fbpx

Troppija kursus

Algus23.04.18 08:30
Lõpp23.04.18 16:00
Kestvus8 ak. t.
Hind116.40€(km-ga)
KeelEesti
KategooriaTehnoloogia
KohtMustamäe tee 5, III korrusel, Tallinn (Tallinn, Mustamäe)

KELLAAJAD:
Õppetöö kl. 8.30 – 16.00
Lõunavaheaeg kl. 11.45 – 12.45

TOIMUMISE KOHT:
Tallinn, Mustamäe tee 5, III korrus, ruum nr 304

KURSUS: teooria
HIND: 97 € + km

KESTUS: teooriaõpe 8 akad tundi +
praktika 64 akad tundi omas ettevõttes
Tunnistuse saamise eelduseks on praktilise kogemuse omamine vähemalt 64 akad tundi omas ettevõttes

Praktika-toendi-vorm-troppija

KURSUS: teooria+praktika
HIND: 1060 € + km

(kursuse hind sisaldab toitlustamist)
KESTUS: teooriaõpe 16 akad tundi +
praktika 64 akad tundi koolituskeskuse poolt
Praktikakoht on koolituskeskuse poolt.

ISCO kood: 7 215

Õppekava nimetus: Troppija baaskoolitus.

Õppekavarühm: Tehnikaalad

Sihtgrupp: Inimesed, kes soovivad töötada troppijana.

Õpiväljundid:

Koolituse läbinu:

 • Tunneb troppija koolituse seaduslikke aluseid;
 • Eristab erinevaid troppide liike;
 • Analüüsib tropiharude kaldenurga mõju tropi kandevõimele;
 • Teostab töökoha tööeelset ülevaatust;
 • Teostab troppide tööeelset kontrolli;
 • Valib tööks sobivad tropid;
 • Tunneb troppide ehitust;
 • Tunneb troppide väljapraakimise põhjuseid;
 • Praagib tööks kõlbmatuid troppe;
 • Tunneb koormate troppidega sidumise mooduseid;
 • Tunneb koormate haakimise korda konksudega ja haaratsitega;
 • Teeb kindlaks koorma kaalu;
 • Tunneb traaversite kasutamise põhimõtteid;
 • Teab autotranspordi laadimise põhimõtteid;
 • Oskab laadida poolvaguneid;
 • Analüüsib tropilipikutele kirjutatud andmeid;
 • Teab troppide arvutuslikke tugevuse tagavarasid;
 • Kasutab vajadusel signaliseerimist;
 • Tunneb esmaabi andmise põhimõtteid;
 • Rakendab töös troppimise ohutusjuhendi nõudeid;
 • Oskab tegutseda tööõnnetuse korral.

Õpingute alustamise tingimused: Põhiharidus, vanus vähemalt 18 aastat

Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides): 80 akadeemilist tundi, millest 16 on auditoorset loengut ja 64 praktikat (praktikat võib sooritada omas ettevõttes ning praktika läbimisena võetakse arvesse ka varasema töö käigus omandatud kogemused).

Õppe sisu:

 • Troppimistööde olemus;
 • Tõstetrossid, -ketid, -lindid, -vööd;
 • Tropikonksud, kraana tõstekonksud, tõsterõngad;
 • Kousid, seeklid, trossilukud, tõstesilmad;
 • Kaubaaluste tõstekahvlid;
 • Koormustabel;
 • Mitmeharulised kett-tropid, kett-troppide tähistusetiketid;
 • Haaratsid, tõsteklambrid;
 • Traaversid, tõsteraamid, tõstekastid;
 • Tropietiketid, nurgakaitsed;
 • Troppide sidumine ja haakimine;
 • Töötervishoiu ja tööohutuse seadus;
 • Isikukaitsevahendid ja nende kasutamine;
 • Esmaabi osutamine;
 • Tropiharude kaldenurga mõju tropi kandevõimele;
 • Koorma raskuskeskme määramine;
 • Koorma kaalu määramine;
 • Tööterritooriumi ja töövahendite tööeelne kotroll;
 • Ohutuse tagamine tööterritooriumil;
 • Troppide praakimise kord;
 • Enamlevinud vigastused troppidel;
 • Signaliseerimise kord;
 • Troppimistööde käigus enamlevinud tööõnnetused ja nende ärahoidmine;
 • Tegutsemine tööõnnetuse korral;
 • Troppimistööde ohutusjuhend.

Õppekeskkonna kirjeldus: Teooriaõpe toimub õppeklassides. Teooriaõppe praktilised harjutused sooritatakse õppeklassides. Sisekoolitused viiakse läbi tellija ruumides. Tööpraktika läbitakse koolituskeskuse praktikaettevõttes või õpilase omas ettevõttes. Koolituskeskusel on tegutsemisaadressil kaks õpperuumi:

 • Kuni 50-ne kohaline toolidega (abilaudadega) varustatud õpperuum;
 • 20-ne kohaline laudade ja toolidega varustatud õpperuum. Õppeklassid on varustatud esitlusvahenditega ning näidisõppematerjalidega. On olemas vahendid kohvipauside läbiviimiseks (vee- ja kohviautomaadid jne).

Õppematerjalide loend:

 • Seadme ohutuse seadus;
 • Töötervishoiu ja tööohutuse seadus;
 • Troppimistööde ohutusjuhend;
 • „Juhendmaterjale kraanajuhtidele ja troppijatele“. V. Vergazov. 1972. a
 • Koolituskeskuse koostatud õppematerjalid.

Lõpetamise tingimused: Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine 16 tunnisel teooriakoolitusel ning praktika läbimine mahuga vähemalt 64 tundi. Hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid: Hindamismeetod – suuline vestlus; praktika läbimine. Hindamiskriteerium – õpilane räägib kursusel läbitud teemadest; õpilane vastab küsimustele vastavalt õpiväljunditele. Õpilane sooritab praktika vastavalt praktikaprogrammile.

Koolituse lõpus väljastatavad dokumendid: Koolituse lõpus väljastatakse troppija tunnistus.

Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus: Koolitaja praktilise töö kogemus lähtuvalt koolituse spetsiifikast. Oskus ja soov oma teadmisi edasi anda.

LEKTORID:
Jevgeni Gartman – Mootorsõiduki juhi õpetaja, tõsteseadmete spetsialist. On läbinud Tallinna Polütehnilise Instituudi insener-mehaaniku eriala. Omab 35-aastast kogemust koolitajana.

Lisainformatsioon:
OÜ Kersti Võlu Koolituskeskus
tel 33 52 707; 53 475 016
tel 33 52 137; 555 83 410
E-post: info@kvkoolitus.ee

Jaga sõpradega