fbpx

Arvutimaailma avastamas!

Algus23.01.19 09:00
Lõpp23.01.19 16:00
Kestvus32 ak. t.
HindTasuta
KeelVene
KategooriaArvutikoolitused
KohtKooli 7, Jõhvi (Kersti Võlu Koolituskeskus)

Koolituse tulemusel on õppijal algteadmised internetikasutamisest, oskab lihtsamate programmide abil koostada dokumente, on teadlik tarkvara võimalustest ning online suhtlemisest, sotsiaalmeediast.

Sihtrühm: Madalama haridustaseme ja/või erialase ettevalmistuseta täiskasvanud ja teised elukestvas õppes vähem osalevad  grupid.

Koolituse läbinu:

• Oskab kasutada arvuti ja nutiseadme töötamisel õigeid töövõtteid;

• Oskab kasutada algtasemel teksti- ja tabelprogrammi;

• On teadlik tarkvara võimalustest;

• Oskab kasutada e-riigi ja igapäevaelu võimalusi ID kaardi või mobiil ID-ga;

• Oskab kasutada internetivõimalusi ja -programme oma töö- ja igapäevaelu vajadustest lähtuvalt.

Õpingud loetakse lõppenuks, kui õpilane on osalenud õppetöös vähemalt 75 %, sh grupitöödes osalemine ja praktiliste ülesannete lahendamine.

Koolituse läbimisel väljastatakse osalejatele tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud.

Jaga sõpradega