fbpx

ADR põhikoolitus koos paakauto erikoolitusega

Algus21.10.21 09:00
Lõpp23.10.21 17:00
Kestvus27 ak. t.
Hind264.00€(km-ga)
KeelVene
KategooriaADR
KohtKooli 7, Jõhvi (Kersti Võlu Koolituskeskus)

ADR põhikoolitus – autojuhile, kes veab ohtlikke veoseid pakendatuna ja puistes, v.a. lõhkeained ja radioaktiivsed ained.

ADR paakauto koolitust – autojuhile, kes veab ohtlikke aineid paakautodega mahtuvusega üle 1000 l ja paakkonteinereid mahtuvusega üle 3000 l.

ADR tunnistus kehtib 5 aastat. Tunnistuse uuendamiseks tuleb läbida täienduskoolitus. Juhul, kui ADR tunnistuse kehtivus on lõppenud, saab veel kahe aasta jooksul läbida täienduskoolituse. Kui möödas on rohkem, kui 2 aastat, siis tuleb teha uuesti põhikoolitus.

Vastuvõtu tingimused: ADR koolitusele võetakse vastu Eesti või teise Euroopa Liidu liikmesriigi kodanik või rahvastikuregistrisse kantud füüsiline isik, kellel on olnud kehtiv B-, C1- või C-kategooria mootorsõiduki juhiluba vähemalt kaks aastat.

Eksam: ADR koolituse eksam tehakse Maanteeametis. Ohtlikku veost vedava autojuhi põhi-, eri- ja täienduskoolituse vastusevariantidega eksamil peab igal esitatud küsimusel olema vähemalt üks õige vastusevariant. Eksami tulemusi hinnates loetakse eksam edukalt sooritatuks, kui eksamineeritav vastab igas läbitud eksami osas esitatud küsimustest õigesti vähemalt 60 protsenti. Eksami aja ja koha määrab Maanteeamet isiku eksamile registreerimisel.

Autojuhi ADR koolitustunnistus väljastatakse 5 aastaks eksami edukalt sooritanud isikule. Täienduskoolituse puhul pikendatakse autojuhi ADR koolitustunnistuse kehtivusaega järgmiseks viieks aastaks. Kui autojuht on aasta jooksul enne tunnistuse kehtivusaja lõppemist sooritanud sellekohase eksami, kehtib uus tunnistust eelneva tunnistuse kehtivuse lõpust kuni 5 aastat. Kui sooritatakse üksnes erikoolituse eksam, annab Maanteeamet uue autojuhi ADR koolitustunnistuse põhikoolituse tunnistuse kehtivusaja lõpuni.

Maanteeamet väljastab isikule määruse autojuhi ADR koolitustunnistuse kümne tööpäeva jooksul arvates eksami edukast sooritamisest või taotluse esitamisest.

Koolitaja: Enn Edussaar on autotranspordialase kõrgharidusega insener – lektor, kes on ADR koolitajana töötanud 16 aastat.

Koolitus toimub Ametikoolitus OÜ-ga.

Jaga sõpradega

Koolituse Registreerimine

Sinu e-postiaadressi ei avaldata.
Soovin saada infot minu ala kursuste kohta
Soovin saada infot eripakkumiste, soodustuste ja uudiste kohta


Kinnitan, et olen tutvunud Õppetöö korraldusega ja võtan enesele kõik sellest tulenevad kohustused

Teie registreering on jõudnud kohale. Täname!