fbpx

Puhastusteenindaja ABC

Algus05.02.18 09:00
Lõpp07.02.18 15:00
Kestvus24 ak. t.
Hind420.00€(km-ga)
KeelVene
KategooriaTeenindus
KohtPae 19, endine lasteaia hoone, Tallinn (Tallinn, Lasnamäe)
 1. õppekava nimetus: Puhastusteenindaja ABC
 2. õppekava rühm: Isikuteenindus
 3. õpiväljundid:

Koolituse lõpetanu:

 • On teadlik puhastusteenindaja töö alustest ja eripäradest
 • On teadlik määrdumise ja saastumise põhjustest
 • On teadlik puhastusprotsessi liikidest, põhilistest osapooltest ja kliendi/ tööandja vajadustest
 • On teadlik erinevatest töötamise tingimustest, sh. lepingud
 • On teadlik ja oskab hoida ja arendada tervist, ausust, hoolikust, täpsust, teenindusvalmidust, kohuse- ja vastutustunnet ning pingetaluvust.
 • Oskab märgata ja määratleda mustuse liike
 • Teab koristusvaldkonna põhilist sõnavara

4. õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel:

 • Minimaalne vanus – 18 eluaastat
 • Soovitavalt on koolitusel osalejal põhiharidus

5. õppe kogumaht, sh auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal:

 • Auditoorne koolitus 24 tundi (teooria koos praktiliste harjutustega)
 1. õppe sisu:
 • Sissejuhatus erialasse
 • Puhastusteenindaja kui eriala määratlus, kutse-eetika ja konfidentsiaalsus
 • Määrdumise ja saastumise põhjused
 • Puhastusprotsessi liigid, põhilised osapooled, nende huvid
 • Töö keskkond ja eripära ning alused
 • Tööks vajalikud isikuomadused
 • Mustuse märkamine ja liigitus
 • Koristusvaldkonna sõnavara (soovi / vajaduse korral ka võõrkeeles)

7. õppekeskkonna kirjeldus:

 • Hubane, avar ruum loomuliku valgusega.
  Toimiv konditsioneer, mida on võimalik vastavalt vajadusele operatiivselt reguleerida.
  Laud registreerimiseks ja koolitusmaterjalidele.
  Ruum on sobiv data kasutamiseks (piisavalt pime dataprojektsiooni nägemiseks, piisavalt valge õppetööks).
 • Tehnikast:
  – Esitlusarvuti power point ettekannete tegemiseks. Esitlusarvutil on täielik ühilduvus kõikide MS Word ja MS Excel programmidega.
  – Dataprojektor
  – Pabertahvel + töötavad markerid;
  – Ekraan;
  – Hea Wifi ühendus.

      8.õppematerjalide loend, juhul kui õppematerjalid on õppekava läbimiseks ette nähtud:

 • õppematerjalid on tänapäevased, sobiva raskusastmega ja toetavad koolituse eesmärgi saavutamist.
 • loengumaterjal, näidis- ja videomaterjal, tulekustutusvahendid ja nende kasutamine praktilise kustutusharjutuse läbi viimisel.
 1. lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: Koolitusmoodulites osalemine vähemalt 80% ulatuses.
 1. koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni,õpi- või töökogemuse kirjeldus.
Jaga sõpradega