fbpx

Enesekontrolli tuleohutusaruande koostamise eest vastutava isiku koolitus

Algus16.01.18 10:00
Lõpp16.01.18 17:00
Kestvus8 ak. t.
Hind115.00€(km-ga)
KeelEesti
KategooriaTöökeskkond
KohtKooli 7, Jõhvi (Kersti Võlu Koolituskeskus)

Tuleohutusaruanne esitatakse kas elektroonselt või paberil Päästeametile üks kord aastas. Enesekontrolli aruandlusperiood on vahemikus 1. jaanuarist 31. detsembrini. Tuleohutusaruanne esitatakse hiljemalt aruandlusperioodile järgneva aasta 31. märtsiks.

Koolituse eesmärk on anda organisatsioonis tuleohutuse eest vastutavale isikule teadmised  enesekontrolli tuleohutusaruande täitmiseks ja esitamiseks. Koolituse edukal läbimisel oskab koolitatav läbi viia ettevõtte tuleohutuse enesekontrolli ja täita tuleohutusaruannet.

 1. õppekava nimetus: Enesekontrolli tuleohutusaruande koostamise eest vastutava isiku koolitus
 2. õppekava rühm: Töökaitse
 3. õpiväljundid:

Koolituse lõpetanu:

 • teab ettevõtte/asutuse omaniku ja tuleohutuse eest vastutava isiku  kohustusi, õigusi ja vastutust tuleohutuse tagamisel.
 • saab ülevaate peamistest tuleohutusalastest õigusaktidest ja dokumendivormidest, mis aitavad välja töötada ja ellu viia asutuse tuleohutuspoliitikat (enesekontrolli tuleohutusaruanne, tulekahju korral tegutsemise plaan, evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppus jne).
 • saab ülevaate päästeasutuse ülesannetest, korraldustest, õigustest.
 • saab ülevaate riikliku tuleohutusjärelevalve menetluskorrast ja meetmetest.
 • saab ülevaate peamistest tuleohutuspaigaldistest ning nende korrashoiu nõuetest

4. õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel:

Eelnevad baasteadmised ja oskused koolituse teemal ei ole nõutavad.
5. õppe kogumaht, sh auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal:

 • Maht 8 ak. tundi.
 • Auditoorne loeng
 1. õppe sisu:Teema 1 Enesekontrolli tuleohutusaruande koostamine
  – Reguleerivad õigusaktid
  – Tuleohutuse korraldamine organisatsioonis
  – Enesekontrolli käigus teostatavad tegevused
  – Aruande sisuTeema 2 Ehituslike tuleohutusnõuete kontroll
  – Tuletõkkesektsioonide terviklikkus
  – Kandekonstruktsioonide tulepüsivus
  – Põlevmaterjalide ladustamine
  – Evakuatsiooniteede läbitavus

  Teema 3 Tuleohutuspaigaldiste toimepidevuse kontroll
  -Erinevad paigaldised
  -Omaniku/valdaja kohustused
  -Hooldaja kohustused

  Teema 4 Tuleohutuskoolitused
  -Erinevad kohustuslikud koolitused, nende sisu
  -Läbiviimise nõuded, sagedus

7. õppekeskkonna kirjeldus:

 • Koolituse läbiviimise koht: Kersti Võlu Koolituskeskus OÜ, Kooli 7, Jõhvi.Koolituskeskuses (valminud 2010. a) on 7 õpperuumi, puhkeala, 2 tualetti ja inva-WC, sissepääs liikumispuudega isikutele, parkla. Ruumid vastavad tervisekaitsenõuetele. Mööbli ümberpaigutamise võimalus rühmatööks.
 • Koolituskeskusel on olemas kõik vajalikud tehnilised vahendid (magnettahvel, teler, 12 arvutit, igas ruumis dataprojektor, dokumendikaamera, digitahvel, videokaamera, CD-mängija, videomagnetofon, paljundusmasin, tasuta WiFi ).

      8.õppematerjalide loend, juhul kui õppematerjalid on õppekava läbimiseks ette nähtud:

 • õppematerjalid on tänapäevased, sobiva raskusastmega ja toetavad koolituse eesmärgi saavutamist.
 1. lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: Koolitus lõpeb teadmiste kontrolliga (valikvastustega test). Testi edukale sooritajale väljastatakse tunnistus.
 2. koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni,õpi- või töökogemuse kirjeldus.
 • koolitajate kvalifikatsioon – omandatud eriala koolituse õppekavarühma valdkonnas (kvalifikatsioon tõendatud), praktiline õpetamise kogemus vähemalt 120 akadeemilist tundi ja vähemalt kolme aastane töökogemus samas valdkonnas.

 

Jaga sõpradega