fbpx

Korrektne dokumenditöö korraldus

Algus04.04.18 10:00
Lõpp04.04.18 15:00
Kestvus6 ak. t.
Hind114.00€(km-ta)
KeelEesti
KategooriaRaamatupidamine
KohtKooli 7, Jõhvi (Kersti Võlu Koolituskeskus)

 

Sihtgrupp: dokumendihalduse valdkonna töötajad, kes tegelevad organisatsioonis asjaajamiskorra väljatöötamise ja kaasajastamisega ning koosolekute protokollimisega.

Õppekeel: eesti keel

Koolituse eesmärk:

Koolitusel saab ülevaate dokumendi- ja arhiivihaldust reguleerivatest riiklikest normdokumentidest ning organisatsioonisiseste normdokumentide koostamise vajalikkusest. Osaleja omandab teadmised ja praktilised oskused organisatsiooni tegevuste dokumenteerimiseks ja korrektsete dokumentide loomiseks vastavalt kirjastandardile ning protokollide koostamiseks.

 

 1. Õppekava nimetus: Korrektne dokumenditöö korraldus
 2. Õppekavarühm: Dokumendihaldus
 3. Õpiväljundid:
 • Koolitusel saab ülevaate dokumendi- ja arhiivihaldust reguleerivatest riiklikest normdokumentidest ning organisatsioonisiseste normdokumentide koostamise vajalikkusest.
 • Osaleja omandab teadmised ja praktilised oskused organisatsiooni tegevuste dokumenteerimiseks ja korrektsete dokumentide loomiseks vastavalt kirjastandardile ning protokollide koostamiseks.
 1. Õpingute alustamise tingimused:
 • Eelnevad baasteadmised jaoskused koolituse teemal ei ole nõutavad
 1. Õppe kogumaht, sh auditoorse ja iseseisva töö osakaal:
 • 6 ak.t.
 • Auditoorne loeng
 1. Õppesisu:
 • Dokumenteerimise vajalikkus, dokumendihalduse korraldus
 • Valdkonda reguleerivad riiklikud normdokumendid
 • Dokumendisüsteemi alusdokumendid.
 • Dokumentide loomine, koostamine (dokumendiplangid, erinevad dokumentide liigid).
 • Dokumendiringlus, registreerimine, menetlemine.
 • Protokollimise olemus ja vajalikkus
 1. Õppekeskkonna kirjeldus:
 • Koolituse läbiviimise koht: Kersti Võlu Koolituskeskus OÜ, Kooli 7, Jõhvi.Koolituskeskuses (valminud 2010. a) on 7 õpperuumi, puhkeala, 2 tualetti ja inva-WC, sissepääs liikumispuudega isikutele, parkla.
  Ruumid vastavad tervisekaitsenõuetele.
 • Mööbli ümberpaigutamise võimalus rühmatööks.Koolituskeskusel on olemas kõik vajalikud tehnilised vahendid (magnettahvel, teler, 12 arvutit, igas ruumis dataprojektor, dokumendikaamera, digitahvel, videokaamera, CD-mängija, videomagnetofon, paljundusmasin, tasuta WiFi ).
 1. Õppematerjalide loend:

Õppematerjalid on tänapäevased, sobiva raskusastmega ja toetavad koolituse eesmärgi saavutamist. Õppematerjalid toetavad koolitatavate iseseisvat õppimist.
Õppematerjalid ja –vahendid on koostatud ja/või nende kasutamine toimub kooskõlas autoriõiguse seadusega ning ei tohi rikkuda autori isiklikke ega varalisi õigusi.
Osalejatele koolitaja poolt komplekteeritud õppemapid lisamaterjalidega (nt pildimaterjal ajalehest või internetist), keeleeksami, mida koolitatavad täiendavad (lisavad sinna jaotusmaterjali) kogu õppetöö toimumise ajal.

 1. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid:
 • Kersti Võlu Koolituskeskuse tunnistus
 1. Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi või töökogemuse kirjeldus:

Koolitajate kvalifikatsioon – omandatud eriala koolituse õppekavarühma valdkonnas (kvalifikatsioon tõendatud), praktiline õpetamise kogemus vähemalt 120 akadeemilist tundi ja vähemalt kolme aastane töökogemus samas valdkonnas.

Koolitaja Janne Kerdo on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli halduskorralduse erialal ja dokumendihalduse magistriõppe. Omab dokumendihalduri V taseme kutsetunnistust. Omab pikaaegset kogemust lektorina dokumendihalduse kursuste läbiviimisel. Osalenud erinevates valdkonnaalastes projektides – kirjastandardi väljatöötamine, valdkonna kutsestandardite  väljatöötamisel. On Eesti Juhi Abi Ühingu juhatuse liige, liige Dokumendihaldurite Ühingus, ja Eesti Konsultantide Assotsiatsioonis.

Informatsioon ja registreerimine:

tel 33 52 707; 53 475 016
tel 33 52 137; 555 83 410
e-post: info@kvkoolitus.ee

Jaga sõpradega