Изменения в реформе защиты данных. Что нужно изменить предприятиям в обработке личных данных.

Дата начала16.02.18 10:00
Дата конца16.02.18 15:00
Продолжительность6 ак. ч.
Цена115.00€(с нсо)
ЯзыкЭстонский
КатегорияРабочая среда
МестоPärnu

Toimumiskoht: Strand SPA & Konverentsihotell
Maht: 6 ak.t
Maksumus: 96 EUR + НСО

Язык обучения: эстонский

Цель курса: На обучении дается обзор основных изменений, которые вытекают из постановления Европейского Союза о защите персональных данных. Изучаются положения, которые организации должны изменить в своей деятельности при обработке и хранении персональных данных.

Итог курса: участник обучения знает основные изменения, которые вытекают из реформы о защите персональных данных и обладает информацией об основных правовых проблемах, связанных в защитой персональных данных

Целевая группа: Лица, которые сталкиваются с обработкой персональных данных: государственные чиновники и работники местных самоуправлений, полицейские и служащие судов, работники, ведущие регистр, специалисты по персоналу, бухгалтера,служащие, отвечающие за защиту персональных данных, управляющие предприятиями, работники IT сферы, юристы и консультанты, работники медиа индустрии, медицинский персонал.

Рассматриваемые темы:

Andmekaitse direktiivi ja  üldmääruse võrdlus

Mida on vaja teada õiguskaitsevaldkonna direktiivist 2016/680?

Milline on tegelik olukord päringute tegemisega Rahvastikuregistrisse

 • Andmesubjekti õigused, eraelu sfäär
 • Mis andmed on isikuandmed. Kas neid hakkab lisanduma?
 • Isikuandmete töötlemise läbipaistvus
 • Töötlemise erijuhtumid: ajakirjanduslikul eesmärgil, terviseandmed, töösuhtes, ajaloo, statistika ja teaduse jaoks avalikes huvides isikute poolt kes on seotud saladuse hoidmise kohustusega
 • Isikuandmete töötlemise põhimõtted: seaduslikkus, õiglus ja läbipaistvus, eesmärgi piirang, võimalikult väheste andmete kogumine, õigsus, säilitamise piirang, usaldusväärsus ja konfidentsiaalsus
 • Isikuandmete töötlemise lubatavus:
  • andmesubjekti nõusolek
  • isikuandmete töötlemine nõusolekuta
 • Nõuded lapse nõusolekule
 • Eriliiki (delikaatsete) isikuandmete töötlemisele esitatavad nõuded
 • Siduvad kontsernisisesed eeskirjad
 • Kuidas teha kindlaks, kas organisatsioon vajab andmekaitseametnikku?
 • Kes peab määrama andmekaitseametniku? Andmekaitseametniku ülesanded
 • Andmekaitseametniku mõjuhinnang isikuandmete töötlemisele.
 • Teave ja juurdepääs. Isikuandmete parandamine ja kustutamine.
 • Millal on peab tagama andmete ülekandmise õigust?
 • Mida tähendab õigus „olla unustatud“?
 • Vastutavate ja volitatud töötajate kohustused ja vastutus.
 • Sanktsioonid uute nõuete rikkumisel.
 • Artikkel 29 (Euroopa järelevalveasutuste) töögrupi senised juhised andmekaitse üldmääruse rakendamiseks.

Küsimused-vastused

Lektor: Urmas Kukk, Advokaadibüroo Turnstone vandeadvokaat

Urmas Kukk on TTÜ ja TÜ külalislektor (privaatsusõigus ja isikuandmete kaitse;  aastatel 2003-2008 oli ta Andmekaitse Inspektsiooni peadirektor ning osales ka uue isikuandmete kaitse seaduse väljatöötamisel. Ta on ka Eesti Advokatuuri põhiõiguste komisjoni liige.

Lisainformatsioon:
tel 33 52 707 ; 53 475 016
tel 33 52 137 ; 555 83 410
E-post: info@kvkoolitus.ee

Поделись с друзьями

Регистрация на Курс

Ваш e-mail не будет опубликован.
Желаю получать информацию о курсах в данной области
Желаю получать информацию о новостях, специальный приложениях и скидках


Подтверждаю, что ознакомился с Правилами регистрации и беру на себя ответственность за возможные последствия

Мы успешно получили вашу заявку на посещения данного курса.

Закажи обучение

Успешно отправлено!

Уууупс...

Оставьте заявку на проведение корпоративного обучения, если вы не нашли подходящий курс на нашем сайте.

Я человек