fbpx

Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendõppekursus

Algus09.11.18 09:00
Lõpp09.11.18 16:00
Kestvus8 ak. t.
Hind78.00€(km-ta)
KeelVene
KategooriaTöökeskkond
KohtKooli 7, Jõhvi (Kersti Võlu Koolituskeskus)

Toimumiskoht: Kooli 7, Jõhvi
Maht: 8 akadeemilist tundi (kontaktõpe)

NB! Kui ühest ettevõttest on 3 ja enam osalejat siis on soodustus 5% 

Igas ettevõttes ja asutuses, sõltumata selle suurusest, peab olema määratud töökeskkonnaspetsialist, kelle ülesandeks on korraldada organisatsiooni töötervishoiu ja tööohutusalane tegevus vastavalt õigusaktides sätestatud nõuetele. Kui organisatsioonis töötab kümme või enam töötajat, siis tuleb töötajatel endi hulgast valida ka töökeskkonnavolinik. Organisatsioonis kus töötab 50 või enam töötajat tuleb moodustada lisaks ka töökeskkonnanõukogu ja valida sinna liikmed. Tööandja kohustuseks on korraldada nii töökeskkonnaspetsialistile,  töökeskkonnavolinikule kui ka töökeskkonnanõukogu liikmetele töötervishoiu- ja tööohutusalane väljaõpe.

Sihtrühm: töökeskkonnavolinikud, töökeskkonnanõukogu liikmed, töökeskkonna spetsialistid, personali- ja koolitusjuhid.

Eesmärk: õppija  mõistab töökeskkonnast tulenevaid ohte, töökeskkonnakorraldust riigi ja ettevõtte tasandil ning töökeskkonna riskide vältimise ja vähendamise meetmeid tulenevalt seadusandlusest.

Õpiväljundid

Koolituse läbinu:
• teab töötervishoiu ja tööohutuse korralduse nõudeid riigi ja ettevõtte tasandil;
• orienteerub tööseadusandluses, töökeskkonna süsteemis ning riikliku järelevalve tavades;
• selgitab tööõnnetuse ja kutsehaigestumise põhjuseid, nende ennetamise võimalusi;
• kirjeldab sisekontrolli läbiviimist, töötervishoiu ja tööohutuse tegevuskava ning töötajate sisekontrolli kava koostamist.

Koolituse sisu:
töötervishoiu ja tööohutuse korraldus riigi tasandil (struktuur töökeskkonnasüsteemis, riiklik järelevalve) ja ettevõtte tasandil (tööandja ja töötaja kohustused ning õigused, töökeskkonnaspetsialist, töökeskkonnavolinik, töökeskkonnanõukogu);
koostöö;
sisekontroll, töötervishoiu ja tööohutuse tegevuskava;
töötajate tervisekontroll;
õnnetusoht;
tööõnnetus ja kutsehaigestumine;
tööandja ja töötaja vastutus.

Hindamise viis: teadmiste test.

Koolitaja:  MA  Jüri Kuzmin, töökeskonnaspetsialistide koolitaja

NB! Koolitust on võimalik tellida sisekoolitusena asutusse kohapeale!

Lisainformatsioon:
tel 33 52 707 ; 53 475 016
tel 33 52 137 ; 555 83 410
E-post: info@kvkoolitus.ee

Jaga sõpradega