AutoCAD 3D (edasijõudnutele), veebikoolitus

oktoober, 2024

21okt(okt 21)17:0008nov(nov 8)20:00AutoCAD 3D (edasijõudnutele), veebikoolitusKoolitus saab läbida endale sobival ajal

Aeg

Oktoober 21 (Esmaspäev) 17:00 - November 8 (Reede) 20:00

Asukoht

Veebikeskkond

Other Events

Hind

420,00 (+km)

Koolituse üksikasjad

Minimaalne osalejate arv on 6 inimest!

Koolitus toimub Zoom veebikeskkonnas. Link koolitusele saadetakse osalejatele päev enne koolituse algust.

Õppekava nimetus:                   AutoCAD 3D (edasijõudnutele)

Õppekavarühm:              Arvutikasutus

Õppekava koostamise alus:

Kutsestandardid:

  • Tööriistalukksepp, tase 4, kompetents B.2.2;
  • Metallilõikepinkidel töötaja, tase 4, kompetentsid B.2.3, B.2.4.

 Koolituse maht akadeemilistes tundides:                                                    35

sh auditoorse töömaht akadeemilistes tundides:                                                        35

Kasutava õppekeskkonna kirjeldus: Õppetöös kasutatakse kaasaegset arvutiklassi, mis on varustatud dataprojektori. Koolitusruum (sh õppetehnika) vastab töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele.

Sihtgrupp ja õppe alustamise nõuded: Koolitus on mõeldud täiskasvanutele, kes soovivad täiendada oma teadmisi ja oskusi joonestamises ja modelleerimises. Samuti koolitus on mõeldud töötajatele kes oma töös AutoCAD programmi kasutavad. Õppe alustamise nõuded – AutoCADi oskused 2D heal tasemel.

Õppe eesmärgid: Koolituse tulemusena tunneb osaleja 3D-modelleerimine ACAD’is jooniste koostamise põhiinstrumente ja meetodeid.

Õpiväljundid:

  • joonestada AutoCad Classic programmis keerukamaid 3D jooniseid;
  • vormistada 3D joonised detailide ja koostude reaalseteks tööjoonist.

Õppe sisu:

Auditoorne töö – 5 tundi

  1. AutoCADi 3D keskkond.
  2. 3D võimalused ja modeleerimise tööruum.

Praktiline töö: 30 tundi

  1. Reaalsete detailide ja koostude jooniste praktiline joonestamine 3D keskkonnas.
  2. Reaalsete detailide ja koostude jooniste praktiline vormistamine.

Kasutatavad õppemeetodid: Loeng, arutelud, praktilised tööd

Vajalike õppematerjalide loend:

  1. Õpetaja poolt koostatud materjal: hitsa.ee
  2. Leo Türn „AutoCAD-käsiraamat“, Ehitame Kirjastus, 2006

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja kriteeriumid:

Vähemalt 80% õppekava läbimine ja arvestusliku töö sooritamine. Arvestuslik töö koosneb 4 praktilistest ülesannetest kursusel läbitud teemade kohta, mida valmistatakse kursuse jooksul. Positiivseks soorituseks on vaja neljast ülesannetest täita vähemalt kolm veatult. Viis praktilist ülesannet on tehtud iseseisvalt vastavalt antud juhenditele ja arvestades AutoCAD programmi funktsioone.

Koolitaja kompetentsust tõendava kvalifikatsiooni või õpi- töökogemuse kirjeldus:

Natella Mihhailova – kõrgharidus, omab töökogemust, on olemas kogemus pedagoogilisel tööl (täiskasvanute koolitaja staaž – 25.a.).

Jelena Kuzmina – omab töökogemust, on olemas kogemus pedagoogilisel tööl (täiskasvanute koolitaja staaž – 15.a.).

 Info:

55583410, 53475016

info@kvkoolitus.ee

Koolitusele registreerumine – est

Koolitusele registreerumineHangi teejuhised

Mine ülespoole