„Использование активных и пассивных методов восстановительного лечения . Диагностика и дозировка нагрузки“

Дата начала21.09.18 10:00
Дата конца22.09.18 17:00
Продолжительность16 ак. ч.
Цена199.00€(без нсо)
ЯзыкPусский
КатегорияМедицина
МестоAia 48a, Нарва-Йыэсуу (Meresuu spa&hotel)

В стоимость входит: обучение, питание, проживание в 2-х местном номере, сертификат

Целевая группа: работники здравоохранения, семейные сестры, физиотерапевты

Koolituse eesmärk:

tutvustada taastusravi aktiivseid meetodeid (füsioteraapia ja tegevusteraapia, logopeed), nende kasutamise näidustusi ja vastunäidustusi.

 1. õppekava nimetus: Aktiivsete ja passiivsete taastusravi meetodite kasutamine. Diagnostika ja koormuste doseerimine
 2. õppekava rühm: Meditsiin
 3. õpiväljundid:

 koolitusel osalenu:

— teab taastusravis kasutatavaid aktiivseid ravimeetodeid enamesinevate haiguste ravis;
— oskab praktiliselt hinnata taastusravi vajadust enamesinevate tugi- liikumissüsteemi haiguste korral.

4. õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel: ei ole
5. õppe kogumaht, sh auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal: 16 ak.t auditoorset tööd

 1. õppe sisu:
 • Aktiivsed taastusravi meetodid ja nende kasutamise näidustused
 • Koormuste doseerimine taastusravis
 • Käe taastamise põhimõtted taastusravis.
 • Käe seisundi hindamine, esmase raviplaani koostamine
 • Praktiline testimine
 • Käe taastamiseks kasutatavad ravimeetodid. Näidustused, vastunäidustused. Koormuste doseerimine
 • Kokkuvõtted

7. õppekeskkonna kirjeldus:

 • Hubane, avar ruum loomuliku valgusega.
  Toimiv konditsioneer, mida on võimalik vastavalt vajadusele operatiivselt reguleerida.
  Laud registreerimiseks ja koolitusmaterjalidele.
  Ruum on sobiv data kasutamiseks (piisavalt pime dataprojektsiooni nägemiseks, piisavalt valge õppetööks).
 • Tehnikast:
  – Esitlusarvuti power point ettekannete tegemiseks. Esitlusarvutil on täielik ühilduvus kõikide MS Word ja MS Excel programmidega.
  – Dataprojektor
  – Pabertahvel + töötavad markerid;
  – Ekraan;
  – Hea Wifi ühendus.

      8.õppematerjalide loend, juhul kui õppematerjalid on õppekava läbimiseks ette nähtud:

 • õppematerjalid on tänapäevased, sobiva raskusastmega ja toetavad koolituse eesmärgi saavutamist.
 • loengumaterjal, näidis- ja videomaterjal, tulekustutusvahendid ja nende kasutamine praktilise kustutusharjutuse läbi viimisel.
 1. lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: tunnistus
 2. koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni,õpi- või töökogemuse kirjeldus. Lektor : Dr. Ann Tamm SA TÜK

Информация :

tel 33 52 707 ; 53 475 016
tel 33 52 137 ; 555 83 410
E-post: info@kvkoolitus.ee

Поделись с друзьями

Регистрация на Курс

Ваш e-mail не будет опубликован.
Желаю получать информацию о курсах в данной области
Желаю получать информацию о новостях, специальный приложениях и скидках


Подтверждаю, что ознакомился с Правилами регистрации и беру на себя ответственность за возможные последствия

Мы успешно получили вашу заявку на посещения данного курса.

Закажи обучение

Успешно отправлено!

Уууупс...

Оставьте заявку на проведение корпоративного обучения, если вы не нашли подходящий курс на нашем сайте.

Я человек