Использование лесов в строительных и ремонтных работах

Дата начала11.09.18 10:00
Дата конца11.09.18 17:00
Продолжительность8 ак. ч.
Цена0.00€(без нсо)
ЯзыкPусский
КатегорияРабочая среда
МестоKooli 7, Йыхви (Kersti Võlu Koolituskeskus)

Sihtrühm:

 • ehituse valdkonnas töötavaid inimesed, kes vajavad tellingute paigaldaja õpet;
 • ettevõtete töötajad, kelle ametijuhendis on ette nähtud tellingute paigaldamise tööde teostamine.
 1. õppekava nimetus: Tellingute kasutamine ehitus- ja remonditöödes
 2. õppekava rühm: Ehitus
 3. õpiväljundid:

Koolituse läbinu:

 • Täidab tööohutusalaste õigusaktide nõudeid;
 • Tunneb tellingu koolituse seaduslikke aluseid;
 • Eristab erinevaid tellingute liike;
 • Tunneb tellingute kasutusvaldkondi;
 • Oskab valida tööks sobivad tellingud;
 • Ennetab tööõnnetusi;
 • Kasutab isikukaitsevahendeid;
 • Teab tellingute monteerimisega seotud ohtusid;
 • Tunneb töökeskkonnas esinevaid ohutegureid;
 • Analüüsub ohuolukordade tekkimise võimalust;
 • Tunneb tellingute koostisosi;
 • Teab tellingute paigaldamise metoodikat;
 • Teab tellingute demonteerimise metoodikat;
 • Tunneb tellingutel töötamise ohutusnõudeid.

4. õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel: Töökogemus vähemalt 1 aasta.

5. õppe kogumaht, sh auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal: 8 ak.t auditoorset tööd

 1. õppe sisu:
 • Tellingu koolituse seaduslik alus;
 • Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse nõuded tellingutte paigaldajatele ja nendel töötajatele;
 • Erinevad tellingute tüübid;
 • Tellingute erinevused;
 • Eritüüpi tellingute kasutusalad;
 • Tellingu koostisosad;
 • Tellingu paigalduseelne kontroll;
 • Tellingute paigalduskoha ettevalmistamine;
 • Monteerimise- ja demonteerimise plaan;
 • Ankurdamine, seinakinnitused;
 • Tugijalad;
 • Aluspõhja ettevalmistamine;
 • Tellingute koormusklassid;
 • Ülekoormuse vältimine;
 • Piirded ja kaitsesirmid;
 • Ligipääsuteed;
 • Tellingutega sagedamini asetleidvad tööõnnetused;
 • Tellingutel esinevad vigastused
 • Ilmastikust tingitud tööõnnetused;
 • Tööõnnetuste analüüsimine;
 • Õiged monteerimisvõtted;
 • Demonteerimise metoodika;
 • Inimeste ohutuse tagamine;
 • Kukkumiste ja varisemiste ennetamine;
 • Tööpiirkonna tähistamine;
 • Tellingutel kasutatavad erinevad märgised;
 • Tellingute kasutuseelne kontroll;
 • Praktiliste töövõtete harjutamine töökeskkonnas.

7. õppekeskkonna kirjeldus:

 • Hubane, avar ruum loomuliku valgusega.
  Toimiv konditsioneer, mida on võimalik vastavalt vajadusele operatiivselt reguleerida.
  Laud registreerimiseks ja koolitusmaterjalidele.
  Ruum on sobiv data kasutamiseks (piisavalt pime dataprojektsiooni nägemiseks, piisavalt valge õppetööks).
 • Tehnikast:
  – Esitlusarvuti power point ettekannete tegemiseks. Esitlusarvutil on täielik ühilduvus kõikide MS Word ja MS Excel programmidega.
  – Dataprojektor
  – Pabertahvel + töötavad markerid;
  – Ekraan;
  – Hea Wifi ühendus.

      8.õppematerjalide loend, juhul kui õppematerjalid on õppekava läbimiseks ette nähtud:

 • õppematerjalid on tänapäevased, sobiva raskusastmega ja toetavad koolituse eesmärgi saavutamist.
 • loengumaterjal, näidis- ja videomaterjal, tulekustutusvahendid ja nende kasutamine praktilise kustutusharjutuse läbi viimisel.
 • Töötervishoiu ja tööohutuse seadus;
 • Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses;
 • Tellingute kasutusjuhendid.
 1. lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine 8 tunnisel teooriakoolitusel. Väljastatakse tunnistus.
 2. koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni,õpi- või töökogemuse kirjeldus. Koolitaja praktilise töö kogemus lähtuvalt koolituse spetsiifikast.

Lisainformatsioon:
OÜ Kersti Võlu Koolituskeskus
tel 33 52 707; 53 475 016
tel 33 52 137; 555 83 410
E-post: info@kvkoolitus.ee

Поделись с друзьями

Регистрация на Курс

Ваш e-mail не будет опубликован.
Желаю получать информацию о курсах в данной области
Желаю получать информацию о новостях, специальный приложениях и скидках


Подтверждаю, что ознакомился с Правилами регистрации и беру на себя ответственность за возможные последствия

Мы успешно получили вашу заявку на посещения данного курса.

Закажи обучение

Успешно отправлено!

Уууупс...

Оставьте заявку на проведение корпоративного обучения, если вы не нашли подходящий курс на нашем сайте.

Я человек