(Русский) Ремонт и обслуживание оборудования химических

Дата начала26.05.17 17:00
Дата конца12.05.17 18:00
ПродолжительностьНеизвестно
Цена-
ЯзыкPусский
КатегорияТехнологии
МестоKooli 7, Йыхви (Kersti Võlu Koolituskeskus)

Toimumisaeg: 26.05.2017
Toimumisaeg: 17.00-20.00
Toimumiskoht: IVKHK Kutse 13, Jõhvi
Maht: 80h
Maksumus : tasuta

õppekeel : vene

Sihtrühm:

Erialase hariduseta töölised, kelle ametijuhendis on ette nähtud keemiatööstuse seadmete

kasutamine, hooldus ja remondi tehnilise järelevalve läbiviimine, et tagada nende rahuldav

talitlus ja vastavus tehnilistele tingimustele ja ettekirjutustele (näiteks: mehaanik, operaator,

tehnik, lukksepp, jne).

Õpiväljundid.

— mõistab uute keemiatööstuse seadmete konstruktsioone ning tööpõhimõtteid; põhilisi

rikkeid ja nende likvideerimise meetodeid;

— hooldab seadmeid vastavalt tehnilisele dokumentatsioonile ja normidele;

— uurib välja põhjused ja tuvastab rikkeid;

— järgib seadmete paigaldamisel ja kontrollkäivitamisel töötervishoiu-, tööohutus- ja

elektriohutusnõudeid

Lisainformatsioon:
OÜ Kersti Võlu Koolituskeskus
tel 33 52 707; 53 475 016
tel 33 52 137; 555 83 410
E-post: info@kvkoolitus.ee

Поделись с друзьями