Kursuse eesmärk: aidata kaasa soome keele oskuse omandamisele lähtuvalt algtaseme nõudmistest, kujundada kuulamis-, lugemis-, kirjutamis- (CV koostamine, jmt) ja suhtlemisoskust.

Soome keele kursused Jõhvis (aadressil Kooli 7)
Maht Toimumisaeg
Soome keel meditsiinitöötajatele

õp. MA Tiina Hallik

Tavagrupp (8-12 in) 360 EUR k/m-ga
Minigrupp (3-7 in) 672 EUR k/m-ga
Individuaal- ja paarisõpe: 30 EUR / 1 ak.t

   60 ak.t

  Grupp komplekteerimisel

Erialane soome keel

õp. MA Tiina Hallik

Tavagrupp (8-12 in) 360 EUR k/m-ga
Minigrupp (3-7 in) 672 EUR k/m-ga
Individuaal- ja paarisõpe: 30 EUR / 1 ak.t

  60 ak.t

    Grupp komplekteerimisel

Soome keele kursused Jõhvis (aadressil Kooli 7) ja Kiviõlis (aadressil Soo 13)
Soome keele kursus algajatele
õp. Kaja Toikka
soome keele ja kirjanduse õpetaja (MA)
Maksumus:
Tavagrupp (8-12 in) 300 EUR k/m-ga
Minigrupp (3-7 in) 560 EUR k/m-ga
Individuaal- ja paarisõpe: 30 EUR / 1 ak.t
50 ak.t

Grupp komplekteerimisel

Soome keele kursus edasijõudnutele
õp. Kaja Toikka
soome keele ja kirjanduse õpetaja (MA)
Maksumus:
Tavagrupp (8-12 in) 300 EUR k/m-ga
Minigrupp (3-7 in) 560 EUR k/m-ga
Individuaal- ja paarisõpe: 30 EUR / 1 ak.t
50 ak.t

Grupp komplekteerimisel

Soome keele kursused Tartus (aadressil Kalda tee 34)
Soome keel meditsiinitöötajatele

õp. MA Tiina Hallik

Tavagrupp (8-12 in) 360 EUR k/m-ga
Minigrupp (3-7 in) 672 EUR k/m-ga
Individuaal- ja paarisõpe: 30 EUR / 1 ak.t

60 ak.t

    Grupp komplekteerimisel

 

Väljund: tunnistus

MTA-st on võimalik 20% tulumaksusoodustust tagasi saada.

Tunnistuse saamise tingimus: osavõtt vähemalt 80% tundidest

OÜ Kersti Võlu Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koostööpartner. Informatsiooni leiate siit: koolituskaardi tutvustus.

Lisainformatsioon ja registreerimine:

tel 33 52 707; 53 475 016
tel 33 52 137; 555 83 410
E-post: info@kvkoolitus.ee