Isikuandmete kaitse regulatsioon peale uue isikuandmete kaitse seaduse jõustumist 15.01.2019

Algus26.04.19 10:00
Lõpp26.04.19 15:00
Kestvus6 ak. t.
Hind125.00€(km-ta)
KeelVene
KategooriaTöökeskkond
KohtKooli 7, Jõhvi (Kersti Võlu Koolituskeskus)

 

 1. Õppekava nimetus: Isikuandmete kaitse regulatsioon peale uue isikuandmete kaitse seaduse jõustumist 15.01.2019
 1. Õppekavarühm: õigus
 1. Õpiväljundid:

Koolitusel osaleja:

 • teab isikuandmete töötlemise põhimõtteid;
 • tunneb isikuandmete töötlemise õiguslikke aluseid.
 1. Õpingute alustamise tingimused:

Eelnevad baasteadmised ja oskused koolituse teemal ei ole nõutavad.

 1. Õppe kogumaht, sh auditoorse ja iseseisva töö osakaal:
 • 6 ak. t.
 • Auditoorne loeng
 1. Õppesisu:

– Eraelu ja andmesubjekti õigused isikuandmete töötlemisel.

– Isikuandmete töötlemise läbipaistvus. Mis on vahe isikuandmete töötlemise reeglitel ja andmekaitse poliitikal?

– Isikuandmete töötlemise põhimõtted:

 • seaduslikkus, õiglus ja läbipaistvus
 • eesmärgi piirang
 • võimalikult väheste andmete kogumine
 • õigsus
 • säilitamise piirang
 • töötlemise tähtaegade määramine.
 • usaldusväärsus ja konfidentsiaalsus

– Isikuandmete töötlemise õiguslikud alused.

– Õigustatud huvi kui töötlemise vähekasutatav alus

– Nõusoleku andmine ja tagasivõtmine andmete töötlemiseks, nõusoleku vormistamine.

– Eriliiki isikuandmete töötlemisele esitatavad nõuded.

– Andmekaitsespetsialist.

 •       Mida tööandja tahab, et andmekaitsespetsialist teeks
 •       Mida andmekaitsespetsialist ei pea(ks) tegema.

– Andmekaitse mõjuhinnang.

 •       Miks peaks iga isikuandmete töötleja koostama mõjuhinnangu
 •       Mõjuhinnangu koostamise abivahendid

– Andemete kustutamise nõue

 •       Millal on õigus nõuda enda kohta käivate isikuandmete parandamist/kustutamist.
 •       Millal töötleja on kohustatud andmed kustutama ilma nõudeta.
 •       Mida tähendab õigus „olla unustatud“?

– Andmete ülekandmise õigus, kellele kohustuslik, kellele mitte.

– Isikuandmete kasutamine otseturunduses (Teadete saatmine. Nõusoleku küsimine)

– Töötlemistoimingute registreerimine (Töötlemistoimingute ülevaade)

– Vastutavate ja volitatud töötlejate kohustused ja vastutus

Küsimused-vastused

     7. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

 • Osavõtt koolitusest
 • Tunnistus

    8. Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi või töökogemuse kirjeldus

Koolitaja kvalifikatsioon – omandatud eriala koolituse õppekavarühma valdkonnas (kvalifikatsioon tõendatud).

Lektor: Urmas Kukk, Advokaadibüroo Koch & Partnerid vandeadvokaat, CIPP/E

Urmas Kukk on TÜ külalislektor (privaatsusõigus ja isikuandmete kaitse);  Andmekaitse Inspektsiooni peadirektor 2003-2008. Eesti Advokatuuri põhiõiguste komisjoni ja International Association of Privacy Professionals (IAPP) liige

Lisainformatsioon:
tel 33 52 707 ; 53 475 016
tel 33 52 137 ; 555 83 410
E-post: info@kvkoolitus.ee

Jaga sõpradega

Koolituse Registreerimine

Sinu e-postiaadressi ei avaldata.
Soovin saada infot minu ala kursuste kohta
Soovin saada infot eripakkumiste, soodustuste ja uudiste kohta


Kinnitan, et olen tutvunud Õppetöö korraldusega ja võtan enesele kõik sellest tulenevad kohustused

Teie registreering on jõudnud kohale. Täname!