Andmekaitsereformist tulenevad muudatused. Mida peavad asutused / ettevõtted muutma isikuandmete töötlemisel

Algus19.01.18 10:00
Lõpp19.01.18 15:00
Kestvus6 ak. t.
Hind115.00€(km-ga)
KeelVene
KategooriaTöökeskkond
KohtKooli 7, Jõhvi (Kersti Võlu Koolituskeskus)

Toimumiskoht: Kooli 7, Jõhvi, Kersti Võlu Koolituskeskus
Maht: 6 ak.t
Maksumus: 96 EUR, hinnale lisandub käibemaks
Vene keeles

Eesmärk: koolitusel antakse ülevaade põhilistest muudatustest, mis tulenevad Euroopa Liidu isikuandmete kaitse määrusest ning õiguskaitse asutustes isikuandmete töötlemise ja nende vaba liikumise direktiivist. Antakse juhiseid, mida peavad asutused/ettevõtted oma tegevuses muutma isikuandmete kaitsmisel, töötlemisel ja säilitamisel. Teemasid käsitletakse koos aktuaalsete probleemidega andmekaitseõiguses, samuti uuemas kohtupraktikas.

 

 1. Õppekava nimetus: Andmekaitsereformist tulenevad muudatused. Mida peavad asutused / ettevõtted muutma isikuandmete töötlemisel
 1. Õppekavarühm: õigus
 1. Õpiväljundid:

Koolitusel osaleja:

 • teab peamisi muudatusi, mis tulenevad andmekaitsereformist;
 • omab ülevaadet olulisematest probleemidest andmekaitseõiguses.
 1. Õpingute alustamise tingimused:

Eelnevad baasteadmised ja oskused koolituse teemal ei ole nõutavad.

 1. Õppe kogumaht, sh auditoorse ja iseseisva töö osakaal:
 • 6 ak. t.
 • Auditoorne loeng
 1. Õppesisu:
 • Andmesubjekti õigused, eraelu sfäär
 • Mis andmed on isikuandmed. Kas neid hakkab lisanduma?
 • Isikuandmete töötlemise läbipaistvus
 • Töötlemise erijuhtumid: ajakirjanduslikul eesmärgil, terviseandmed, töösuhtes, ajaloo, statistika ja teaduse jaoks avalikes huvides isikute poolt kes on seotud saladuse hoidmise kohustusega
 • Isikuandmete töötlemise põhimõtted: seaduslikkus, õiglus ja läbipaistvus, eesmärgi piirang, võimalikult väheste andmete kogumine, õigsus, säilitamise piirang, usaldusväärsus ja konfidentsiaalsus
 • Isikuandmete töötlemise lubatavus:
  • andmesubjekti nõusolek
  • isikuandmete töötlemine nõusolekuta
 • Nõuded lapse nõusolekule
 • Eriliiki (delikaatsete) isikuandmete töötlemisele esitatavad nõuded
 • Siduvad kontsernisisesed eeskirjad
 • Kuidas teha kindlaks, kas organisatsioon vajab andmekaitseametnikku?
 • Kes peab määrama andmekaitseametniku? Andmekaitseametniku ülesanded
 • Andmekaitseametniku mõjuhinnang isikuandmete töötlemisele.
 • Teave ja juurdepääs. Isikuandmete parandamine ja kustutamine.
 • Millal on peab tagama andmete ülekandmise õigust?
 • Mida tähendab õigus „olla unustatud“?
 • Vastutavate ja volitatud töötajate kohustused ja vastutus.
 • Sanktsioonid uute nõuete rikkumisel.
 • Artikkel 29 (Euroopa järelevalveasutuste) töögrupi senised juhised andmekaitse üldmääruse rakendamiseks.
 1. Õppekeskkonna kirjeldus
 • Koolituse läbiviimise koht: Kersti Võlu Koolituskeskus OÜ, Kooli 7, Jõhvi.Koolituskeskuses on 7 õpperuumi, puhkeala, 2 tualetti ja inva-WC, sissepääs liikumispuudega isikutele, parkla.
 • Ruumid vastavad tervisekaitsenõuetele.Mööbli ümberpaigutamise võimalus rühmatööks.Koolituskeskusel on olemas kõik vajalikud tehnilised vahendid.
 1. Õppematerjalide loend

koolitusel antakse ülevaade põhilistest muudatustest, mis tulenevad Euroopa Liidu isikuandmete kaitse määrusest ning õiguskaitse asutustes isikuandmete töötlemise ja nende vaba liikumise direktiivist. Antakse juhiseid, mida peavad asutused/ettevõtted oma tegevuses muutma isikuandmete kaitsmisel, töötlemisel ja säilitamisel. Teemasid käsitletakse koos aktuaalsete probleemidega andmekaitseõiguses, samuti uuemas kohtupraktikas.

 1. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid
 • Koolitus loetakse läbituks, kui õppekava mahust on täidetudvähemalt 80%
 • Kersti Võlu Koolituskeskuse tunnistus
 1. Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi või töökogemuse kirjeldus

Koolitajate kvalifikatsioon – omandatud eriala koolituse õppekavarühma valdkonnas (kvalifikatsioon tõendatud), praktiline õpetamise kogemus vähemalt 120 akadeemilist tundi ja vähemalt kolme aastane töökogemus samas valdkonnas.

Lektor: Urmas Kukk, Advokaadibüroo Turnstone vandeadvokaat

Urmas Kukk on TTÜ ja TÜ külalislektor (privaatsusõigus ja isikuandmete kaitse; aastatel 2003-2008 oli ta Andmekaitse Inspektsiooni peadirektor ning osales ka uue isikuandmete kaitse seaduse väljatöötamisel. Ta on ka Eesti Advokatuuri põhiõiguste komisjoni liige.

Lisainformatsioon:
tel 33 52 707 ; 53 475 016
tel 33 52 137 ; 555 83 410
E-post: info@kvkoolitus.ee

Jaga sõpradega