fbpx

Kemikaaliohutus. Biotsiidi kutselise kasutaja väljaõpe (vene keeles)

Algus14.04.20 10:00
Lõpp14.04.20 17:00
Hind108.00€(km-ga)
KeelVene
KategooriaTöökeskkond
KohtKooli 7, Jõhvi (Kersti Võlu Koolituskeskus)

KOOLITUS ON EDASI LÜKATUD. UUED KUUPÄEVAD TÄPSUSTAMISEL!

Kutsealaseks kasutamiseks mõeldud biotsiide kasutavad erinevad ettevõtted nagu koolid,
lasteaiad, kohvikud, restoranid, toiduainete tööstused, haiglad, puhastusteenuseid pakkuvad
ettevõtted, SPA-teenuste pakkujad

Õppekava nimetus:  Kemikaaliohutus. Bitosiidi kutselise kasutaja väljaõpe

Õppekava rühm: Personaalsed pädevused

Õpiväljundid:

Koolitanu:

 • teab  töötaja kohustusi kemikaalide, s.h. biotsiidide käitlemisel
 • oskab anda esmaabi kemikaaliõnnetuste korral
 1. õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel:Nõuded õppe alustamiseks puuduvad.
  5.õppe kogumaht, sh auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal: 8 ak.t auditoorset loengut 
 1. õppe sisu:

KOOLITUSKAVA

 • Ülevaade õiguslikust regulatsioonist (REACH; CLP, KemikaaliseadusBiotsiidiseadusTöötervishoiu ja tööohutuse seadus). Riiklik järelevalve (Tööinspektsiooni, Terviseameti, Veterinaar- ja Toiduameti, Päästeameti pädevus)
 • Mõisted – KemS – kemikaal, segu, valmistis, ohutuskaart, piktogrammohu- ja hoiatuslaused; biotsiidimäärusest (BPR) tulenevad mõisted, nt mis on biotsiid, mikroorganism, kahjulik organism, toimeained, jäägid, load, jne; kasutusvaldkonnad (tooteliigid); mikroorganismid ning nende võimalik resistentsus biotsiidi suhtes (resistentsuse tekkimisel biotsiidi loa omaniku teavitamine –  töötingimused, riskide hindamine, sh ohtliku ettevõtte erinõuded)
 • Tööandja kohustused kemikaaliohutuse (s.h. biotsiidide käitlemise ohutuse) tagamisel Riskianalüüsi (töökeskkonna riskianalüüs, hädaolukorra riskianalüüs, hädaolukorra lahendamise plaan (HOLP)) alusel; ohutusjuhendid, ja isikukaitsevahendid
 • Töötajate üldine kemikaaliohutusalane kompetentsus (ohutuskaardid, juhendamine ja väljaõpe, pädevustunnistused)
 • Bitosiidikäitleja eriteadmised ( taseme kahjuritõrjuja kutsestandard;  Eestis lubatud biotsiidide nimekirjade leidmine ja kasutamine; heakskiidetud või hindamisel olevate toimeainete nimekirjade leidmine ja kasutamine) 
 • Töötaja kohustused kemikaalide, s.h. biotsiidide käitlemisel (juhenditest kinnipidamine, sh ohutuskaartide lugemine; ohutud töövõtted, kaitsevahendite kasutamine)
 • Esmaabi kemikaaliõnnetuste korral  – hädaolukorras tegutsemine; evakuatsioon; vahendid, esmaabiandja väljaõpe, tegutsemine (tööandja, töötaja kohustused)
 • Suuline teadmiste kontroll, tunnistused

8.Õppematerjalid

 • õppematerjalid on tänapäevased, sobiva raskusastmega ja toetavad koolituse eesmärgi saavutamist.
 • loengumaterjal, näidis- ja videomaterjal, tulekustutusvahendid ja nende kasutamine praktilise kustutusharjutuse läbi viimisel.
 1. lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: tunnistus
 2. koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni,õpi- või töökogemuse kirjeldus: koolitaja, kellel on vajalikud isikuomadused ning piisav ettevalmistus ja oskused tulemuslikuks koolitamiseks. Koolitajal on eeskujulikud teadmised õpetatavas valdkonnas.

Kooliataja:  Mari-Liis Štrik-Ott, töökeskkonna konsultant, ohutuskoolitaja

Koolituse maht: 8 ak. t

Jaga sõpradega