“Google interaktiivsete vahendite kasutamine koolisisese suhtlemiskeskkonna loomiseks”

Algus12.04.18 10:00
Lõpp13.04.18 17:00
Kestvus16 ak. t.
Hind99.00€(km-ta)
KeelVene
KategooriaArvutikoolitused
KohtKooli 7, Jõhvi (Kersti Võlu Koolituskeskus)
 1. õppekava nimetus: “Google interaktiivsete vahendite kasutamine koolisisese suhtlemiskeskkonna loomiseks”
 2. õppekava rühm: Informatsiooni ja Kommunikatsiooni Tehhnoloogiad
 3. õpiväljundid:

Koolituse läbinu:

 • kasutab Google Contacts ja Google Mail e-kirju haldamiseks ja korrastamiseks
 • koostab individuaalseid ja koostöö tegevusplaane Google Calendri rakenduses
 • loob tekstdokumente, elektroonilisi tabeleid, esitlusi ja online küsitlusi kasutades Google vahendeid
 • oskab jagada oma Google ressurse ühistöö jaoks

4. õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel: Kursusel osaleja peab olema tuttav arvuti ja interneti kasutamisega
5. õppe kogumaht, sh auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal: Maht 16 tundi, millest 12 on kontaktõpe füüsilises keskkonnas ja 4 on iseseisav töö

 1. õppe sisu:

Õppesisu

 • Google kasutaja konto loomine ja seadistamine.
 • Gmail: üldseaded; filtrid; kasutajakontod.
 • Google Contacts: kontaktide loomine, redigeerimine, kustutamine ja gruppeerimine.
 • Google Calendar: üldseaded; sündmuste lisamine, redigeerimine ja kustutamine; meeldetuletused; ühistöö.
 • Google Drive: tekstdokumentide, elektrooniliste tabelite, esitluste ja küsitluste loomine; dokumentide jagamine ja ühistöö.

7. õppekeskkonna kirjeldus:

 • Hubane, avar ruum loomuliku valgusega.
  Toimiv konditsioneer, mida on võimalik vastavalt vajadusele operatiivselt reguleerida.
  Laud registreerimiseks ja koolitusmaterjalidele.
  Ruum on sobiv data kasutamiseks (piisavalt pime dataprojektsiooni nägemiseks, piisavalt valge õppetööks).
 • Tehnikast:
  – Esitlusarvuti power point ettekannete tegemiseks. Esitlusarvutil on täielik ühilduvus kõikide MS Word ja MS Excel programmidega.
  – Dataprojektor
  – Pabertahvel + töötavad markerid;
  – Ekraan;
  – Hea Wifi ühendus.

      8.õppematerjalide loend, juhul kui õppematerjalid on õppekava läbimiseks ette nähtud:

 1. lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: Koolituse läbimise tingimus: osavõtt kõikidest koolituse osadest.Tunnistus, kui koolituse läbimise tingimused on täidetud. Tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst
 2. koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni,õpi- või töökogemuse kirjeldus: Bakalaureuse- või magistrikraad infotehnoloogia valdkonnas ja töökogemus täiskasvanute koolitajana
Jaga sõpradega