fbpx

Kemikaaliohutus. Biotsiidi kutselise kasutaja väljaõpe

Algus19.03.18 10:00
Lõpp19.03.18 17:00
Kestvus8 ak. t.
Hind99.00€(km-ga)
KeelVene
KategooriaPersonaalsed pädevused
KohtKooli 7, Jõhvi (Kersti Võlu Koolituskeskus)

Kutsealaseks kasutamiseks mõeldud biotsiide kasutavad erinevad ettevõtted nagu koolid,
lasteaiad, kohvikud, restoranid, toiduainete tööstused, haiglad, puhastusteenuseid pakkuvad
ettevõtted, SPA-teenuste pakkujad

 1. õppekava nimetus:  Kemikaaliohutus. Bitosiidi kutselise kasutaja väljaõpe
 2. õppekava rühm: Personaalsed pädevused
 3. õpiväljundid:

Koolitanu:

 • teab  töötaja kohustusi kemikaalide, s.h. biotsiidide käitlemisel
 • oskab anda esmaabi kemikaaliõnnetuste korral

4. õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel:Nõuded õppe alustamiseks puuduvad.
5. õppe kogumaht, sh auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal: 8 ak.t auditoorset loengut 

 1. õppe sisu:

KOOLITUSKAVA

 • Ülevaade õiguslikust regulatsioonist (REACH; CLP, KemikaaliseadusBiotsiidiseadusTöötervishoiu ja tööohutuse seadus). Riiklik järelevalve (Tööinspektsiooni, Terviseameti, Veterinaar- ja Toiduameti, Päästeameti pädevus)
 • Mõisted – KemS – kemikaal, segu, valmistis, ohutuskaart, piktogrammohu- ja hoiatuslaused; biotsiidimäärusest (BPR) tulenevad mõisted, nt mis on biotsiid, mikroorganism, kahjulik organism, toimeained, jäägid, load, jne; kasutusvaldkonnad (tooteliigid); mikroorganismid ning nende võimalik resistentsus biotsiidi suhtes (resistentsuse tekkimisel biotsiidi loa omaniku teavitamine –  töötingimused, riskide hindamine, sh ohtliku ettevõtte erinõuded)
 • Tööandja kohustused kemikaaliohutuse (s.h. biotsiidide käitlemise ohutuse) tagamisel Riskianalüüsi (töökeskkonna riskianalüüs, hädaolukorra riskianalüüs, hädaolukorra lahendamise plaan (HOLP)) alusel; ohutusjuhendid, ja isikukaitsevahendid
 • Töötajate üldine kemikaaliohutusalane kompetentsus (ohutuskaardid, juhendamine ja väljaõpe, pädevustunnistused)
 • Bitosiidikäitleja eriteadmised ( taseme kahjuritõrjuja kutsestandard;  Eestis lubatud biotsiidide nimekirjade leidmine ja kasutamine; heakskiidetud või hindamisel olevate toimeainete nimekirjade leidmine ja kasutamine) 
 • Töötaja kohustused kemikaalide, s.h. biotsiidide käitlemisel (juhenditest kinnipidamine, sh ohutuskaartide lugemine; ohutud töövõtted, kaitsevahendite kasutamine)
 • Esmaabi kemikaaliõnnetuste korral  – hädaolukorras tegutsemine; evakuatsioon; vahendid, esmaabiandja väljaõpe, tegutsemine (tööandja, töötaja kohustused)
 • Suuline teadmiste kontroll, tunnistused

7. õppekeskkonna kirjeldus:

 • Hubane, avar ruum loomuliku valgusega.
  Toimiv konditsioneer, mida on võimalik vastavalt vajadusele operatiivselt reguleerida.
  Laud registreerimiseks ja koolitusmaterjalidele.
  Ruum on sobiv data kasutamiseks (piisavalt pime dataprojektsiooni nägemiseks, piisavalt valge õppetööks).
 • Tehnikast:
  – Esitlusarvuti power point ettekannete tegemiseks. Esitlusarvutil on täielik ühilduvus kõikide MS Word ja MS Excel programmidega.
  – Dataprojektor
  – Pabertahvel + töötavad markerid;
  – Ekraan;
  – Hea Wifi ühendus.

      8.õppematerjalide loend, juhul kui õppematerjalid on õppekava läbimiseks ette nähtud:

 • õppematerjalid on tänapäevased, sobiva raskusastmega ja toetavad koolituse eesmärgi saavutamist.
 • loengumaterjal, näidis- ja videomaterjal, tulekustutusvahendid ja nende kasutamine praktilise kustutusharjutuse läbi viimisel.
 1. lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: tunnistus
 2. koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni,õpi- või töökogemuse kirjeldus: koolitaja, kellel on vajalikud isikuomadused ning piisav ettevalmistus ja oskused tulemuslikuks koolitamiseks. Koolitajal on eeskujulikud teadmised õpetatavas valdkonnas.

Kooliataja:  Mari-Liis Štrik-Ott

Töökeskkonna konsultant, ohutuskoolitaja

Jaga sõpradega