Nutiseadmete kasutamine (veebikoolitus)

august, 2024

29aug17:0020:00Nutiseadmete kasutamine (veebikoolitus)Koolituse aeg: 29.08. 2024

Aeg

(Neljapäev) 17:00 - 20:00

Asukoht

Veebikeskkond

Other Events

Hind

90 (´+km)

Koolituse üksikasjad

Koolitus toimub Zoom veebikeskkonnas. Link koolitusele saadetakse osalejatele päev enne koolituse algust.

Minimaalne osalejate arv on 3 inimest!

Õppekava kinnitamise aeg: 03.06.2024

Õppekava nimetus: Nutiseadmete kasutamine

Õppekavarühm: Arvutikasutus

Koolituse kogumaht akadeemilistes tundides:                                                    8

sh auditoorse töö maht akadeemilistes tundides:                                                               4

(õpe loengu, seminari või muus koolis määratud vormis)

sh praktilise töö maht akadeemilistes tundides:                                                                 4

(õpitud teadmiste ja oskuste rakendamine õppekeskkonnas)

 Kasutatava õppekeskkonna kirjeldus: Õppetöös kasutatakse õppeklassi, mis on varustatud multiprojektoriga ning arvutiklassi. Koolitusruum (sh õppetehnika) vastab töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele. Koolitus võib toimuda ka veebipõhiselt ZOOM´i keskkonnas.

Sihtgrupp ja õppe alustamise nõuded:  Kursus sobib inimestele, kellel nutiseadme kasutamise kogemus puudub või on vähene.

Õppe alustamise nõuded: Kaasaegse isikliku nutiseadme olemus.

Õppe eesmärgid: Koolituse eesmärk on arendada koolitatavate digipädevust nutiseadme turvaliseks seadistamiseks ja rakenduste kasutamiseks igapäevaelu toimingute toetamiseks.

Õpiväljundid:

  • kasutab nutiseadme erinevaid funktsioone.
  • otsib nutiseadmega infot.
  • seadistab nutiseadmeid, seob e-posti nutiseadmega, laeb alla erinevaid rakendusi ja kasutab neid.
  • leiab vajaminevaid rakendusi ja kasutab neid igapäevaelus.
  • leiab infot erinevate õppimisvõimaluste kohta.
  • kasutab erinevaid pakutavaid e-teenuseid sh simuleerib Mobiil-ID ja Smart-ID kasutamist
  • pildistab telefoniga ja varundab pilte.
  • kaitseb nutiseadme sisu, isikuandmeid ja privaatsust.

 Õppe sisu:

Funktsioonid nutiseadmes – 2 tundi

Kontaktid, hääl- ja videokõne, välksõnum, kalender, märkmik, kaamera, kaardirakendus (sh suunajuhised, geograafilised koordinaadid).

Rakendused nutiseadmes – 2 tundi

Rakenduste allalaadimine, rakenduste käsitsi ja automaatne uuendamine, kasulikud vabavara rakendused (nt navigatsioon, QR kood, ühistransport, uudised, keeleõpe, pilveteenused).

Suhtlemine rakenduste kaasabil – 2 tundi

E-post (konto loomine, seadistamine, e-kirja koostamine ja saatmine sh teksti, manuse ja infoallika lingi), kiirsuhtlus (chat), videokõne ja -koosolek (nt Skype, MS Teams, Zoom), digisuhtluses kasutatavad lühendid ja sümboolika.

Digiturvalisus – 2 tundi

Nutiseadme sisu kaitsmine, seadmehooldus, ähvardavate ohtude mõistmine ja vältimine (nt õngitsused, kasutajate kohta info kogumine), turvameetmete rakendamine, küberkiusamise mõju tervisele ja heaolule, digitaalne jalajälg.

 Kasutavad õppemeetodid: Loeng, praktiline töö.

Vajalike õppematerjalide loend: Koolitaja poolt koostatud õppematerjalid.

 Nõuded õpingute lõpetamiseks:

Arvestusliku töö sooritamine. Arvestuslik töö koosneb 4 praktilistest ülesannetest kursusel läbitud teemade kohta, mida valmistatakse kursuse jooksul. Positiivseks soorituseks on vaja neljast ülesannetest täita vähemalt kolm veatult.

 Koolitaja andmed:

Natella Mihhailova – kõrgharidus, omab töökogemust, on olemas kogemus pedagoogilisel tööl (täiskasvanute koolitaja staaž – 25.a.).

Jelena Kuzmina – omab töökogemust, on olemas kogemus pedagoogilisel tööl (täiskasvanute koolitaja staaž – 15.a.).

Info:

55583410, 53475016

info@kvkoolitus.ee

Koolitusele registreerumine – est

Koolitusele registreerumineHangi teejuhised

Mine ülespoole