fbpx

Troppija ja alla ning üle 5t tõstejõuga maastjuhitava sillatüüpi kraana juhi kursus

Algus30.07.20 10:00
Lõpp31.07.20 17:00
Kestvus16 ak. t.
Hind172.80€(km-ga)
KeelVene
KategooriaTehnoloogia
KohtKooli 7, Jõhvi (Kersti Võlu Koolituskeskus)

TEOORIA KURSUS


KESTUS: teooriaõpe 16 akad tundi

Õppekava nimetus: Väljaspool kraanat asuvast juhtpuldist juhitava sildkraana ja konsoolkraana käitaja(tõstevõimega üle 5 tonni) ning troppija koolitus

Õppekavarühm: Tehnikaalad

Sihtgrupp: Inimesed, kes töötavad väljaspool kraanat asuvast juhtpuldist juhitava üle 5 tonnise tõstevõimega sild- või konsoolkraana käitajana ja troppijana

Õpiväljundid:

Koolituse läbinu:

 • Tunneb koolituse seaduslikke aluseid;
 • Eristab erinevaid troppide liike;
 • Analüüsib tropiharude kaldenurga mõju tropi kandevõimele;
 • Teostab töökeskkonna tööeelset ülevaatust;
 • Valib tööks sobivad tropid;
 • Tunneb troppide ehitust;
 • Tunneb troppide väljapraakimise põhjuseid;
 • Tunneb koormate troppidega sidumise mooduseid;
 • Teab koormate haakimise korda konksudega ja haaratsitega;
 • Teeb kindlaks koorma kaalu;
 • Tunneb traaversite kasutamise põhimõtteid;
 • Teab laadimistööde põhimõtteid;
 • Analüüsib tropilipikutele kirjutatud andmeid;
 • Teab troppide arvutuslikke tugevuse tagavarasid;
 • Oskab signaliseerida;
 • Tunneb kraanade erinevaid liike;
 • Teab sildkraanade tööpõhimõtteid;
 • Oskab käsitseda kraana juhtpulti;
 • Teostab tõstetöid ohutute töövõtetega;
 • Tunneb sildkraana ohutusseadmeid;
 • Analüüsib kraanadega töötamise ohtusid;
 • Tunneb sildkraana ehitust;
 • Teab sildkraana tehnilise kontrolli teostamise korda;
 • Teab kraana kasutamise järelevaataja töö põhimõtteid;
 • Tunneb esmaabi andmise põhimõtteid;
 • Teab töötervishoiu ja tööohutuse seaduse nõudeid tööks vajalikul määral;
 • Teab seadme ohutse seaduse nõudeid kraana käitajale vajalikul määral;
 • Oskab tegutseda tööõnnetuse korral.

Õpingute alustamise tingimused: Põhiharidus, vanus vähemalt 18 aastat.

Õppe sisu:

 • Troppimistööde olemus;
 • Tõstetrossid, -ketid, -lindid, -vööd;
 • Tropikonksud, kraana tõstekonksud, tõsterõngad;
 • Kousid, seeklid, trossilukud, tõstesilmad;
 • Kaubaaluste tõstekahvlid;
 • Koormustabel;
 • Mitmeharulised kett-tropid, kett-troppide tähistusetiketid;
 • Haaratsid, tõsteklambrid;
 • Traaversid, tõsteraamid, tõstekastid;
 • Tropietiketid, nurgakaitsed;
 • Troppide sidumine ja haakimine;
 • Tropiharude kaldenurga mõju tropi kandevõimele;
 • Koorma raskuskeskme määramine;
 • Koorma kaalu määramine;
 • Tööterritooriumi ja töövahendite tööeelne kotroll;
 • Ohutuse tagamine tööterritooriumil;
 • Troppide praakimise kord;
 • Enamlevinud vigastused troppidel;
 • Signaliseerimise kord;
 • Troppimistööde käigus enamlevinud tööõnnetused ja nende ärahoidmine;
 • Troppimistööde ohutusjuhend;
 • Kraana üldine ehitus ja nende erinevad liigid;
 • Kraanade ohutusseadmed;
 • Sildkraana tööeelne ülevaatus;
 • Töökoha ettevalmistamine ja ohutuse tagamine;
 • Nõuded kraana konksule ja konksuhoidjale;
 • Sildkraana sõidumehhanismide töö põhimõte;
 • Sildkraanaga töötamise töövõtted;
 • Tegutsemine tööõnnetuse korral;
 • Isikukaitsevahendid ja nende kasutamine;
 • Töötervishoiu ja tööohutuse seadus;
 • Esmaabi osutamine;
 • Praktiliste töövõttete harjutamine töökeskkonnas.

Õppekeskkonna kirjeldus:

Teooriaõpe toimub õppeklassis.

Õppeklassid on varustatud esitlusvahenditega ning näidisõppematerjalidega. On olemas vahendid kohvipauside läbiviimiseks (vee- ja kohviautomaadid jne).

Õppematerjalide loend:

 • Seadme ohutuse seadus;
 • Töötervishoiu ja tööohutuse seadus;
 • Troppimistööde ohutusjuhend;
 • Kraana kasutusjuhendid
 • „Autokraanad“. A. Zaitsev; M. Polossin; 1997.a
 • „Juhendmaterjale kraanajuhtidele ja troppijatele“. V. Vergazov. 1972.a
 • Koolituskeskuse koostatud õppematerjalid.

Lõpetamise tingimused: Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine 24 tunnisel teooriakoolitusel ning praktika läbimine mahuga vähemalt 64 tundi.

Suulise eksami sooritamine.

Hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid: Hindamismeetod – suuline eksam.

Hindamiskriteerium – õpilane vastab suuliselt eksamiküsimustele; Õpilane sooritab praktika vastavalt praktikaprogrammile.

Koolituse lõpus väljastatavad dokumendid: Koolituse lõpus väljastatakse tunnistus.

Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus: Koolitaja praktilise töö kogemus lähtuvalt koolituse spetsiifikast. Oskus ja soov oma teadmisi õpilastele edasi anda.

 

Väljastatav dokument:
Troppija ja alla ning üle 5 t tõstejõuga sillatüüpi kraana maast juhtija pädevustunnistus.

Lisainformatsioon:
OÜ Kersti Võlu Koolituskeskus
tel 33 52 707; 53 475 016
tel 33 52 137; 555 83 410
E-post: info@kvkoolitus.ee

Jaga sõpradega

Koolituse Registreerimine

Sinu e-postiaadressi ei avaldata.
Soovin saada infot minu ala kursuste kohta
Soovin saada infot eripakkumiste, soodustuste ja uudiste kohta


Kinnitan, et olen tutvunud Õppetöö korraldusega ja võtan enesele kõik sellest tulenevad kohustused

Teie registreering on jõudnud kohale. Täname!