Kemikaaliohutus: teooriast praktikani

Algus24.01.20 10:00
Lõpp24.01.20 16:00
Kestvus6 ak. t.
Hind93.00€(km-ta)
KeelVene
KategooriaTöökeskkond
KohtKooli 7, Jõhvi (Kersti Võlu Koolituskeskus)

Õppe eesmärk: anda osalejatele ülevaadet kemikaalide käitlemise ohutusnõuetets Euroopa Liidus ja Eestis, sealhulgas REACH- ja CLP-määruse nõuetest / kohustustest, samuti nende järgimiseks vajalikest tegevustest.

Õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija:

  • Teab erinevaid kemikaaliohutusega seotud õiguslikke regulatsioone;
  • Tunneb kemikaalide klassifitseerimise nõudeid ja märgistamist;
  • Oskab hinnata kemikaalidest tulenevaid ohte;
  • Teab ohutuskaardile esitatavaid nõudeid;
  • Mõistab kemikaaliohutuse juurutamise tähtsust ettevõttes;
  • Teab enda õigusi ja kohustusi kemikaalide käitlemisel;

Koolituse sihtgrupp: Töökeskkonnaspetsialisti, -voliniku, kemikaaliohutuse eest vastutava isiku täiendkoolitus ettevõttele kus käideldakse kemikaale

Õppesisu:
10.00 REACH, CLP, KEMIKAALISEADUS
REACH – Keemikaalide registreerimine, hindamine, autoriseerimine ja piiramine (30 min)
CLP –kemikaalide klassfitseerimine, märgistamine ja pakendamine (30 min)
Kemikaaliohutuse alased seadused ja rakendusaktid (30 min)
12.00 Ohutuskaart
Üldnõuded (30 min)
Laiendatud ohutuskaart: kokkupuutestsenaariumid, kasutustingimused ja riskijuhtimise meetmed            (60 min)
13.45 Kemikaaliohutuse juurutamine ettevõttes
Ohutusnõuded: kemikaalide mõju tervisele ja keskkonnale (45 min)
Tööandja ja töötaja kohustused ja õigused (45 min)
Küsimused ja vastused
15.30 Teadmiste kontroll

Õppemeetodid: Auditoorne õpe 6 akadeemilist tundi: loeng, praktilised ülesanded ja harjutused,

Õppematerjalide loend:

Kohustuslik õppematerjal: koolitaja poolt välja töötatud õppematerjalid, mis jagatakse õppijatele koolituse käigus.

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused:

Koolituse lõpetamise eelduseks on osalemine 100% auditoorsetes tundides. Õpiväljundite kontroll toimub teadmiste kontrolli käigus.

Hindamismeetod: Teadmiste kontroll testi sooritamisega.

Лектор: Мари-Лиис Штрик-Отт более десяти лет работала менеджером по качеству и безопасности в различных химических предприятиях Эстонии. Она окончила Тартуский университет по специальности «Экологические технологии» и получила степень магистра по эргономике в Эстонском университете естественных наук.

Jaga sõpradega

Koolituse Registreerimine

Sinu e-postiaadressi ei avaldata.
Soovin saada infot minu ala kursuste kohta
Soovin saada infot eripakkumiste, soodustuste ja uudiste kohta


Kinnitan, et olen tutvunud Õppetöö korraldusega ja võtan enesele kõik sellest tulenevad kohustused

Teie registreering on jõudnud kohale. Täname!