fbpx

Lapsehoidja koolitus

Algus03.10.22 00:00
Lõpp31.03.23 00:00
Kestvus160 ak. t.
Hind2,500.00€(km-ga)
KeelEesti
KategooriaLapsehoidja
KohtVeebikeskkond

Koolitus toimub veebikeskkonnas Zoom!

Individuaalõpe või minigrupp 2-5 inimest.

 1. õppekava nimetus: Lapsehoidja koolitus
 2. õppekava rühm: Lastehoid ja teenused noortele
 3. õpiväljundid:

Koolituse lõpetanu:

 • loob lapsele turvalise ning toetava kasvukeskkonna, arvestades lapse individuaalsust, vanust ja vajadusi;
 • toetab koostöös lapsevanema/hooldajaga lapse arengut, lähtudes lapse individuaalsusest;
 • suunab last enesekohaste oskuste kujunemisel ja tervise edendamisel;
 • teeb koostööd lapsevanema/hooldajaga lapse väärtuste ning positiivsete kasvatushoiakute kujundamisel;
 • lähtub kvaliteetse ja paindliku lapsehoiuteenuse pakkumisel kutseeetikast ning õigusaktidest;
 • hooldab imikut igapäevastes toimingutes, luues emotsionaalse ja turvalise keskkkonna imiku arenguks;
 • analüüsib oma kutseoskusi ja erialast arenguvajadust.

4. õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel:

 • Keskharidus

5. õppe kogumaht, sh auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal:

 • 160 akadeemilist tundi, millest 80  tundi auditoorset õpet, 80 tundi praktilist õpet
 1. õppe sisu:
  Osamoodul/teema
1. Teooriaõpe
I Sissejuhatus lapsehoidja kutsesse, lastekaitse (25 tundi)
1 Ülevaade kutsealaga seotud õigusaktidest
2 Töökeskkonna ohutus. Töötervishoid
3 Lapsehoidja kutse-eetika
4 Lapse õigused. Lastekaitse
5 Lapsehoidja töö korraldamine. Koostöö lastevanematega
6 Lapsehoiuteenuse osutamine
7 Suhtlemisoskused
 
II Lapse kasv ja areng (25 tundi)
1 Lapse füüsiline, vaimne, emotsionaalne ja sotsiaalne areng, lapse arengu perioodid
2 Arendava ja turvalise kasvukeskkonna kujundamine
3 Eakohased päevategevused, nende kavandamine, läbiviimine ja analüüsimine
4 Lapse loovtegevused
5 Lapse väärkohtlemine
6 Eripsühholoogia ja -pedagoogika teoreetiline ülevaade
7 Kombeõpetus ja eetika
 
III Lapse tervishoid (20 tundi)
1 Lapse tervise edendamine
2 Lapse tervist ohustavad tegurid
3 Lapse esmaabi
4 Lastehaigused
5 Haige imiku ja väikelapse hooldamine ning põetamine
 
IV Kodumajandus ja korrastustööd (10 tundi)
1 Lapse eale vastav toitumine
2 Majapidamis- ja koristustööd
3 Kommunikatsioonivahendite kasutamine. Olmetehnika kasutamine ja ohutusnõuete järgimine.
 
2. Praktika (80 tundi)
1 Praktika asutuses
2 Praktika kodukeskkonnas

Kõrgharidus ja/või töökogemus õpetatavas valdkonnas

 • Lisainformatsioon:
  tel 33 52 707 ; 53 475 016
  tel 33 52 137 ; 555 83 410
  E-post: info@kvkoolitus.ee
Jaga sõpradega

Koolituse Registreerimine

Sinu e-postiaadressi ei avaldata.
Soovin saada infot minu ala kursuste kohta
Soovin saada infot eripakkumiste, soodustuste ja uudiste kohta


Kinnitan, et olen tutvunud Õppetöö korraldusega ja võtan enesele kõik sellest tulenevad kohustused

Teie registreering on jõudnud kohale. Täname!