Turismi ja koduloo alused

Algus05.06.18 09:00
Lõpp31.08.18 14:00
Kestvus100 ak. t.
Hind2,200.00€(km-ga)
KeelVene
KategooriaGiidikoolitus
KohtKooli 7, Jõhvi (Kersti Võlu Koolituskeskus)
 1. õppekava nimetus: Turismi ja koduloo alused
 2. õppekava rühm: Reisimine, turism ja vaba aja veetmine
 3. õpiväljundid:

4. õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel:keskharidus
5. õppe kogumaht, sh auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal: 100 ak.t sh 60 ak.t auditoorset tööd, praktilise töö maht 40 ak.t

 1. õppe sisu:

МОДУЛЬ 1: Азбука терминов

– Вводное занятие: цели и задачи данного учебного цикла, порядок и периодичность обучения

– Сущность понятий “экскурсия”, “туризм”, “краеведение”, “гид”, “экскурсовод”, “групповод”, “туроператор”.

– Требования к гиду-экскурсоводу, групповоду, организатору экскурсий

– Кодекс практики гида-экскурсовода

– Функция экскурсии. Классификация и тематическое разнообразие экскурсий, их познавательная  и воспитательная направленность

МОДУЛЬ 2: Подготовка экскурсии и туристического маршрута

– Методика и принципы разработки экскурсионной темы. Определение целей экскурсии-маршрута и способов/методов их реализации

– Тематический “портфель экскурсовода”. Работа с источниками.

– Составление карточек экскурсионных объектов

– Разработка поэтапного плана-схемы экскурсии-маршрута, их хронометраж, определение ключевых объектов показа и рассказа

– Подготовка тематического реферата

МОДУЛЬ 3: Методика проведения экскурсии

– Психологические и педагогические аспекты деятельности гида-экскурсовода

– Определение приоритетов при разработке экскурсии-маршрута

– Основные методические приемы показа и рассказа на экскурсии (приемы предварительного осмотра, зрительной реконструкции, локализации событий и т.д.)

– Использование технических средств и наглядных материалов на экскурсии

– Культура  и образная выразительность речи гида-экскурсовода.

– Особенности и специфика проведения различного вида экскурсий (объекты культуры, произведения искусства, производственные, экологические  и природоведческие экскурсии)

МОДУЛЬ 4: ESTICA

– Историко-географический обзор Эстонии и уезда Ида-Вирумаа

–  Основы культурологии и краеведения Эстонии и уезда Ида-Вирумаа:  культура, этнография, традиции, народный календарь, язык)

–  Обзор-анализ “Национальный эпос и литература Эстонии”

– Традиционные этнографические фестивали и другие культурные мероприятия, проходящие в Эстонии и в Вирумаа

– Экскурсионно- туристический потенциал Ида-Вирумаа

МОДУЛЬ 5:

Проводится конференция по подведению итогов учебного цикла, где:

– слушатели курсов представят  разработки своих экскурсий и маршрутов;

– проводится дискуссия по обсуждению представленных работ и им дается коллективная оценка;

– обсуждаются вопросы подготовки к процедуре аттестации гидов-экскурсоводов  Ида-Вирумаа

7. õppekeskkonna kirjeldus:

 • Hubane, avar ruum loomuliku valgusega.
  Toimiv konditsioneer, mida on võimalik vastavalt vajadusele operatiivselt reguleerida.
  Laud registreerimiseks ja koolitusmaterjalidele.
  Ruum on sobiv data kasutamiseks (piisavalt pime dataprojektsiooni nägemiseks, piisavalt valge õppetööks).
 • Tehnikast:
  – Esitlusarvuti power point ettekannete tegemiseks. Esitlusarvutil on täielik ühilduvus kõikide MS Word ja MS Excel programmidega.
  – Dataprojektor
  – Pabertahvel + töötavad markerid;
  – Ekraan;
  – Hea Wifi ühendus.

      8.õppematerjalide loend, juhul kui õppematerjalid on õppekava läbimiseks ette nähtud:

 • õppematerjalid on tänapäevased, sobiva raskusastmega ja toetavad koolituse eesmärgi saavutamist.
 • loengumaterjal, näidis- ja videomaterjal, tulekustutusvahendid ja nende kasutamine praktilise kustutusharjutuse läbi viimisel.
 1. lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: tunnistus
 2. koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni,õpi- või töökogemuse kirjeldus.

Николай Григорьевич Павленко работает гидом с 1974 года. Проводил экскурсии на Хийумаа, в заповеднике Лахемаа, в Тойла. Руководителем группы работал на маршрутах Чехии и Венгрии.

 

Jaga sõpradega