Exceli koolitus “Edasijõudnud”

Algus06.11.17 11:00
Lõpp06.11.17 16:15
Kestvus6 ak. t.
Hind144.00€(km-ta)
KeelEesti
KategooriaArvutikoolitused
KohtMustamäe tee 5, III korrusel, Tallinn (Tallinn, Mustamäe)

Kuupäev: 06.11.2017
Toimumisaeg: 11:00-16:15
Toimumiskoht: Kreutzwaldi hotell (Endla 23), Tallinn
Maksumus: 120 EUR, hinnale lisandub käibemaks

Exceli koolitus “Edasijõudnud” koosneb 6-st teemaplokist, millest kõige mahukama osa moodustab Exceli funktsioonide tundmaõppimine.

Koolitusel käsitletavad teemad:

EXCELI FUNKTSIOONIDE KASUTAMINE

 • Üldine ülevaade Exceli funktsioonidest ja kasutamisest
 • Summa või keskmise väärtuse arvutamine või lahtrite loendamine koos tingimuste seadmisega:
  • tingimusfunktsioonidega sumif(s), averageif(s) ja countif(s)
  • andmebaasi funktsioonidega dsum, daverage ja dcount(a)
 • Tingimusfunktsiooni IF kasutamine, sh:
  • mitme tingimuse ja vaste seadmine korraga
  • ühe vaste korral mitme eelduse seadmine: “üks seatud tingimustest täidetud” (or) ja “kõik seatud tingimused täidetud” (and)
 • Tingimuste seadmisel teavefunktsioonide kasutamine, nagu “tekstiga lahter” (istext), “arvuga lahter” (isnumber) ja “tühi lahter” (isblank või “”)
 • Sama sisuga lahtrite otsimine teisest tabelist ja vaste kuvamine samalt realt soovitud veerust vlookup funktsiooniga, sh
  • kui otsitakse arvu vastet
  • kui otsitakse teksti vastet
 • Finantsfunktsioonide tutvustus laenumaksete arvutamise näitel (pmt)
 • Juhusliku väärtusega lahtri sisu täitmine, sh juhuslik väärtus etteantud vahemikus (rand ja randbetween)
 • Ümardamisfunktsioonide kasutamine: komakohtade tavaümardamine (round), üles- ja allapoole ümardamine (roundup ja rounddown), täisarvude ümardamine kümnelisteks, sajalisteks jne (mround)
 • Ajafunktsioonide täna (today) ja praegu (now) kasutamine, sh valemites
 • Lahtris oleva teksti korrastamine, sh muutmine läbivalt suure algustähega tekstiks (proper), läbivalt suurte tähtedega või väikeste tähtedega tekstiks (upper, lower), üleliigsete tühikute eemaldamine tekstist (trim)
 • Mitme funktsiooni korraga kasutamine

TÖÖ LAHTRITEGA

 • Lahtri sisu koostamine teiste lahtrite sisu ja vabalt valitud tekstide kooslusena (concatenate funktsioon või kiirtäite tööriist)
 • Ühe veeru lahtrite sisu viimine erinevatesse veergudesse, sh eraldusmärkide abil või jaotusjoone määramisega
 • Dupleerivate andmetega ridade eemaldamine tabelist
 • Veeru tühjade lahtrite automaatne täitmine tabelis, võttes aluseks üles jäävate täidetud lahtrite sisu
 • Sorteeritud veerus igast korduvast tunnusest vaid esimese kuvamine
 • Lahtrite nimetamine ja nimede kasutamine valemites
 • Lahtrite täitmisele tingimuste seadmine ehk valideerimine:
  • tingimuste seadmise valikud: rippmenüü, arvuline ülem- või alamväärtus, kuupäeva vahemik jm
  • seadistused, kui lahtrit püütakse täita teistmoodi: keelamine, hoiatamine, märkuse kuvamine
  • teistmoodi täidetud lahtrite automaatne eristamine

PIVOT TABLE LIIGENDTABELI KASUTAMINE

 • Pivot Table liigendtabeli moodustamine
 • Väljade tabelisse määramise ja muutmise tööriista kasutamine
 • Andmete värskendamine tabelis
 • Tabelis kuvatud väärtuste algandmete avamine eraldi töölehel
 • Filtreerimise valikud, sh tükeldi kasutamine
 • Kuvatavate andmete rühmitamine, sh mitme veeru liitmisena või kuupäeva väärtuse põhjal
 • Andmete analüüsi valikud:
  • arvutuste aluse valik: summa, keskmine, maksimum, loendus, standardhälve jne
  • arvutuste kuvamise valik: arvväärtusena, erinevus eelmisest, protsent kogusummast jne
 • Pivot Table tabeli vormindamise valikud: kujundus, vahe- ja kogusummade kuvamine jm

ANDMETE KAITSMINE

 • Terve töövihiku kaitsmine parooliga, sh:
  • töövihiku avamine
  • muudatuste ülesalvestamine, sh automaatse koopia tegemine töövihikust enne muudatusi seisuga
 • Lehtede muutmise kaitsmine parooliga, sh peidust väljatoomine, ümbernimetamine, lisamine, kustutamine jne
 • Lahtrite kaitsmine lehe siseselt, sh järgmiste toimingute lubamine vaid parooli olemasolul:
  • kõigi lahtrite märgistamine või muutmine
  • valitud lahtrite sisu muutmine
  • valitud lahtrite valemite nägemine
  • toimingud lahtrite, ridade või veergudega, sh vormindamine, kustutamine ja lisamine
  • objektide muutmine, sh taustapildi eemaldamine

LIHTSAM TÖÖ MAKRODEGA

 • Tegevuste rea salvestamine üheks käsuks makro tööriistaga, sh muutumatu (absoluutne) ja muutuv (suhteline) liikumiste salvestamine
 • Loodud makrode muutmine
 • Makro käivitamise võimalused, sh ikoon kiirkäskude ribal või objektile makro käivitamise omistamine
 • Makro loomise näide läbi sobiliku koodi leidmise ja salvestamise (NB! näide ei õpeta koodi kirjutamist vaid on mõeldud põhimõttest arusaamiseks)

MÕJUANALÜÜSI, LAHENDAJA (SOLVER) JA KONSOLIDEERIMISE TÖÖRIISTAD

 • Valemi lõppväärtuse muutmine, lubades muuta valemi ühe elemendi väärtust (sihiotsingu tööriist)
 • Lahendaja (solver) tööriista kasutamine valemi uue soovitud lõppväärtuse saamiseks, lubades muuta soovitud algandmeid. Näiteks juba kinnitatud projekti eelarve hilisema vähendamise või suurendamise korral. Eraldi vaatame, kuidas määrata:
  • milliseid andmeid lubame muuta – näiteks milliste töötajate töötasusid ja millistel kuudel lubame vähendada
  • millises ulatuses ja tingimustel lubame andmeid muuta – näiteks kas kõigi töötasusid proportsionaalselt või töötajate ja kuude kaupa erinevalt
 • Andmetabeli kasutamine erinevate lõppväärtuste korraga kuvamiseks, muutes valemis kasutatud kahte elementi – näiteks laenu tagasimakse summad erinevate intresside ja laenu perioodide korral
 • Stsenaariumite kasutamine – näiteks müügikäivete kavandamisel prognooside ülevaatlikuks võrdlemiseks : milliste müügihindade ja koguste juures on kasum kõige suurem?
 • Konsolideerimise tööriista kasutamine – näiteks müüjate kaupa tehingute käivete summeerimine erinevatest tabelitest  ühte tabelisse.

EXCELI EDASIJÕUDNUTE KOOLITUSEST

Exceli koolitus “Edasijõudnud” annab põhjalikumad oskused tööks Exceliga, sobides nii alg- ja kesktaseme koolituse jätkukursuseks kui eraldi koolitusena. Käsitletav on jõukohane ja vajalik kõigile, kellele Excel on igapäevane töövahend. Muuhulgas õpime rohkem tundma olulisi Exceli funktsioone, Pivot Table kasutamist, andmete kaitsmist, makrode kasutamist, põhjalikumat tööd lahtritega, mõjuanalüüsi ning lahendaja tööriistu jm. Käsitletavad teemad on üksikasjalikult esitatud koolituse sisukorras.

Õpetuse aluseks on Microsoft Office Excel 2013 eestikeelne tarkvara, kuid koolitus sobib hästi ka teiste Exceli versioonide kasutajatele.

Exceli koolitus “Edasijõudnud” koosneb 5-6 tunnisest õppepäevast, e-kursusest ja isiklikust nõustamisest peale koolitust.

Koolituspäev on infotihe, pakkudes rohkelt uut teadmist, mida Excel võimaldab ja kuidas neid võimalusi ära kasutada. Tehniline oskus kinnistub hiljem teadmisi rakendades, milles on abiks osalejatele piiramatuks ajaks välja jagatav Exceli edasijõudnute e-kursus.

Koolitusele on soovitav tulla sülearvutiga, et õpetatavat vahetult kaasa teha. Samas võib osaleda ka ilma arvutita, sest kogu tegevus esitatakse suurel ekraanil. Kaasa antav e-kursus sisaldab samm-sammulisi põhjalikke videoõpetusi, mille abil on hiljem lihtne koolitusel räägitut meelde tuletada ja praktikas läbida.

Koolitaja: Asko Uri

Lisainformatsioon:
OÜ Kersti Võlu Koolituskeskus
tel 33 52 707; 53 475 016
tel 33 52 137; 555 83 410
E-post: info@kvkoolitus.ee

Jaga sõpradega