Exceli koolitus “Edasijõudnud”

Algus13.03.18 11:00
Lõpp13.03.18 16:15
Kestvus6 ak. t.
Hind144.00€(km-ga)
KeelEesti
KategooriaArvutikoolitused
KohtTartu mnt 83, Tallinn (Tallinn, Tartu mnt)

Õppekava nimetus:Exceli koolitus “Edasijõudnud”

Õppekava rühm:Arvutikasutus

Õpiväljundid: 

Õppijal on põhjalikumad oskused Microsoft Office Excel 2013 tõhusaks ja vajadustele vastavaks kasutamiseks, sh teadmised funktsioonide laiemast kasutamisest; Pivot table aruande koostamisest; põhjalikumast tööst lahtritega (sh nimede kasutamine, lahtrite valideerimine, lahtrite sisu kokku ja lahku sidumine ning topeltandmete eemaldamine); mõjuanalüüsi tööriistade ja „lahendaja“ tööriista kasutamisest; töövihiku, lehtede ja lahtrite kaitsmisest; lihtsamast tööst makrodega.

Õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel: Õpingute alustamise tingimuseks on arvuti baasoskuste eelnev omandamine.

Õppe kogumaht, sh auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal:

Õppekava maht koos iseseisva tööga on kokku 40 tundi.

Toimub üks 5-tunnine koolituspäev, mille järgselt antakse osalejale kaasa e-materjal kogu teema kohta

Õppe sisu:35 tundi iseseisvat tööd tehakse peale koolituspäeva toimumist õpitut praktilises töös rakendades e-kursuse ja vajadusel koolitajapoolse individuaalse nõustamise toel. Nõustamine toimub e-kirja teel või mõne muu sidevahendi vahendusel (telefon, Skype, Google Hangouts jt). Nõustamise aluseks on õppija pöördumine koolitaja poole.

Õppeaja kestus on üks päev. Iseseisev töö peale õppepäeva toimub eeldatavalt 35 täistunni ulatuses, mida koolitaja toetab e-kursuse materjali kasutusvõimaluse pakkumise ja isikliku nõustamisega, aga eraldi ei kontrolli ega reguleeri

Õppe sisu:

  1.  FUNKTSIOONIDE KASUTAMINE

–  Ülevaade funktsioonide kasutamisest Excelis

–  Tingimusliku summa, keskmise väärtuse ja loenduse leidmine (SUMIF(S), AVERAGEIF(S) ja COUNTIF(S)

–  Tingimusliku summa, keskmise väärtuse ja loenduse leidmine andmebaasi funktsioonide abil (DSUM, DAVERAGE, DCOUNT (DCOUNTA))

–  Tingimusfunktsiooni IF kasutamine; eraldi mitme tingimuse, “üks tingimustest” (OR) ja “kõik tingimused” (AND) kasutamine

–  IF funktsiooni tingimuste seadmisel teavefunktsioonide “tekstiga lahter” (ISTEXT), “arvuga lahter” (ISNUMBER) ja “tühi lahter” (ISBLANK) kasutamine

–  Väärtustele vastete leidmine teisest tabelist VLOOKUP funktsiooniga

–  Finantsfunktsioonide tutvustus laenumaksete arvestamise PMT funktsiooni näitel

–  Juhusliku väärtuse leidmine lahtrisse RAND ja RANDBETWEEN funktsiooniga

–  Ümardamisfunktsioon ROUND, ROUNDDOWN, ROUNDUP

–  Ajafunktsioonide “täna” (TODAY) ja “praegu” (NOW) kasutamine, sh valemites

–  Lahtri sisu tekstide muutmine: “suure algustähega” (PROPER), “suured tähed” (UPPER) ja “väiksed tähed” (LOWER)

–  Lahtri sisu koostamine erinevate lahtrite sisu ja vabalt valitud tekstide ja sümbolite abil tekstifunktsiooni CONCATENATE kasutades

  1.  TÖÖ LAHTRITEGA

– Lahtri sisu koostamine erinevate lahtrite sisu ja vabalt valitud tekstide ja sümbolite abil kiirtäitmise tööriista kasutades

– Lahtri sisu viimine erinevatesse veergudesse

– Topeltandmete eemaldamine tabelist

  1.  PIVOT TABLE KOONDTABELI KASUTAMINE

–  Aruandetabeli loomine

–  Andmete määramine ja muutmise tööriista kasutamine

–  Filtreerimise valikud, sh tükeldi kasutamine

–  Andmete värskendamine

–  Tabelis esitatud väärtuse algandmete avamine eraldi töölehel

–  Andmete rühmitamine

–  Pivot Table tabeli vormindamise valikud

  1.  MÕJUANALÜÜSI TÖÖRIISTADE KASUTAMINE

–  Sihiotsing

–  Stsenaariumite kasutamine

–  Andmetabel

  1.  SOLVERI TÖÖRIISTA KASUTAMINE
  1.  NIMEDE KASUTAMINE
  1.  LAHTRITE VALIDEERIMINE

–  Lahtrite täitmiseks valikute etteandmine (arvude vahemik, teksti pikkus, ajavahemik, kuupäeva vahemik; rippmenüüde kasutamine)

–  Veateadete kuvamise valikud sisestajale

–  Valesti täidetud lahtritest ülevaate kuvamine

  1. ANDMETE TOOMINE TEISTEST KESKKONDADEST

–  Andmete toomine teisest töövihikust, tekstidokumendist või kodulehelt

–  Andmete värskendamise seaded

  1. ANDMETE KAITSMINE

–  Terve töövihiku avamise ja ülesalvestamise piiramine

–  Töölehtede muutmise piiramine

–  Töölehe sisu muutmise piiramine

  1. LIHTSAM TÖÖ MAKRODEGA

– Tegevuste rea salvestamine üheks käsuks

– Makro käivitamise võimalused

– Makrode muutmine

Õppekeskkonna kirjeldus:

Koolituspäeva läbiviimiseks eri kohtades renditakse iga kord eraldi õpperuumid, mis vastavad õigusaktides sätestatud tervisekaitsenõuetele. Võimalusel valib koolitaja õpperuumiks sellise ruumi, mis on ligipääsetav ka ratastooliga, teavitades sel juhul vastavast võimalusest koolitaja kodulehel.

Sisustus: töölaud piisavalt suure tööpinnaga arvutiga töötamiseks iga osaleja jaoks; mugavad toolid; suur seinaekraan. Ruumidel on pimendamise võimalus, et tagada ekraanil näidatava kerge jälgitavus ka päikeselise ilma korral.

Kasutatavad seadmed: dataprojektor; pikendusjuhtmed; piisava kiiruse ja mahuga wifi-ühendus kõigile osalejatele korraga ladusaks kaasatöötamiseks.

Kasutatavad õppevahendid: sülearvutid; arvutis koostatud projekteeritav esitlus; koolituseks tarvilik tarkvara ja ettevalmistatud materjalid koolituseks olulise teabega.

Kasutatavad õppevahendid peale koolituspäeva: e-kursuse keskkond igale koolitusel osalenule koos õppevideote, materjalide ja viidetega

Õppematerjalide loend, juhul kui õppematerjalid on õppekava läbimiseks ette nähtud:E-kursuse keskkond, kus on teemaga seotud õppevideod, materjalid ja viited. E-kursuse keskkonda täiendab ja kaasajastab koolitaja järjepidevalt. Suuremate täienduste korral teavitatakse koolituse läbinuid e-kirja teel.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid:Lõpetamise nõudeks on koolituspäeval osalemine ja kaasatöötamine. Kõigile lõpetanutele väljastatakse koolituse läbimise kohta tõend

Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni,õpi- või töökogemuse kirjeldus: Koolituse läbiviijaks on koolitaja, kellel on vajalikud isikuomadused ning piisav ettevalmistus ja oskused tulemuslikuks koolitamiseks. Koolitajal on eeskujulikud teadmised õpetatavas valdkonnas

Koolitaja: Asko Uri

Lisainformatsioon:
OÜ Kersti Võlu Koolituskeskus
tel 33 52 707; 53 475 016
tel 33 52 137; 555 83 410
E-post: info@kvkoolitus.ee

Jaga sõpradega