Troppija kursus

Дата начала26.03.18 08:30
Дата конца26.03.18 16:00
Продолжительность8 ак. ч.
Цена116.40€(с нсо)
ЯзыкPусский
КатегорияТехнологии
МестоMustamäe tee 5, III этаж, Таллинн (Таллинн)

KELLAAJAD:
Õppetöö kl. 8.30 – 16.00
Lõunavaheaeg kl. 11.45 – 12.45

TOIMUMISE KOHT:
Tallinn, Mustamäe tee 5, III korrus, ruum nr 304

KURSUS: teooria
HIND: 97 € + km

KESTUS: teooriaõpe 8 akad tundi +
praktika 64 akad tundi omas ettevõttes
Tunnistuse saamise eelduseks on praktilise kogemuse omamine vähemalt 64 akad tundi omas ettevõttes

KURSUS: teooria+praktika
HIND: 1060 € + km

(kursuse hind sisaldab toitlustamist)
KESTUS: teooriaõpe 16 akad tundi +
praktika 64 akad tundi koolituskeskuse poolt
Praktikakoht on koolituskeskuse poolt.

ISCO kood: 7 215

Õppekava nimetus: Troppija baaskoolitus.

Õppekavarühm: Tehnikaalad

Sihtgrupp: Inimesed, kes soovivad töötada troppijana.

Õpiväljundid:

Koolituse läbinu:

 • Tunneb troppija koolituse seaduslikke aluseid;
 • Eristab erinevaid troppide liike;
 • Analüüsib tropiharude kaldenurga mõju tropi kandevõimele;
 • Teostab töökoha tööeelset ülevaatust;
 • Teostab troppide tööeelset kontrolli;
 • Valib tööks sobivad tropid;
 • Tunneb troppide ehitust;
 • Tunneb troppide väljapraakimise põhjuseid;
 • Praagib tööks kõlbmatuid troppe;
 • Tunneb koormate troppidega sidumise mooduseid;
 • Tunneb koormate haakimise korda konksudega ja haaratsitega;
 • Teeb kindlaks koorma kaalu;
 • Tunneb traaversite kasutamise põhimõtteid;
 • Teab autotranspordi laadimise põhimõtteid;
 • Oskab laadida poolvaguneid;
 • Analüüsib tropilipikutele kirjutatud andmeid;
 • Teab troppide arvutuslikke tugevuse tagavarasid;
 • Kasutab vajadusel signaliseerimist;
 • Tunneb esmaabi andmise põhimõtteid;
 • Rakendab töös troppimise ohutusjuhendi nõudeid;
 • Oskab tegutseda tööõnnetuse korral.

Õpingute alustamise tingimused: Põhiharidus, vanus vähemalt 18 aastat

Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides): 80 akadeemilist tundi, millest 16 on auditoorset loengut ja 64 praktikat (praktikat võib sooritada omas ettevõttes ning praktika läbimisena võetakse arvesse ka varasema töö käigus omandatud kogemused).

Õppe sisu:

 • Troppimistööde olemus;
 • Tõstetrossid, -ketid, -lindid, -vööd;
 • Tropikonksud, kraana tõstekonksud, tõsterõngad;
 • Kousid, seeklid, trossilukud, tõstesilmad;
 • Kaubaaluste tõstekahvlid;
 • Koormustabel;
 • Mitmeharulised kett-tropid, kett-troppide tähistusetiketid;
 • Haaratsid, tõsteklambrid;
 • Traaversid, tõsteraamid, tõstekastid;
 • Tropietiketid, nurgakaitsed;
 • Troppide sidumine ja haakimine;
 • Töötervishoiu ja tööohutuse seadus;
 • Isikukaitsevahendid ja nende kasutamine;
 • Esmaabi osutamine;
 • Tropiharude kaldenurga mõju tropi kandevõimele;
 • Koorma raskuskeskme määramine;
 • Koorma kaalu määramine;
 • Tööterritooriumi ja töövahendite tööeelne kotroll;
 • Ohutuse tagamine tööterritooriumil;
 • Troppide praakimise kord;
 • Enamlevinud vigastused troppidel;
 • Signaliseerimise kord;
 • Troppimistööde käigus enamlevinud tööõnnetused ja nende ärahoidmine;
 • Tegutsemine tööõnnetuse korral;
 • Troppimistööde ohutusjuhend.

Õppekeskkonna kirjeldus: Teooriaõpe toimub õppeklassides. Teooriaõppe praktilised harjutused sooritatakse õppeklassides. Sisekoolitused viiakse läbi tellija ruumides. Tööpraktika läbitakse koolituskeskuse praktikaettevõttes või õpilase omas ettevõttes. Koolituskeskusel on tegutsemisaadressil kaks õpperuumi:

 • Kuni 50-ne kohaline toolidega (abilaudadega) varustatud õpperuum;
 • 20-ne kohaline laudade ja toolidega varustatud õpperuum. Õppeklassid on varustatud esitlusvahenditega ning näidisõppematerjalidega. On olemas vahendid kohvipauside läbiviimiseks (vee- ja kohviautomaadid jne).

Õppematerjalide loend:

 • Seadme ohutuse seadus;
 • Töötervishoiu ja tööohutuse seadus;
 • Troppimistööde ohutusjuhend;
 • „Juhendmaterjale kraanajuhtidele ja troppijatele“. V. Vergazov. 1972. a
 • Koolituskeskuse koostatud õppematerjalid.

Lõpetamise tingimused: Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine 16 tunnisel teooriakoolitusel ning praktika läbimine mahuga vähemalt 64 tundi. Hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid: Hindamismeetod – suuline vestlus; praktika läbimine. Hindamiskriteerium – õpilane räägib kursusel läbitud teemadest; õpilane vastab küsimustele vastavalt õpiväljunditele. Õpilane sooritab praktika vastavalt praktikaprogrammile.

Koolituse lõpus väljastatavad dokumendid: Koolituse lõpus väljastatakse troppija tunnistus.

Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus: Koolitaja praktilise töö kogemus lähtuvalt koolituse spetsiifikast. Oskus ja soov oma teadmisi edasi anda.

LEKTORID:
Jevgeni Gartman – Mootorsõiduki juhi õpetaja, tõsteseadmete spetsialist. On läbinud Tallinna Polütehnilise Instituudi insener-mehaaniku eriala. Omab 35-aastast kogemust koolitajana.

 

Lisainformatsioon:
OÜ Kersti Võlu Koolituskeskus
tel 33 52 707; 53 475 016
tel 33 52 137; 555 83 410
E-post: info@kvkoolitus.ee

Поделись с друзьями

Регистрация на Курс

Ваш e-mail не будет опубликован.
Желаю получать информацию о курсах в данной области
Желаю получать информацию о новостях, специальный приложениях и скидках


Подтверждаю, что ознакомился с Правилами регистрации и беру на себя ответственность за возможные последствия

Мы успешно получили вашу заявку на посещения данного курса.

Закажи обучение

Успешно отправлено!

Уууупс...

Оставьте заявку на проведение корпоративного обучения, если вы не нашли подходящий курс на нашем сайте.

Я человек