MYSQL programm algajatele (veebikoolitus)

september, 2024

23sept(sept 23)17:0011okt(okt 11)20:00MYSQL programm algajatele (veebikoolitus)Koolituse aeg: 23.09-11.10.2024

Aeg

September 23 (Esmaspäev) 17:00 - Oktoober 11 (Reede) 20:00

Asukoht

Veebikeskkond

Other Events

Hind

420,00 (+km)

Koolituse üksikasjad

Koolitus toimub Zoom veebikeskkonnas. Link koolitusele saadetakse osalejatele päev enne koolituse algust.

Minimaalne osalejate arv on 3 inimest!

Õppekava kinnitamise aeg: 18.12.2023

Õppekava nimetus: MYSQL programm algajatele

Õppekavarühm: Arvutikasutus

Õppekava koostamise alus: Laotöötaja, tase 4, kutsestandard 

Koolituse kogumaht akadeemilistes tundides:                                                    26

sh auditoorse töö maht akadeemilistes tundides:                                                                6

(õpe loengu, seminari või muus koolis määratud vormis)

sh praktilise töö maht akadeemilistes tundides:                                                                  20

(õpitud teadmiste ja oskuste rakendamine õppekeskkonnas) 

Kasutatava õppekeskkonna kirjeldus:

Õppetöös kasutatakse õppeklassi, mis on varustatud multiprojektoriga ning arvutiklassi. Koolitusruum (sh õppetehnika) vastab töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele. Koolitus võib toimuda ka veebipõhiselt ZOOM´i keskkonnas.

 Sihtgrupp ja õppe alustamise nõuded:  Kontoritöötajatele, sh programmeerijale, veebiarendajale, rakenduste ja veebisaitide loojale.

Õppe alustamise nõuded: Vajalik arvuti kasutamise hea tasemel.

Õppe eesmärgid: Antud kursus annab võimaluse parandada töö kiirust ja kvaliteeti andmebaasiprogrammiga töötades.

Õpiväljundid:

 • selgitab välja ettevõtte jaoks olulised andmed ning jagab need tabelitesse;
 • loob, muudab ja kustutab andmebaase, tabeleid ja vaateid;
 • kirjutab SQL päringuid, ühendab tabeleid ning järjestab, agregeerib ja filtreerib saadud andmeid.

Õppe sisu:

Auditoorne töö – 6 tundi

 • XAMPP installimine
 • MySQL kasutajaliides
 • Tabelite ja andmebaasi loomine
 • SQL päringute loomiseks

Praktiline töö – 20 tundi

 • Andmevälja lisamine ja kustutamine
 • Andmete parandamine
 • Kirjete otsimine tabelist välja väärtuse järgi
 • Uue andmebaasi loomine
 • Päringu koostamine
 • Andmebaasi import ja eksport

Kasutavad õppemeetodid: Loeng, praktiline töö.

Vajalike õppematerjalide loend: Koolitaja poolt koostatud õppematerjalid.

 Nõuded õpingute lõpetamiseks:

Õppe lõpetamiseks on nõutav õppekava vähemalt 80% läbimine ja kompleksülesande sooritamine, vastavalt hindamiskriteeriumidele.

Hindamismeetod: Kompleksülesanne (hõlmab kõiki koolituse käigus läbitud teemasid)

Hindamiskriteeriumid: Koolituse läbinu  rakendab  MySQL kasutusvõimalusi andmete töötlemisel ja andmebaasi loomisel

Õpiväljundite saavutamist hinnatakse mitteeristavalt.

 Koolitaja andmed:

Natella Mihhailova – kõrgharidus, omab töökogemust, on olemas kogemus pedagoogilisel tööl (täiskasvanute koolitaja staaž – 25.a.).

Jelena Kuzmina – omab töökogemust, on olemas kogemus pedagoogilisel tööl (täiskasvanute koolitaja staaž – 15.a.).

Info:

55583410, 53475016

info@kvkoolitus.ee

Koolitusele registreerumine – est

Koolitusele registreerumineHangi teejuhised

Mine ülespoole