fbpx

Ettevõtluskoolitus (baaskursus)

Algus15.09.16 00:00
Lõpp30.09.16 00:00
Kestvus60 ak. t.
Hind1,080.00€(km-ga)
KeelEesti
KohtKooli 7, Jõhvi (Kersti Võlu Koolituskeskus)

Toimumisaeg: 15.09.-30.09.2016
Toimumiskoht: Kooli 7, Jõhvi
Maht: 60 akadeemilist tundi
Maksumus: 900 EUR, hinnale lisandub käibemaks

Töökeel: eesti keel

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused: ettevõtlusega alustada soovivad töötud; algajad, kes soovivad omandada teadmisi ja oskusi oma ettevõtte alustamiseks, samuti abi äriplaani koostamisel ja riskide minimeerimisel

Eesmärk: koolituse lõpuks on õppija omandanud teadmisi ja oskusi ettevõtte juhtimist, firma asutamist, äriplaani koostamist.

Õpiväljundid :

Koolituse lõpuks õppija:

 1. mõistab ettevõtluse toimimist ja orienteerub Eesti ettevõtluskeskkonnas;
 2. omab teadmisi ettevõtte loomise ja tegutsemise alustest ning seda toetavatest tugisüsteemidest, äriplaani koostamisest ja rahastamise võimalustest;  omab teadmisi ettevõtte loomise ja tegutsemise alustest ning seda toetavatest tugisüsteemidest, äriplaani koostamisest ja rahastamise võimalustest;
 3. omab teadmisi ettevõtte rajamise etappidest, äriidee püstitamisest, äriplaani olemusest ja selle koostamise põhimõtetest; • oskab koostada ja vormistada äriplaani;
 4. on valmis alustama ettevõtjana ja ellu viima oma äriplaani.

 Õppesisu:

 1.  Ettevõtluse olemus, ettevõtja isiksuse omadused, eneseanalüüs;
 2. Ettevõtlusvormid, nende erinevused;
 3.  Väikeettevõtluse roll majanduses;
 4.  Äriidee leidmine, analüüs ja hindamine;
 5.  Ettevõtte eesmärgid, strateegia ja tegevuskava;
 6.  Põhilised konkurentsistrateegiad, konkurentsieeliste allikad ja konkurentsianalüüs.
 7. SWOT analüüs;
 8.  Ettevõtte loomise ja asutamise etapid: registreerimine, litsentsid ja tegevusload;
 9. Tugistruktuurid, toetuse taotlemise võimalused;
 10.  Turundus ja turundusstrateegiad (turg, sihtturud , sihtrühmad,  reklaam, müügikanalid);
 11.  Raamatupidamise põhialused (raamatupidamise seadus, raamatupidamise korraldamine väikeettevõttes, kassa- ja tekkepõhine raamatupidamine; bilanss, kasumiaruanne ja rahavoogude prognoos);maksunduse alused, maksustamine .

Õppemeetodid :

Koolitus toimub praktiliste näidete varal (kontakttunnid vahelduvad praktiliste ülesannetega, mis aitavad uusi teadmisi kinnistada).
Praktiline töö: praktiliste ülesannete ja kaasuste lahendamine, diskussioonid, arutelu, juhtumite analüüs,  nõustamine.
Iseseisev töö: erialamaterjali kogumine ja analüüs, iga osale ja koostab ka isikliku äriplaani. Äriplaani koostamine toimub etapiviisiliselt paralleelselt koolitusega. Koolitatavaid nõustatakse koolituse käigus äriplaani koostamise ja edasiarendamise osas.

Lisainformatsioon:
tel 33 52 707 ; 53 475 016
tel 33 52 137 ; 555 83 410
E-post: info@kvkoolitus.ee

15.09 – 30.09.2016
Hind: 900.00 €
Jaga sõpradega