Koolituse sihtrühm:

Tootmise juhtimise ja planeerimise koolitus on  suunatud tootmisettevõtete juhtidele, tootmisjuhtidele ja tootmisega seotud keskastme juhtidele kelle otseste ülesannete hulka kuuluvad tootmistegevuse juhtimine ning planeerimine.

Koolitusele on oodatud kõik need kelle tööalane tegevus on otseselt või ka kaudselt seotud ettevõtte tootmistegevusega.

Koolituse eesmärk:

Anda osalejatele praktilisi teadmisi tootmistegevuse planeerimise ja selle juhtimise põhitõdedest. Koolituse teoreetiline osa loob seosed tootmise planeerimise ja juhtimise erinevate tasandite ning valdkondade vahel, kujundades terviku, mida toetavad  ettevõtetepõhised näited ja praktilised ülesanded. Koolitus on üles ehitatud lähtudes tänapäevastest tootmise juhtimise ja planeerimise põhimõtetest ning kasutades selleks lihtsaid mõistetavaid ja kasutatavaid praktilisi mudeleid ning meetodeid.

Koolituse tulemus:

Koolitusel osaleja saab tervikliku ülevaate tootmistegevuse planeerimise ja juhtimise eesmärkidest ning erinevatest aspektidest. Oskab tõhusamalt kasutada tootmise planeerimise ja tootmistegevuse korraldamise erinevaid praktilisi mudeleid ja meetodeid.

Saab juhiseid tootmistegevuse efektiivsemaks juhtimiseks ja  planeerimiseks. Osaleja saab praktilisi näpunäiteid ja uusi mõtteid, kuidas ning milliste vahenditega koostatud plaane paremini ellu viia.

Ettevõttele annab koolitus paremate teadmistega tootmisjuhi, kes tunneb ettevõtte tootmistegevust kui tervikut ja oskab seda muuta tootlikumaks, efektiivsemaks ja konkurentsivõimelisemaks.

Koolitaja:

Jaak Lavin on mitmekülgse protsesside juhtimise ja planeerimise kogemusega ning kompetentsiga koolitaja ning konsultant. Ta omab praktilisi juhtimiskogemusi keskastme- ja tippjuhina nii IT arendusettevõttes AS Baltic Computer Systems kui ka tootmisettevõttes AS Saku Metall ja Tehnoloogia Arenduskeskuses IMECC.

Tellimine ja info:

Telefon: 55 583 410; 53 475 016
E-post: info@kvkoolitus.ee