Excel algajatele (veebikoolitus)

oktoober, 2024

21okt(okt 21)17:0008nov(nov 8)20:00Excel algajatele (veebikoolitus)Koolituse aeg: 21.10. - 08.11.2024

Aeg

Oktoober 21 (Esmaspäev) 17:00 - November 8 (Reede) 20:00

Asukoht

Veebikeskkond

Other Events

Hind

400 (´+km)

Koolituse üksikasjad

Koolitus toimub Zoom veebikeskkonnas. Link koolitusele saadetakse osalejatele päev enne koolituse algust.

Minimaalne osalejate arv on 3 inimest!

Õppekava kinnitamise aeg: 18.12.2023

Õppekava nimetus: Excel algajatele

Õppekavarühm: Arvutikasutus

Õppekava koostamise alus: Kutsestandardid: Ärikorralduse spetsialist tase 5, Väikeettevõtja tase 5, Bürootöötaja, tase 5

 

Koolituse kogumaht akadeemilistes tundides:                                                    26

sh auditoorse töö maht akadeemilistes tundides:                                                               6

(õpe loengu, seminari või muus koolis määratud vormis)

sh praktilise töö maht akadeemilistes tundides:                                                                 20

(õpitud teadmiste ja oskuste rakendamine õppekeskkonnas)

 Kasutatava õppekeskkonna kirjeldus:

Õppetöös kasutatakse õppeklassi, mis on varustatud multiprojektoriga ning arvutiklassi. Koolitusruum (sh õppetehnika) vastab töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele. Koolitus võib toimuda ka veebipõhiselt ZOOM´i keskkonnas.

 Sihtgrupp ja õppe alustamise nõuded:  Õppima võivad asuda täiskasvanud, kes oma töös tabelitöötlusprogrammi kasutavad.

Õppe alustamise nõuded: Arvuti kasutamise oskus vähemalt tavakasutaja tasemel.

Õppe eesmärgid: Anda põhioskused Exceli tõhusaks igapäevaseks kasutamiseks.

Õpiväljundid:

  • töötab iseseisvalt Exceliga kasutades õigeid töövõtteid;
  • sisestab teksti ja kujundab tabeleid;
  • koostab tabeleid ja lihtsamaid diagramme;
  • avab, kujundab, salvestab ja prindib.

 

Õppe sisu:

Auditoorne töö – 6 tundi

Exceli ülevaade, andmete sisestamine, lihtsad funktsioonid.

Praktiline osa – 20 tundi

MS Excel – alustame algusest

Andmete sisestamine, andmete märgistamine, andmete ümbertõstmine, kopeerimine, kustutamine, veergude/ ridade kustutamine, lisamine, peitmine, liikumine erinevate töölehtede vahel

Tabelite kujundamine

AutoFormat, nupuriba, lahtrite vormingud

Valemite koostamine

Valemid ja lihtsad funktsioonid (SUM, AVERAGE, COUNT, MAX, MIN, jne)

Töö andmetega

Andmesisestus loetelus,  sorteerimine,  autofilter, lahtrinimede kasutamine

Diagrammid

Diagrammi loomine, olemasoleva diagrammi muutmine, operatsioonid diagrammidega

Kasutavad õppemeetodid: Loeng, praktiline töö.

Vajalike õppematerjalide loend: Koolitaja poolt koostatud õppematerjalid.

Õppematerjalid:

 Nõuded õpingute lõpetamiseks:

Vähemalt 70% õppekava läbimine ja arvestusliku töö sooritamine. Arvestuslik töö koosneb 6 praktilises ülesandest kursusel läbitud teemade seast. Positiivseks soorituseks on vaja kuuest ülesandest täita vähemalt viis veatult. Õppijale väljastatakse õppe lõpetamise nõuete täitmisel tunnistus.

 Koolitaja andmed:

Natella Mihhailova – kõrgharidus, omab töökogemust, on olemas kogemus pedagoogilisel tööl (täiskasvanute koolitaja staaž – 25.a.).

Info:

55583410, 53475016

info@kvkoolitus.ee

Koolitusele registreerumine – est

Koolitusele registreerumineHangi teejuhised

Mine ülespoole