fbpx

Troppija ja maastjuhitava alla ja üle 5-tonnise sild-, pukk-, konsoolkraanajuhi koolitus.

Algus13.02.20 10:00
Lõpp14.02.20 17:00
Kestvus16 ak. t.
Hind144.00€(km-ta)
KeelVene
KategooriaTöökeskkond
KohtKooli 7, Jõhvi (Kersti Võlu Koolituskeskus)

Õppe eesmärk: Anda teadmised ohutuks töötegemiseks erinevatel kraanadel

Õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija:

 • Saab aru tööohutuse õigusaktidest
 • Teab, mis on troppimine ja eristab erinevaid troppide liike
 • Teab laadimistööde põhimõtteid
 • Tunneb kraanade erinevaid liike
 • Teab erinevate kraanade tööpõhimõtteid
 • Tunneb signaal- ja käemärke

Koolituse sihtgrupp: sild-, pukk-, konsoolkraanal töötavad isikud

Õppe alustamise tingimus(ed): koolituse läbiviidava keele oskus, õppija on vähemalt 18 aastane  ja omab põhiharidust

Õppesisu:

 • Kraanade ehitus
 • Alusteede ehitus
 • Nende kasutusnõuded
 • Lastide haarde abivahendid/tropid-tross,kett ja rihm jne
 • Kraanaga tööde teostamise kord (MASINA EHITUSE SEADUS)
 • Ohutusmeetmed
 • Kraanade tüübid ja kasutusnõuded
 • Lastide haarde abivahendid
 • Tõstetööde teostamine
 • Töö – ja tööohutuse õigusaktid
 • Ohutusmeetmed troppimistöödel
 • Tõstetrossid, -ketid, -lindid
 • Troppide vastupidavus eri defektide korral
 • Tropikonksud ja nende ohutu kasutamine
 • Tropi pingete arvutamine
 • Eri tõsteviisid troppidega
 • Traaversid, tõsteraamid ja nende kasutamine
 • Tropietiketid
 • Troppide kontroll ja prakeerimine
 • Nurkade ja troppide kaitsevahendid
 • Enamlevinud troppide defektid ja põhjused
 • Signaliseerimise kord
 • Käemärgid
 • Töö – ja ohutuse õigusaktid
 • Keskkonnahoid

Õppemeetodid: Auditoorne õpe 16 akadeemilist tundi: loeng, praktilised ülesanded ja harjutused, õppevideo(de) vaatamine

Koolituse lõpetamise eelduseks on osalemine 100% auditoorsetes tundides. Õpiväljundite kontroll toimub kirjaliku eksami käigus.

Hindamismeetod: Kirjalik eksam (valikvastustega)

Koolitaja:  Vladimir Borissov on praktikust koolitaja. Omab kahte kõrgharidust. On töötanud erinevates tootmis- ja tööstusettevõtetes erinevatel ametipositsioonidel. Omab konsoolkraana juhtimise ja tõstukijuhtimise töökogemust. Täiskasvanuid koolitab mitmeid aastaid.

Jaga sõpradega