Puhastus- ja hooldustööd

Дата начала26.05.17 17:00
Дата конца16.06.17 20:00
ПродолжительностьНеизвестно
Цена-
ЯзыкPусский
КатегорияТехнологии
МестоKooli 7, Йыхви (Kersti Võlu Koolituskeskus)

Toimumisaeg: 26.05.2017
Toimumisaeg: 17.00-20.00
Toimumiskoht: IVKHK Kutse 13, Jõhvi
Maht: 40h( 16 auditoorset+ 24 praktikat)
Maksumus : tasuta

õppekeel : vene

Sihtrühm:

Töötajad, kelle töö põhisisuks või üheks tööülesandeks on puhastustööde teostamine, korraldamine

või teostamise juhendamine. Koolitus on mõeldud eriase haridusteta töötajatele tööalase pädevuse

parandamiseks.

Õpiväljundid.

— Kasutab koristusainet vastavalt kasutusjuhendile, jälgides tööohutus ja

keskkonnakaitse nõuetele.

— Valib koristustarvikud või –masinad vastavalt olukorrale ja võimalustele.

— Valib koristusaine vastavalt mustusele ja pinnakattematerjalile ja valmistab

kasutuslahuse vastavalt doseerimisjuhendile.

— Viib läbi hoolduskoristust erineva otstarbega ruumides (puhastab mööbli, seinad,

põranda) Teeb puhastus- ja korrastustöid, arvestades kaasaegseid koristuspõhimõtteid

ja kodukeemia kasutamise nõudeid

Lisainformatsioon:
OÜ Kersti Võlu Koolituskeskus
tel 33 52 707; 53 475 016
tel 33 52 137; 555 83 410
E-post: info@kvkoolitus.ee

Поделись с друзьями