fbpx

E-õpe: Alustava ettevõtja koolitus

Algus01.04.21 10:00
Lõpp30.06.21 16:00
Kestvus60 ak. t.
Hind1,875.00€(km-ga)
KeelVene
KategooriaEttevõtte juhtimine
KohtVeebikeskkond

Õppekeskkond: Zoom/Skype
Toimumisaeg: 
aprill- juuni 2021, kellaaeg kokkulepel

Õppemaht: 60 tundi
Maksumus: 
31,25 eur/tund

Kogumaksumus: 1875 eur

Õppekeel: vene keel

Lektor: Nadežda Skatško, MA, projektijuht

Eesmärk: koolituse lõpuks on õppija omandanud teadmisi ja oskusi ettevõtte juhtimist, firma asutamist, äriplaani koostamist.

Õpiväljundid :

Koolituse lõpuks õppija:

 1. mõistab ettevõtluse toimimist ja orienteerub Eesti ettevõtluskeskkonnas;
 2. omab teadmisi ettevõtte loomise ja tegutsemise alustest ning seda toetavatest tugisüsteemidest, äriplaani koostamisest ja rahastamise võimalustest;  omab teadmisi ettevõtte loomise ja tegutsemise alustest ning seda toetavatest tugisüsteemidest, äriplaani koostamisest ja rahastamise võimalustest;
 3. omab teadmisi ettevõtte rajamise etappidest, äriidee püstitamisest, äriplaani olemusest ja selle koostamise põhimõtetest;
 4. oskab koostada ja vormistada äriplaani;
 5. on valmis alustama ettevõtjana ja ellu viima oma äriplaani.

Teemad:

 

 • ettevõtluse olemus, ettevõtja isiksuse omadused, äriseadustiku nõuded, ettevõtlusvormid, nende erinevused;
 • ettevõtja isiksuse omadused, eneseanalüüs;
 • väikeettevõtluse roll majanduses;
 • äriidee analüüs, äriplaan ja selle koostamise põhimõtted ning äriplaani individuaalne koostamine;
 • ettevõtte eesmärgid, strateegia ja tegevuskava;
 • Põhilised konkurentsistrateegiad, konkurentsieeliste allikad ja konkurentsianalüüs.
 • SWOT analüüs;
 • toode ja turundus (turg, sihtrühmad, nende prognoos, reklaam, müügi- ja jaotuskanalid);
 • finantsplaneerimine (tulud-kulud, prognoosid, kassavooplaan, kasumiaruanne jmt);
 • raamatupidamise põhialused;
 • maksunduse alused, maksustamine;
 • tööõigus (erinevad lepingute tüübid, nende sõlmimine, poolte õigused ja kohustused);
 • töötervishoiu ja tööohutuse alane korraldus ettevõttes;
 • ettevõtjale olulised infokanalid, tugistruktuurid, toetuse taotlemise võimalused.

 

Õppemeetodid :

 

Koolitus toimub praktiliste näidete varal (tunnid vahelduvad praktiliste ülesannetega, mis aitavad uusi teadmisi kinnistada).

Praktiline töö: praktiliste ülesannete ja kaasuste lahendamine, diskussioonid, arutelu, juhtumite analüüs,  nõustamine.

Iseseisev töö: erialamaterjali kogumine ja analüüs, iga osale ja koostab ka isikliku äriplaani. Äriplaani koostamine toimub etapiviisiliselt paralleelselt koolitusega.

 

Koolituse lõpus saab läbinu tunnistuse.

Jaga sõpradega

Koolituse Registreerimine

Sinu e-postiaadressi ei avaldata.
Soovin saada infot minu ala kursuste kohta
Soovin saada infot eripakkumiste, soodustuste ja uudiste kohta


Kinnitan, et olen tutvunud Õppetöö korraldusega ja võtan enesele kõik sellest tulenevad kohustused

Teie registreering on jõudnud kohale. Täname!