Esmaabiandja täiendõpe (s.h AED aparaadi kasutamine)

Algus12.04.19 09:00
Lõpp12.04.19 14:00
Kestvus6 ak. t.
Hind54.00€(km-ta)
KeelVene
KategooriaEsmaabi
KohtKooli 7, Jõhvi (Kersti Võlu Koolituskeskus)

*Käibemaks ei lisandu hinnale.

Koolituse eesmärk: korrata ja täiendada esmaabipõhikursustel omandatud esmaabiteadmisi ning oskusi.

 

 1. Õppekava nimetus: Esmaabiandja täiendõpe
 2. Õppekava rühm: Tervishoid ja sotsiaalteenused
 3. Õpiväljundid:

      koolitusel osalenu:

 • oskab tagada ohutust kannatanu seisundi hindamisel;
 • oskab anda esmaabi teadvuseta ja šokiseisundis kannatanule;
 • oskab anda esmaabi luumurdude korral;
 • oskab käsitleda haavu ja verejookse;
 • oskab anda esmaabi mürgistuste ja söövituste korral;
 • oskab anda esmaabi põletuste ja külmakahjustuste korral;
 • oskab kasutada AED aparaati elupäästvate võtete rakendamisel.

4. Õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel:

koolitus on suunatud isikutele, kes on ettevõtte poolt määratud esmaabi andjaks ja juba läbinud 16 ak/t esmaabi põhikursuse ning kõikide teistele inimestele, kes tahavad värskendada oma teadmisi ja praktilisi oskusi esmaabi andmises.

5. Õppe kogumaht, sh auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal:

Maht 6 ak. tundi.

Auditoorne loeng koos praktiliste ülesannetega

 1. Õppe sisu:
 • Esmaabi olemus, esmaabi vahendid, kannatanu seisundi hindamine, esmaabi andmise taktika.
 • Tegutsemine õnnetusolukorras ja abi kutsumine.
 • Elustamine. Uppunu elustamine; elustamine elektriga seotud õnnetuste ja südameinfarkti korral; võõrkeha eemaldamine hingamisteedest; esmaabi osutamine ajukahjustuse korral.
 • Verejooksude liigid ja tunnused, verejooksu peatamise võtted; šoki olemus ja selle tunnused. Šokis kannatanu abistamine.
 • Haavade teke; sidumise tehnika ja reeglid; kolmnurkrätiku kasutamine; praktiliste oskuste omandamine sidumisel.
 • Lahtiste ja kinniste luumurdude iseloomustus; luumurdudega kaasnevad ohud; liigesetraumad (nihestused, nikastused, põrutused).
 • Mürgistused, söövitused, kuuma- ja külmakahjustused.
 • Praktiline tegutsemine.
 • AED aparaadi kasutamine.
 • Teoreetiliste teadmiste ja praktiliste oskuste kontrollimine.

7. Õppekeskkonna kirjeldus:

 • Koolituse läbiviimise koht: Kersti Võlu Koolituskeskus, Kooli 7, Jõhvi. Koolituskeskuses (valminud 2010. a) on 7 õpperuumi, puhkeala, 2 tualetti ja inva-WC, sissepääs liikumispuudega isikutele, parkla. Ruumid vastavad tervisekaitsenõuetele. Mööbli ümberpaigutamise võimalus rühmatööks.
 • Koolituskeskusel on olemas kõik vajalikud tehnilised vahendid (magnettahvel, teler, 12 arvutit, igas ruumis dataprojektor, dokumendikaamera, digitahvel, videokaamera, CD-mängija, videomagnetofon, paljundusmasin, tasuta WiFi ).

      8. Õppematerjalide loend, juhul kui õppematerjalid on õppekava läbimiseks ette nähtud:

 • Lektori poolt koostatud mahukad konspektid, näidis- ja videomaterjal; esmaabitarvikud (sidumismaterjal, desinfitseerimisvahendid jms); elustamismannekeenid (ANNE, BABY), mille peal on võimalik harjutada kaudset südame massaaži, palpeerida pulssi, hingamisteid avada ja teostada kunstlikku hingamist.
 1. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: Koolitus lõpeb teadmiste kontrolliga (valikvastustega test). Testi edukale sooritajale väljastatakse esmaabiandja täiendõppe tunnistus.
 2. Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni,õpi- või töökogemuse kirjeldus.
 • Meditsiinitöötaja, kes on läbinud Eesti Punase Risti või muu pädeva asutuse esmaabiõpetajate koolituskursuse ning omab sellekohast tunnistust.

NB! Koolitust on võimalik tellida sisekoolitusena asutusse kohapeale!

Lisainformatsioon:
tel 33 52 707 ; 53 475 016
tel 33 52 137 ; 555 83 410
E-post: info@kvkoolitus.ee

Jaga sõpradega