fbpx

Isikuandmete kaitse regulatsioon peale uue isikuandmete kaitse seaduse jõustumist 15.01.2019

Algus26.04.19 10:00
Lõpp26.04.19 15:00
Kestvus6 ak. t.
Hind125.00€(km-ta)
KeelVene
KategooriaTöökeskkond
KohtKooli 7, Jõhvi (Kersti Võlu Koolituskeskus)

 

 1. Õppekava nimetus: Isikuandmete kaitse regulatsioon peale uue isikuandmete kaitse seaduse jõustumist 15.01.2019
 1. Õppekavarühm: õigus
 1. Õpiväljundid:

Koolitusel osaleja:

 • teab isikuandmete töötlemise põhimõtteid;
 • tunneb isikuandmete töötlemise õiguslikke aluseid.
 1. Õpingute alustamise tingimused:

Eelnevad baasteadmised ja oskused koolituse teemal ei ole nõutavad.

 1. Õppe kogumaht, sh auditoorse ja iseseisva töö osakaal:
 • 6 ak. t.
 • Auditoorne loeng
 1. Õppesisu:

– Eraelu ja andmesubjekti õigused isikuandmete töötlemisel.

– Isikuandmete töötlemise läbipaistvus. Mis on vahe isikuandmete töötlemise reeglitel ja andmekaitse poliitikal?

– Isikuandmete töötlemise põhimõtted:

 • seaduslikkus, õiglus ja läbipaistvus
 • eesmärgi piirang
 • võimalikult väheste andmete kogumine
 • õigsus
 • säilitamise piirang
 • töötlemise tähtaegade määramine.
 • usaldusväärsus ja konfidentsiaalsus

– Isikuandmete töötlemise õiguslikud alused.

– Õigustatud huvi kui töötlemise vähekasutatav alus

– Nõusoleku andmine ja tagasivõtmine andmete töötlemiseks, nõusoleku vormistamine.

– Eriliiki isikuandmete töötlemisele esitatavad nõuded.

– Andmekaitsespetsialist.

 •       Mida tööandja tahab, et andmekaitsespetsialist teeks
 •       Mida andmekaitsespetsialist ei pea(ks) tegema.

– Andmekaitse mõjuhinnang.

 •       Miks peaks iga isikuandmete töötleja koostama mõjuhinnangu
 •       Mõjuhinnangu koostamise abivahendid

– Andemete kustutamise nõue

 •       Millal on õigus nõuda enda kohta käivate isikuandmete parandamist/kustutamist.
 •       Millal töötleja on kohustatud andmed kustutama ilma nõudeta.
 •       Mida tähendab õigus „olla unustatud“?

– Andmete ülekandmise õigus, kellele kohustuslik, kellele mitte.

– Isikuandmete kasutamine otseturunduses (Teadete saatmine. Nõusoleku küsimine)

– Töötlemistoimingute registreerimine (Töötlemistoimingute ülevaade)

– Vastutavate ja volitatud töötlejate kohustused ja vastutus

Küsimused-vastused

     7. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

 • Osavõtt koolitusest
 • Tunnistus

    8. Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi või töökogemuse kirjeldus

Koolitaja kvalifikatsioon – omandatud eriala koolituse õppekavarühma valdkonnas (kvalifikatsioon tõendatud).

Lektor: Urmas Kukk, Advokaadibüroo Koch & Partnerid vandeadvokaat, CIPP/E

Urmas Kukk on TÜ külalislektor (privaatsusõigus ja isikuandmete kaitse);  Andmekaitse Inspektsiooni peadirektor 2003-2008. Eesti Advokatuuri põhiõiguste komisjoni ja International Association of Privacy Professionals (IAPP) liige

Lisainformatsioon:
tel 33 52 707 ; 53 475 016
tel 33 52 137 ; 555 83 410
E-post: info@kvkoolitus.ee

Jaga sõpradega