fbpx

Andmekaitse koolitus haridustöötajatele

Algus01.08.18 10:00
Lõpp01.08.18 15:30
Kestvus6 ak. t.
Hind99.00€(km-ta)
KeelEesti
KategooriaTöökeskkond
KohtTartu

Eesmärk: koolide ja lasteaedade isikuandmetega töötlemisega seonduvalt töötajate ettevalmistamine 25. mail 2018.a jõustuva isikuandmete kaitse ja andmete töötlemise uuest määrusest tulenevate nõuetega.

Sihtgrupp:koolide/lasteaedade juhid, õppekorralduse spetsialistid, personali-ja,finantstöötajad, dokumendihaldusspetsialistid, juhiabid

Koolituse ülesehitus: Koolitus toimub aktiivõppe meetodil, mis koosneb teoreetilisest osast ja koolitusel osalejate praktilistest õpitubadest. Teoreetiliste osade vahel harjutavad koolitusel osalejad praktilise töö käigus isikuandmete kirjeldamist, isikuandmete töötlemise toimingute registri koostamist ja riskide hindamist. Koostame koos ka teksti, mida peavad koolid/lasteaiad oma kodulehel kajastama isikuandmete töötlemise kohta asutuses. Koolitusel osalejatele saadetakse töötlemistoimingute registri näidise ja mõjuhinnagu koostamise  kirjelduse.

 1. Õppekava nimetus: Andmekaitse koolitus haridustöötajatele
 1. Õppekavarühm: õigus
 1. Õpiväljundid:

Koolitusel osaleja:

 • teab peamisi muudatusi, mis tulenevad andmekaitsereformist;
 • omab ülevaadet olulisematest probleemidest andmekaitseõiguses.
 1. Õpingute alustamise tingimused:

Eelnevad baasteadmised ja oskused koolituse teemal ei ole nõutavad.

 1. Õppe kogumaht, sh auditoorse ja iseseisva töö osakaal:
 • 6 ak. t.
 • Auditoorne loeng
 1. Õppesisu:

Käsitletavad teemad:

 • Mõisted: isikuandmed, eriliiki isikuandmed, isikuandmete töötlemine (missugused toimingud), vastutav töötleja / volitatud töötleja;
 • Isikuandmete töötlemise õiguslikud alused:
 • Seaduslik alus avaliku teenuse/ülesande täitmiseks;
 • Riikliku statistika vajadusteks;
 • Isiku nõusolek, millisel juhul küsida ja mida see peab sisaldama.
 • Andmete töötlemise põhimõtted ja nõuded – mida peab teadma haridusasutus andmete töötlemisel;
 • Andmetöötleja kohustused ja vastutus – kui töötlen õpilaste/töötajate andmeid, siis millised on kohustused ja vastutus;
 • Andmesubjekti õigused – millised õigused on õpilastel/töötajatel tutvuda oma andmetega,mida tema kohta töödeldakse
 • Õpitegevusega seotud andmete töötlemine (õpiandmed, Studium, e-kool, raamatukogu tegevused)
 • Isikuandmete edastamine kolmandatele osapooltele;
 • Meditsiini- ja terviseandmete töötlemine koolis/lasteaias;
 • Mida tähendab „õigus unustamisele“? Kas haridusvaldkonnas on see kohaldatatav? Kuidas nt EKIS/dokumendihaldussüsteemi kontaktiregistrit puhastada?
 • Vilistlaste andmetega seonduv (nimekirjad veebilehel, küsitlused);
 • E-kirjade, reklaamide, koolituste saatmine õpilastele, lapsevanematele;
 • Ametikohale kandideerimine (kandidaatide isikuandmete töötlemine), töötajate isikuandmete töötlemine;
 • Isikuandmete töötlemisega (sh õpilased, töötajad) seotud riskid ja riskide maandamine.
 • Vastutava töötleja kohustus avaldada teavet isikuandmete töötlemise kohta (millises ulatuses, mis vormis?)
 • Kes peavad isikuandmete töötlemise toiminguid registreerima? Kuidas seda vajadusel teha? Kas süsteemi logidest piisab?
 1. Õppekeskkonna kirjeldus
 • Hubane, avar ruum loomuliku valgusega.
  Toimiv konditsioneer, mida on võimalik vastavalt vajadusele operatiivselt reguleerida.
  Laud registreerimiseks ja koolitusmaterjalidele.
  Ruum on sobiv data kasutamiseks (piisavalt pime dataprojektsiooni nägemiseks, piisavalt valge õppetööks).
 • Tehnikast:
  – Esitlusarvuti power point ettekannete tegemiseks. Esitlusarvutil on täielik ühilduvus kõikide MS Word ja MS Excel programmidega.
  – Dataprojektor
  – Pabertahvel
  – Ekraan;
  – Hea Wifi ühendus.
 1. Õppematerjalide loend
 • Lektori poolt koostatud esitlusmaterjalid
 1. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid
 • Osavõtt koolitusest
 • Tunnistus
 1. Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi või töökogemuse kirjeldus

Koolitaja kvalifikatsioon – omandatud eriala koolituse õppekavarühma valdkonnas (kvalifikatsioon tõendatud).

Lektor: Terje Mäesalu Compe OÜ juhatuse liige

Lisainformatsioon:
tel 33 52 707 ; 53 475 016
tel 33 52 137 ; 555 83 410
E-post: info@kvkoolitus.ee

Jaga sõpradega