fbpx

Изменения в реформе защиты данных. Что нужно изменить предприятиям в обработке личных данных.

Algus18.01.18 10:00
Lõpp18.01.18 15:00
Kestvus6 ak. t.
Hind115.00€(km-ta)
KeelEesti
KategooriaTöökeskkond
KohtKooli 7, Jõhvi (Kersti Võlu Koolituskeskus)

Toimumiskoht: Kooli 7, Jõhvi, Kersti Võlu Koolituskeskus
Maht: 6 ak.t
Maksumus: 96 EUR, hinnale lisandub käibemaks
Eesti keeles

Eesmärk: koolitusel antakse ülevaade põhilistest muudatustest, mis tulenevad Euroopa Liidu isikuandmete kaitse määrusest ning õiguskaitse asutustes isikuandmete töötlemise ja nende vaba liikumise direktiivist. Antakse juhiseid, mida peavad asutused/ettevõtted oma tegevuses muutma isikuandmete kaitsmisel, töötlemisel ja säilitamisel. Teemasid käsitletakse koos aktuaalsete probleemidega andmekaitseõiguses, samuti uuemas kohtupraktikas.

Õpiväljundid: koolitusel osaleja teab peamisi muudatusi, mis tulenevad andmekaitsereformist ning omab ülevaadet olulisematest probleemidest andmekaitseõiguses.

Sihtgrupp: isikud, kes  puutuvad kokku isikuandmete töötlemisega: riigi- ja kohalike omavalitsuste ametnikud ja töötajad (politsei- ja kohtuteenistujad, registripidajad jt), personalispetsialistid, raamatupidajad, kliendiandmebaaside haldajad, andmekaitse eest vastutavad ametnikud, ettevõtte juhid, IT alal töötajad, juristid ja konsultandid, meediaväljaannete töötajad, tervishoiuteenuse osutajad jt.

Käsitletavad teemad:

Andmekaitse direktiivi ja  üldmääruse võrdlus

Mida on vaja teada õiguskaitsevaldkonna direktiivist 2016/680?

Milline on tegelik olukord päringute tegemisega Rahvastikuregistrisse

 • Andmesubjekti õigused, eraelu sfäär
 • Mis andmed on isikuandmed. Kas neid hakkab lisanduma?
 • Isikuandmete töötlemise läbipaistvus
 • Töötlemise erijuhtumid: ajakirjanduslikul eesmärgil, terviseandmed, töösuhtes, ajaloo, statistika ja teaduse jaoks avalikes huvides isikute poolt kes on seotud saladuse hoidmise kohustusega
 • Isikuandmete töötlemise põhimõtted: seaduslikkus, õiglus ja läbipaistvus, eesmärgi piirang, võimalikult väheste andmete kogumine, õigsus, säilitamise piirang, usaldusväärsus ja konfidentsiaalsus
 • Isikuandmete töötlemise lubatavus:
  • andmesubjekti nõusolek
  • isikuandmete töötlemine nõusolekuta
 • Nõuded lapse nõusolekule
 • Eriliiki (delikaatsete) isikuandmete töötlemisele esitatavad nõuded
 • Siduvad kontsernisisesed eeskirjad
 • Kuidas teha kindlaks, kas organisatsioon vajab andmekaitseametnikku?
 • Kes peab määrama andmekaitseametniku? Andmekaitseametniku ülesanded
 • Andmekaitseametniku mõjuhinnang isikuandmete töötlemisele.
 • Teave ja juurdepääs. Isikuandmete parandamine ja kustutamine.
 • Millal on peab tagama andmete ülekandmise õigust?
 • Mida tähendab õigus „olla unustatud“?
 • Vastutavate ja volitatud töötajate kohustused ja vastutus.
 • Sanktsioonid uute nõuete rikkumisel.
 • Artikkel 29 (Euroopa järelevalveasutuste) töögrupi senised juhised andmekaitse üldmääruse rakendamiseks.

Küsimused-vastused

Lektor: Urmas Kukk, Advokaadibüroo Turnstone vandeadvokaat

Urmas Kukk on TTÜ ja TÜ külalislektor (privaatsusõigus ja isikuandmete kaitse;  aastatel 2003-2008 oli ta Andmekaitse Inspektsiooni peadirektor ning osales ka uue isikuandmete kaitse seaduse väljatöötamisel. Ta on ka Eesti Advokatuuri põhiõiguste komisjoni liige.

Lisainformatsioon:
tel 33 52 707 ; 53 475 016
tel 33 52 137 ; 555 83 410
E-post: info@kvkoolitus.ee

Jaga sõpradega