Meie poolt aastatel 2012-2015 osutatud teenuste loetelu:

 

Nr Koolituse nimetus ja läbiviimise koht Koolituse maht ja sihtrühm Rühmade arv Koolituse läbiviimise aeg (kuu/aasta kuni kuu/aasta) Tellija
1. Tööalase A2-taseme eesti keele koolitus vene keele baasil-Narva 600 tundi

töötud

2 04.2012-10.2012 Eesti Töötukassa-Haldusleping nr 7-6.3/120056,

Kokkulepe nr 7-6.3/12005602

2. Tööalase B1-taseme eesti keele koolitus vene keele baasil-Narva 300 tundi

töötud

1 04.2012-10.2012 Eesti Töötukassa-Haldusleping nr 7-6.3/120056,

 

3. Tööalase B2-taseme eesti keele koolitus vene keele baasil-Narva 300 tundi

töötud

1 04.2012-10.2012 Eesti Töötukassa-Haldusleping nr 7-6.3/120056,

 

4. Tööalase A2-taseme eesti keele koolitus vene keele baasil-Sillamäe 300tundi

töötud

1 04.2012-10.2012 Eesti Töötukassa-Haldusleping nr 7-6.3/120056,

 

5. Tööalase A2-kursused Ida-Virumaal)Narva, Sillamäe, Jõhvi, Kiviõli I moodul 500 tundi,

II moodul 500 tundi

5 11.2011-

07.2012

Integratsiooni ja Migratsiooni SA Meie Inimesed, projektitoetus-leping  KHPL 11090
6. Eesti keele  kursused A2, B1, B2, C1 tasemele koos ettevamistu-sega eesti keele tasemeeksami sooritamiseks, Jõhvi, Narva 820 tundi,

linnagrupid

7 09.2012-06.2013 OÜ Kersti Võlu koolituskeskus
7. Eesti keele kursus C1 tasemele koos ettevamistusega eesti keele tase-meeksami sooritamiseks, Jõhvi 120 tundi,

töötud ja linnainimesed

1 04.2012-

01.2013

 

OÜ Kersti Võlu koolituskeskus, k.a Eesti Töötukassa kliendid koolituskaardiga
8. Iseseisva keelekasutaja B1kursus taseme eesti keele, Narva 120 tundi

töötud

1 10.2012-

01.2013

Eesti Töötukassa
9. Algaja keelekasutaja A2 taseme eesti keele kursus, Jõhvi 188 tundi

töötud

1 09.2012-01.2013 Eesti Töötukassa
10. Iseseisva keelekasutaja B2   eesti keele kursus, Jõhvi 160 tundi

töötud

1 11.2012-

02.2013

Eesti Töötukassa
 

11.

Eesti keele kursu-sed avaliku sektori töötajatele 100 tundi

Avaliku sektori töötajad

1 03.2013-06.2013 Eesti Töötukassa
12. Eesti keele kursused kolman-da sektori töötajatele/Tallinn, Narva, Jõhvi/ 560 tundi 7 04.2013-09.2013 Integratsiooni ja Migratsiooni SA Meie Inimesed /Avaliku sektori töötajate eesti keele õpe/ SFTL 13058
 13. Algaja A2 keelekasutaja eesti keele kursus 240 tundi

töötud

1 04.2013

06.2013

Integratsiooni ja Migratsiooni SA Meie Inimesed/meede Keeleõppe arendamine 2011-2013, SFTL13068
14. Eesti keele  kursused A2, B1, B2, C1 tasemele koos ettevamistu-sega eesti keele tasemeeksami sooritamiseks, Jõhvi, Narva 680 8 09.2013

06.2014

OÜ Kersti Võlu koolituskeskus
15. Eesti keele kursus C1 tasemele koos ettevamistusega eesti keele tase-meeksami sooritamiseks, Jõhvi 60 tundi, õpetajad 1 01.2014

06.2014

Ida-Virumaa Kutseharidus-keskus
16. Eesti suhtluskeele intensiivkursus C1 tasemele 100 tundi, linnainimesed ja töötud 1 09.2014-

01.2015

OÜ Kersti Võlu koolituskeskus ja  Eesti Töötukassa  koolituskaardiga kliendid
17. Algaja A2 eesti keele kursus 60 tundi, asutuse tööta-jad 1 10.2014

01.2015

Eesti Energia AS
18. Erialane eesti keele kursus 60 tundi, õpetajad, kooli personal 1 02.2015

06.2015

Jõhvi Vene gümnaasium
19. Iseseisva keelekasutaja B2   eesti keele kursus, Jõhvi 100 tundi 1 01.2015

05.2015

OÜ Kersti Võlu Koolituskeskus
Telli sisekoolitus

Edastatud!

Ooops...

Andke meile teada, millisest sisekoolitusest olete huvitatud.

Olen inimene