Tööõigus 2016

Algus13.09.16 10:00
Lõpp13.09.16 16:00
Kestvus6 ak. t.
Hind118.80€(km-ga)
KeelVene
KategooriaTundmatu
KohtA. Puškini 28, Narva (Narva – Hotell Inger)

Kuupäev: 13.09.2016
Toimumisaeg: 10:00-16:00
Toimumiskoht: Raekoja plats 2, Narva (Narva Kolledž)
Maht: 6 akadeemilist tundi
Koolituse maksumus: 99 EUR, hinnale lisandub käibemaks

Töökeel: sünkroontõlge eesti keelest vene keelde

Koolituse eesmärk: mida uut on viimasel ajal lisandunud tööõiguses? Mida uut tõi kaasa TäKS õppepuhkuste osas? Kuidas kajastada töölepingu lõppemine töötamise registris? Milliseid küsimusi on tekkinud töölepingu seaduse tõlgendamisel ja rakendamisel? Mida näitab kohtupraktika?

Koolitusel räägitakse lahti seaduse ja selle rakendamise valupunktid; antakse näpunäiteid töölepingu sõlmimise, muudatuste tegemise ja ülesütlemise kohta – ikka kõik selleks, et töösuhe toimiks stabiilselt, et mõlemad pooled oleks rahul. Kui aga tekivad probleemid, siis kuidas neid mõistlikult lahendada. Palju näiteid uuemast töövaidluskomisjonide ja kohtupraktikast.

Koolituse sisu:

1. Kuidas aru saada mõistetest töölepingu seaduses – heas usus käitumine, mõistlik etteteatamise aeg/hüvitise suurus, hoolsuse määr, tavaliselt makstav tasu, tehingu vorm jm.
2. Millega ja kas asendada „puuduvaid“ sätteid – materiaalse vastutuse lepingut, distsiplinaarkaristust, koondamise valikukriteeriume jm.
3. Millal sõlmida tööleping, töövõtu-, käsundus- vm. Võlaõiguslik teenuse osutamise leping
4. Töölepingu sõlmimise olulised nüansid, tüüptingimused töölepingu kokkuleppena
a. Mida hinnata katseajal
b. Tähtajalise lepingu a ja o
c. Saladuse hoidmise ja konkurentsipiirangu kohustus – kuidas ja kas  sätestada vastutus rikkumise puhuks
5. Töötasu kokkulepped lepingus
a. Mida toob kaasa säte „ tööandjal on õigus maksta lisatasu…“
b. Tasu maksmine eritingimustes
c. Millal saab töötaja nõuda keskmist töötasu, väites, et talle ei anta tööd
d. Mis saab siis, kui tööd kogu tööajaks ei jätku
e. Kuidas ja kas anda vaba aega „oma asjade ajamiseks“
6. Puhkuste ajakava, kuidas kajastada vanemapuhkused, õppepuhkus
a. Kuidas toimida siis, kui ajakava ei koostatud/sinna jäid osa puhkuseid kandmata
b. Millal maksta puhkusetasu, kuidas see arvutada
7. Kuidas peab tööandja reageerima töötajapoolsele rikkumisele, hoiatus
8. Mille eest ja millises määras vastutab rikkumiste eest töötaja
a. Kuidas kahju hüvitamist nõuda/töötasust kinni pidada
9. Töölepingu lõppemine
a. Etteteatamise kohustus sõltuvalt alusest, selle kohustuse mittejärgimine
b. Korraline vs erakorraline ülesütlemine
c. Nõuded ülesütlemisavaldusele
d. Kuidas reageerida töötajapoolsele töölepingu erakorralise ülesütlemise avaldusele
e. Tööandja võimalused leping erakorraliselt üles öelda, sh.
– Koondamise protseduurid, koondatava valik
– Töötajapoolse rikkumise vormistamine
f. Millised on tagajärjed, kui pooled „lepivad kokku“ koondamises või lepingu lõpetamises töövõime vähenemise tõttu
g. Kuidas/kas öelda tööleping üles rasedaga, lapsehoolduspuhkusel oleva, ajutiselt töövõimetu/puhkusel oleva/ põhjuseta puuduva töötajaga
h. Missuguseid hüvitisi peab tööandja maksma või milliseid on ta õigustatud nõudma lepingu lõppemisel
10. Töölepingu ülesütlemise vaidlustamine
a. Tähtajad, võimalikud nõuded
b. Kuidas toimida, kui töötaja on lepingu erakorraliselt üles öelnud, aga tööandja arvates alusetult
c. Mida ja kuidas vastata TVK-le või kohtule; kompromissi saavutamine

Teemade „illustreerimiseks“ näited TVK ja kohtupraktikast, sh.olulised Riigikohtu lahendid.

Koolitaja: Thea Rohtla, Rohtla Law Office OÜ partner/jurist
Thea Rohtla on pikaajalise staažiga jurist; töötanud ligi 10 aastat töövaidluskomisjoni juhatajana ja teist samapalju juristina/tööõiguse spetsialistina. Seda nii esindamisel töövaidluste lahendamistel komisjonis ja kohtus, klientide nõustamisel personalitöö dokumentide koostamisel/korrigeerimisel. Aastaid olnud esinejaks antud valdkonna eksperdina koolitustel, konverentsidel, seminaridel.

Lisainformatsioon:
tel 33 52 707 ; 53 475 016
tel 33 52 137 ; 555 83 410
E-post: info@kvkoolitus.ee

13.09.2016
Hind: 99.00 €
Jaga sõpradega