Arvuti, internet ja e-teenused algajatele

Algus28.03.18 10:00
Lõpp29.03.18 17:00
Kestvus16 ak. t.
Hind79.00€(km-ta)
KeelVene
KategooriaArvutikoolitused
KohtKooli 7, Jõhvi (Kersti Võlu Koolituskeskus)
 1. õppekava nimetus: Arvuti, internet ja e-teenused algajatele
 2. õppekava rühm: Informatsiooni ja Kommunikatsiooni Tehhnoloogiad
 3. õpiväljundid:

Kursuse läbinu:

 • teab arvutialaseid mõisteid ja ohtusid tervisele;
 • kasutab tekstitöötlusprogrammi dokumentide loomisel;
 • kasutab internetti vajaliku info otsimiseks;
 • oskab ID kaarti kasutada erinevatesse keskkondadesse sisenemiseks ja dokumentide allkirjastamiseks;
 • kirjutab korrektseid e-kirju, lisab kirjale faile ja oskab kirjadele vastata.

4. õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel: Nõuded õppe alustamiseks puuduvad.
5. õppe kogumaht, sh auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal:

 1. õppe sisu:
 • Arvuti riist- ja tarkvara, operatsioonisüsteemid
 • E-posti kasutamine
 • e-kirjade koostamine ja saatmine
 • dokumentide lisamine e-kirjale
 • postkasti haldamine
 • Internet
 • brauserite tutvustus
 • enamlevinud otsingusüsteemid,
 • turvalised e-teenused, ID kaardi kasutamine võimalused
 • digitaalne allkirjastamine
 • avalike e-teenuste kasutamine
 • tekstitöötlusprogrammid ja nende võimalused
 • dokumendi loomine ja salvestamine 

7. õppekeskkonna kirjeldus:

 • Hubane, avar ruum loomuliku valgusega.
  Toimiv konditsioneer, mida on võimalik vastavalt vajadusele operatiivselt reguleerida.
  Laud registreerimiseks ja koolitusmaterjalidele.
  Ruum on sobiv data kasutamiseks (piisavalt pime dataprojektsiooni nägemiseks, piisavalt valge õppetööks).
 • Tehnikast:
  – Esitlusarvuti power point ettekannete tegemiseks. Esitlusarvutil on täielik ühilduvus kõikide MS Word ja MS Excel programmidega.
  – Dataprojektor
  – Pabertahvel + töötavad markerid;
  – Ekraan;
  – Hea Wifi ühendus.

      8.õppematerjalide loend, juhul kui õppematerjalid on õppekava läbimiseks ette nähtud:

 • õppematerjalid on tänapäevased, sobiva raskusastmega ja toetavad koolituse eesmärgi saavutamist.
 • loengumaterjal, näidis- ja videomaterjal, tulekustutusvahendid ja nende kasutamine praktilise kustutusharjutuse läbi viimisel.
 1. lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: Koolituse läbimise tingimus: osavõtt kõikidest koolituse osadest.Tunnistus, kui koolituse läbimise tingimused on täidetud. Tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst
 2. koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni,õpi- või töökogemuse kirjeldus: Bakalaureuse- või magistrikraad infotehnoloogia valdkonnas ja töökogemus täiskasvanute koolitajana
Jaga sõpradega