Õendustegevus neurogeensete põiehäiretega ja sooleprobleemidega patsiendi korral

Algus28.09.18 09:00
Lõpp28.09.18 16:00
Kestvus8 ak. t.
Hind119.00€(km-ta)
KeelVene
KategooriaMeditsiin
KohtKooli 7, Jõhvi (Kersti Võlu Koolituskeskus)

Koolituse eesmärk:

Anda õdedele ülevaade neurogeensetest põiehäiretest ja sooletöö häiretest, täiendada õdede teoreetilisi ja praktilisi teadmisi patsiendiga toimetulekuks ja patema õendusabi osutamiseks.

 1. õppekava nimetus: Õendustegevus neurogeensete põiehäiretega ja sooleprobleemidega patsiendi korral
 2. õppekava rühm: Meditsiin
 3. õpiväljundid:

Koolitusel osalenu:

– oskab nõustada patsienti kõhukinnisuse ja väljaheite inkontinentsi korral

– omab ülevaadet neurogeensetest põiehäiretest ja oskab patsienti nõustada nendega seotud probleemide korral

– tunneb erinevaid põie kateteriseerimise meetodeid

– oskab juhendada patsienti, kuidas teostada puhast enesekateteriseerimist

– oskab hooldada püsikateetrit ja epitsüstostoomi

– teab püsikateetriga seonduvaid tüsistusi ja nende ennetamise võimalusi

4. õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel:Eelnevad baasteadmised ja oskused koolituse teemal ei ole nõutavad.
5. õppe kogumaht, sh auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal: 8 ak.t auditoorset tööd

 1. õppe sisu:

Sooleprobleemid ja õendustegevuse üldpõhimõtted selle puhul

– kõhukinnisus

– erinevate kõhulahtistite kasutamise üldpõhimõtted

– väljaheite inkontinents

– patsiendiõpetus

Neurogeensed põiehäired ja õendustegevus 

– neurogeensete põiehäirete olemus, tüübid

– inkontinents

– õendustegevus

– patsiendiõpetus põieprobleemide korral

Erinevad põie kateteriseerimise meetodid ja nende kasutamine praktikas

– erinevad põie kateteriseerimise meetodid

– püsikateetri ja epitsüstostoomi hooldus, nendega seotud tüsistused ja nende vältimine

– puhas enesekateteriseerimine, patsiendiõpetus

7. õppekeskkonna kirjeldus:

 • Hubane, avar ruum loomuliku valgusega.
  Toimiv konditsioneer, mida on võimalik vastavalt vajadusele operatiivselt reguleerida.
  Laud registreerimiseks ja koolitusmaterjalidele.
  Ruum on sobiv data kasutamiseks (piisavalt pime dataprojektsiooni nägemiseks, piisavalt valge õppetööks).
 • Tehnikast:
  – Esitlusarvuti power point ettekannete tegemiseks. Esitlusarvutil on täielik ühilduvus kõikide MS Word ja MS Excel programmidega.
  – Dataprojektor
  – Pabertahvel + töötavad markerid;
  – Ekraan;
  – Hea Wifi ühendus.

      8.õppematerjalide loend, juhul kui õppematerjalid on õppekava läbimiseks ette nähtud:

 • õppematerjalid on tänapäevased, sobiva raskusastmega ja toetavad koolituse eesmärgi saavutamist.
 • loengumaterjal, näidis- ja videomaterjal, tulekustutusvahendid ja nende kasutamine praktilise kustutusharjutuse läbi viimisel.
 1. lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: tunnistus
 2. koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni,õpi- või töökogemuse kirjeldus. Koolitaja kvalifikatsioon – omandatud eriala koolituse õppekavarühma valdkonnas (kvalifikatsioon tõendatud).

 

Koolituse viib läbi Inga Zopp, AS Lääne-Tallinna Keskhaigla, neuroloogia kliinik, SM keskus

 

 

Jaga sõpradega