetusoht;
 • Tööandja ja töötaja vastutus;
 • Riiklik järelevalve;
 • Riigi tasandil:

– struktuur töökeskkonnasüsteemis,

– õiguslikud alused;

 • Ettevõtte tasandil:

– töökeskkonnaspetsialist,

– töökeskkonnavolinik,

– töökeskkonnanõukogu,

 • Sisekontroll, töötervishoiu ja tööohutuse tegevuskava;
 • Töötajate tervisekontroll;
 • Koostöö;
 • Riskianalüüsi mõiste;
 • Töökeskkonna ohutegurid, nende mõju tervisele:

– füüsikalised ohutegurid,

– keemilised ohutegurid,

– bioloogilised ohutegurid,

– füsioloogilised ja psühholoogilised ohutegurid.

 • Riski hindamise meetodid;
 • Riskide ohjamise abinõud;
 • Ergonoomia.

7. õppekeskkonna kirjeldus:

 • Teooriaõpe toimub õppeklassides. Teooriaõppe praktilised harjutused sooritatakse õppeklassides. Sisekoolitused viiakse läbi tellija ruumides.
 • Õppeklassid on varustatud esitlusvahenditega ning näidisõppematerjalidega. On olemas vahendid kohvipauside läbiviimiseks (vee- ja kohviautomaadid jne).

      8.õppematerjalide loend, juhul kui õppematerjalid on õppekava läbimiseks ette nähtud:

 • Töötervishoiu ja tööohutuse seadus;
 • Ohutusjuhendid;
 • Metoodilised õppematerjalid ergonoomiast;
 • Riskianalüüsi koostamise juhendid;
 • Koolituskeskuse koostatud õppematerjalid.
 1. lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine 24 tunnisel teooriakoolitusel.Koolituse lõpus väljastatakse tunnistus.Hindamismeetod – suuline vestlus; Hindamiskriteerium – õpilane räägib kursusel läbitud teemadest; õpilane vastab küsimustele vastavalt õpiväljunditele.
 2. koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni,õpi- või töökogemuse kirjeldus.

Koolitaja: Veronika Kaidis – Töökeskkonna konsultant ja lektor. On läbinud Euroülikooli magistrantuuri keskkonnateaduse erialal. On töötanud töökeskkonna juhina Rimi Eesti Food AS-s ja Sotsiaalministeeriumis. Omab 7-aastast kogemust töötervishoiu ja tööohutuse koolitajana

NB! Koolitust on võimalik tellida sisekoolitusena asutusse kohapeale!

Lisainformatsioon:
tel 33 52 707 ; 53 475 016
tel 33 52 137 ; 555 83 410
E-post: info@kvkoolitus.ee

Jaga sõpradega

Koolituse Registreerimine

Sinu e-postiaadressi ei avaldata.
Soovin saada infot minu ala kursuste kohta
Soovin saada infot eripakkumiste, soodustuste ja uudiste kohta


Kinnitan, et olen tutvunud Õppetöö korraldusega ja võtan enesele kõik sellest tulenevad kohustused

Teie registreering on jõudnud kohale. Täname!

Telli sisekoolitus

Edastatud!

Ooops...

Andke meile teada, millisest sisekoolitusest olete huvitatud.

Olen inimene